Duyurular
27.10.2007 yılında kurduğumuz webcanavari.net Bugün itibariyle 12. yaşına girmiş bulunmaktadır. Bu uzun süre zarfında desteklerini esirgemeyen eski / yeni ve mevcutta bulunan yönetim kadromuza, saygıdeğer üyelerimize teşekkür ederiz.

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Network Terimleri Ve Çözümleri  (Okunma Sayısı: 1165 Kere Okundu.)
« : Haziran 28, 2008, 06:16:39 ÖS »
Avatar Yok

ManOfSerious
*
Üye No : 6600
Yaş : 29
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 137
Mesaj Sayısı : 1.735
Karizma = 386


Ethernet
--------------
Network haberleşme sistemi. Başlangıçta DEC,INTEL XEROX tarafından geliştirilmiş, daha sonra IEEE ile belli bir standart haline getirilmiştir.
--
HUB
--------------
Aynı network içerisindeki Bilgisayarların (ethernet’lerin) birbiriyle kominikasyonunu sa layan, opsiyonel haberleşme hızı, port model ve sayısına sahip olan merkezi cihazlardır.

Switch HUB
--------------
Network’ü de işik segment’lere bölerek band genişli ini artırır. Performansını örnek olarak şöyle ifade edebiliriz. 24 potlu ve her portu 10 Mbps olan bir HUB’ın band genişli i 10Mbps dir. Bu da 10 Mbit’lik genişli i 24 portun ortak kullanması anlamına geliyor. !00 Mbps’lik bir HUB’ta aynı şekilde bu hızı portları arasında paylaştırır. Switch HUB’ta ise Band genişli i Full dublex ile birlikte hız x port sayısıdır. 8 portlu 100 Mbps lik Switch’in band genişli i 800 Mbps’dir. İş/network yo unlu u fazla olan yerlerde switch kullanımı zorunlu bir tercihdir.

VLAN(virtuel Local area network)
----------------
Büyük networklerde , ortak birkaç server/kaynak dışında birbirleri ile bilgi ilişkisi olmayan kısımları/segmentleri birbirinden tamamen ayırarak networke switch’e ek olarak ekstra performans sa lar. Örne in 8 portlu VLAN özelli ine sahip bir Switch HUB’ınız var (accton 3508A olabilir). 7 portuna işletmenizin ayrı bir kısmına giden bir hub taktınız. Ve 8. porta ise server koydunuz(Unix veya NT server) ve 7 tane gurup yaptınız ve her guruba 8. Portu dahil ettiniz(bu guruplamalar VLAN HUB’ın SNMP setup’ından yapılmakta). Normalde tüm a network birbirine ba lı göruünmekte ama Windows’unuzda a komşulu unuza baktı ınızda sadece kendi gurubunuzda olan kullanıcıları ve server’ı görebillirsiniz . Bu ayrı guruplarda olan kullanıcılar birbirlerine Server üzerinden mail ile başka yazılımlarla yine ulaşabilirler ama server aracılı ı ile kontrollü olarak. Bu guruplamalar de işik kombinasyonda portlar arasında ihtiyaca göre yapılabilir. Performans ile birlikte güvenlik açısından da kullanılabilir.

BNC
--------------
IEEE 802.3 standardında geliştirilen bir ba lantı şeklidir. Kullanılan kablo modeli thin coaxial’dir. En uzun ba lantı mesafesi 185 metredir.

RJ45
--------------
En yaygın olarak kullanılan ba lantı standardıdır. Sekizli Jack standardındadır En uzun ba lantı mesafesi 100 metredir.

AUI(Attachment Unit interface)
--------------
IEEE 802.3 standardında geliştirilen ba lantı yöntemi. Ayrıca bu porta takılan tranceiver’la BNC,RJ45 yada Fiber ortamlarına dönüşüm yapılabiliyor. Normal ba lantı kablosu thick coaxial kablodur. Kullanılabilir kablo uzunlu u en fazla 500 metredir.

UTP (unshielded twisted pait)
-------------
Korumasıs burgulu RJ45 ba lantı için kullanılan kablo modelidir. Bu kablolar katagori 3, katagori 4 ve Katagori 5 olarak sınıflandırılır.

STP (shielded twisted pair, korumal&#305
--------------
Korumalı burgulu RJ45 ba lantı için kullanılan kablo modelidir. Bu kablolar katagori 3, katagori 4 ve Katagori 5 olarak sınıflandırılır.

Fiber
-------------
En güvenli ve uzun mesafe ba lantısı sa layan yöntemdir. Full dublex ayarlandı ında en fazla iki kilometre, half dublex’te 180 metredir. Dual speed hablar için 160 metre en fazla mesafedir.

FX-ST
------------
Yuvarlak fiber uç konnektor şekli

FX-SC
------------
Kare fiber uç ba lantı-konnektör şekli. ST ba lantı şekline göre herhangi bir performans farkı yoktur.

MDI
-----------
Hublar arasındaki ba lantı şeklini bire bir kabloyla yapmak için geliştirilen IEEE port standardıdır. Di er durumda kros kablo kullanmak gerekiyor. Bu porta Daisy-chain port da denir.

MDIX
-----------
Bire bir kablo ile bilgisayarlara(ethernet kartlarına) yada di er bir hub’ın MDI portuna ba lantı sa layan RJ45 port standardıdır.

Cascade
-----------
İki hub, fast hub, switch hub veya bunların combine ikili ba lantılarına cascade ba lantı denir.

FlexBus port
------------
Cheetah HUB’lar’ın arka panelinde bulunan iki port biri IN di eri OUT şeklinde isimlendirilmiştir. Class 1 ba lantı şekline sahip olmasına ra men SCSI yapısı nedeniyle normal cascade ClassII ba lantısına göre daha hızlı bir ba lantı sa lar. Ek avantaj olarak HUB’lar arasında yapılan ba lantıda kullanılamayan iki portu kazanmış oluyoruz. Bu tür ba lantıda en fazla 5 hub’ ı stack edebiliyoruz. Bu SCSI kablo paketle birlikte gelip standart uzunlu u 20 cm’dir.

Stackable
------------
Flex bus portlara sahip olan HUB’lara denir.

SNMP(Simple Network Managment Protocol)
------------
Network ürünlerinde özellikle Fast ve Switch HUB’lara bundle yada opsiyonel olarak konmuş(bir modülle eklenmek sureti ile) özelliktir. Bu özellik sayesinde HUB’ın yönetimi remote(uzaktan) yapılabilmekte, portların durumu yo unlu u hakkında log’lar tutma imkanı sa lamakta, bu da network’teki çıkabilecek/yaşanan sıkıntıların keşfinde/çözümünde büyük kolaylık sa lamaktadır.

Repeater
------------
Network’teki uzak birimlerdeki sistemlere erişim için kullanılır. Normal şartlarda bir hub’dan UTP yada STP kablo ile 100 metre uzaklıktakibir birime erişebiliriz. Bu birime koyaca ımız bir repeater ile bir yeni 100 metre daha kazanmış oluyoruz. Mesafayi 200 metreye çıkarmış oluyoruz. Kullandı ımız HUB’lar aynı zaman da repeater özelli ini içermektedir. Dual speed HUB’lar ve MII port standardı dışında IEEE ‘ye göre en fazla dört HUB’ı bu şekilde ba layarak mesafeyi artırabiliriz.

10Base2
----------
IEEE BNC ba lantı tanımlaması. Kullanılan kablo thick coaxial kablo,hız 10 Mbps’tır.

10Base5
----------
IEEE AUI ba lantı terminolojisi Thick coaxial kablo kullanılmakta, hız 10 Mbps kullanılan kablo thick coaxial kablo ve en uzun mesafe 100 metredir.

10BaseT
-----------
IEEE RJ45 ba lantı tanımlaması. UTP veya STP katagori 3.4.5 standardında kablo kullanılır. Enfazla mesafe iki nokta arasında 100 metredir.

100BaseTX
------------
IEEE RJ45 ba lantı tanımlaması. UTP veya STP katagori 5 standardında kablo kullanılır. Enfazla mesafe iki nokta arasında 100 metredir.

1000Base/CX/LX/SX/T
------------
1000Mbps veri iletisim standardi,Token ring, Multimode/Single mode fiber ve Twisted pair kablo uzerinden ba lantı.

Catagory 3
-----------
İletim frekansı 10 Mhz olan kablo. 10 BASE-T ba lantılarında kullanılır.Fast (100 BASE TX , 100 BASE T4) ba lantılarda kullanılmaz.

Catagory 4
-----------
İletim frekansı 20 Mhz lik kablo. 10 BASE-T ve bunun Ful dublex ba lantılarında kullanılır. Fast(100 BASE TX , 100 BASE T4) ba lantılarda kullanılmaz.

Catagory 5
------------
İletim frekansı 100 Mhz olan kablo. 10 BASE-T ve 100BASE TX/T4 ba lantılarında kullanılır. Full dublex 20 Mbps ve 200 Mbps ba lantılarında kullanılır.

Collision
-----------
Network uzerindeki paketlerin çarpışması ve bilgilerin kaybolması olayına denir. Bu kaybolmadan dolayı paketler tekrar gönderilir. Bu durum da network’ün yavaşlamasına neden olur. HUB’larda utilizasyon(iş yo unlu u) %65 i geçti inde collision(çarpışma)artar. Network oldukça yavaşlar ve bazı kullanıcılar HUB tarafında atılır. Bu durumda Sistemde fast yapıya geçilmeli yada switch hub’lar kullanılmalıdır.

Acview
------------
Accton tarafından geliştirilen bir software. Bu yazılımla SNMP özelli ine sahip HUB’lar uzaktan kontrol edilebilir.gerekli ayarlamalar/durum de erlendirmesi yapılabilir.

MAC adresi
-------------
Her ethernet kartı için dünyada tek’tir. Bu adresin belli kodu IEEE tarafından katagori belirtmek için do rudan verilir(bu o kartın Fast, ISA, PCI oldu unu belirtir) Bir kısmı IEEE tarafından üretici firmaya verilir. Bu firma bu sayıyı bitirdi inde yeni adresler için tekrar IEEE’ye başvurur.

IEEE 802.2,802.3 , 802.3u
---------------
IEEE standardlarıdır. Bu standardlarda hızlar ba lantılar ve benzeri ayrıntılar tanımlanır. Accton’un tüm hub’ları katagorisinde bu standardları desteklemektedir.

100 BASETX-FX
---------------
100 Mbps(megabit Per second)’lik fiber/utp/stp iletişim tanımıdır.

100 BASE T4
---------------
4 pair 100Mbps’lik haberleşme tanımıdır. 100BASE-TX standardından farkı ise burada 8 uçlu 4 çift kablo kullanılmakta. Bu ba lantı MII portundan yapılmakta. Bu port tüm hub’larda bulunmamaktadır.

MII (Media Independet Interface)
---------------
Bu porta BNC,RJ45 veya Fiber kablo tranceiver’lar sayesinde bu porta ba lanabiliyor.

Smart Watch
--------------
HUB’lar üzerinde bulunan, hub üzerindeki collision’ları ba lantıları utilizasyonu gosteren led’li göstergelerdir. Bu network’ün takibinde büyük kolaylık sa lamaktadır. Accton’un tüm ürünlerinde smartwatch özelli i vardır.

Class I
-------------
Tek hub üzerine kurulmuş topolojik network. Class 1 HUB, Sadece Switch hub’a ba lanabilir. Başka bir HUB’a ba lanmaz.

Class II
-------------
Hub’lar arasında ba lantı(cascade)yapma imkanı sa lıyor

Network Nodes
--------------
Network’e ba lı aygıtlara node denir. En yuksek node mesafesi tabirinden en uzak iki hub’a ba lı en uzun mesafeli aygıtlar arasındaki mesafe anlaşılır. Burada HUB’lar arasındaki cascade mesafesi de dikkate alınır. Bu tabir Dual speed hub’lar için onemlidir. Örne in UTP/STP kablo ile iki node arasındaki en yüksek mesafe 205 metredir.
WAN(Wide Area-Genis ag) Terminolojisi
-------------
ADSL(Asymetric Digital Subscriber Line):
-------------
Standart bir cift bakir tel uzerinden veri/ses iletimi tasiyan iletisim teknolojisidir, 6km’de 8mbps data iletimi yapabilmektedir. BroadBand cozumdur.

ATM(Asyncronous Transfer Mode) :
-------------
Es zamnasiz iletim modu, veriler 53 baytlık hucreler(cell)’ler uzerinden tasınır, 34Mbps/622Mbps arasında iletisim olanagına sahiptir.

Bridge:
-----------
OSI layer 2 seviyesinde calisir Ethernet Switch mantıgındadir, uzak aglarda Bridge baglantısı ile tum uzak ag ve lokal aga LAN uzerindeymis gibi calisirlar.

BroadBand:
------------
Tek bir fiziksel kablo uzerinden birden fazla servisin tasınmasıdır, Kablo/ADSL bir broadband cozumudur, Kabloda tek bir hattan TV,Telefon Internet, ADSL’de Telefon Data/Internet iki tel bakır kablo uzerinden farklı frekanslarda tasınır.

Kablo Internet:
------------
Standar Coax. Kablo uzerindne sunulan Broad Band cozumdur. TV/SES/Video/Data birlikte ayni kablo uzerinden iletilir. DOCSIS tarafından stamdartlari belirlenmektedir.

Dial-up:
-------------
Cevirmeli hat, bilinen Telefon hatti, bu cercevede Dial-up modem, Dial-up connection gibi terimler Telefon hatlarının kullanıldıgı cihazları networkleri ifade eder.

Extranet:
----------------
Mevcut Intranet icerisinde olusturulan ozel aga denir..

Firewall:
------------
Guvenlik icin gelistirlmis bir network trafik kontrollerdir, Hardware temelli ve software bazli Firewall cozumleri vardır.

Frame Relay:
----------
Packet switch iletisim Protokoludur, X25’in gelismis modelidir, Paket boyutları 7 byte ile 1024 byte arasında degisebilir..T1/E1 baglantı hatlarında kullanılır.

IDSL(ISDN, Digital Subscriber Line)
-------------
Sadece veri iletisimi icin gelistirilmis ISDN turevi bir iletisim yontemidir. 64/128Kbps simetrik veri trasferi saglar.: 0.4 mm standart 2 tel bakir kabloda 6Km mesafeye kadar calisabilir.

Internet:
------------
Bir tek ag gibi calisan, dunya uzerindeki tum agları bilgisarları birlerstiren WAN(genis ag) alt yapısıdır.

IP(Internet Protocol)Internet Adresi:
-------------
Internet uzerinde adresleme amacli kullanılan TCP/IP iletisim protokolunun bir parcasıdır, 32 bit adreslem mantıgı kullanılır, A,B,C olmak uzere uc tip adreslem mantıgı kullanılır. Internet uzerindeki her aygit en az bir adet IP adrese sahip olmalıdır..

Intranet:
-----------
Kurum ici olusturulmus WAN alt yapısı olan agdir.

ISDN(Integrated Services,Digital Network):
------------
Circiut Switch haberlesme protokoludur, BRI,(2 kanallı+1 kontrol kanal&#305 ve PRI(30 kanallıdir) erisim olanagi vardir.. T1/E1 standardina gore kanal hızı 56Kbps veya 64Kbps’dir ses video veri birlikte tasınabilir.

L2TP:
------------
Layer 2 Tunnelling Protokol, Cisco ve Microsoft tarafından guvenlik icin gelistirilern Tunnelling protokoludur.

PSTN(Public Switched Telephone Network)
------------
Bilinen evlerde isyerlerinde kullandigimiz Analog telefon networkudur, bu cercevede PSTN Router PSTN IP sharer gibi terşmler standart Dial-up telefon networkunun kullanıldıgını ifade eder.

SDSL(Symetric Digital Subscriber Line):
--------
Standar 0.4mm capli iki tel bakir kablo 144Kbps-2.3Mbps hizinda :0/6Km veri iletisimi saglayan teknolojidir, kablo kalşnligina gore mesafe artar..

VPN(Virtual Private Network)
------------
Sanal ozel Network cozumlerinin genel adidir..


Emege Saygı.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.150


View Profile
Re: Network Terimleri Ve Çözümleri
« Posted on: Aralık 16, 2019, 08:11:58 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Network Terimleri Ve Çözümleri e-book, Network Terimleri Ve Çözümleri programı, Network Terimleri Ve Çözümleri oyunları, Network Terimleri Ve Çözümleri e-kitap, Network Terimleri Ve Çözümleri download, Network Terimleri Ve Çözümleri hikayeleri, Network Terimleri Ve Çözümleri resimleri, Network Terimleri Ve Çözümleri haberleri, Network Terimleri Ve Çözümleri yükle, Network Terimleri Ve Çözümleri videosu, Network Terimleri Ve Çözümleri şarkı sözleri, Network Terimleri Ve Çözümleri msn, Network Terimleri Ve Çözümleri hileleri, Network Terimleri Ve Çözümleri scripti, Network Terimleri Ve Çözümleri filmi, Network Terimleri Ve Çözümleri ödevleri, Network Terimleri Ve Çözümleri yemek tarifleri, Network Terimleri Ve Çözümleri driverları, Network Terimleri Ve Çözümleri smf, Network Terimleri Ve Çözümleri gsm
Yanıtla #1
« : Haziran 28, 2008, 06:17:16 ÖS »

xxRuzqaRxx
*
Üye No : 2
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 1920
Mesaj Sayısı : 13.556
Karizma = 56


Emegine Saglik Cok Güzel Bir Bilgi Arsivi Olmus.. Bilmediklerim Varmis Gülmek :) + Rep

Siz ne derseniz deyin Ne yaparsanız yapın ben dimdik duruyorum ~ Arkamdan vurun, aldatın, hakaret edin, isterseniz zamanla yerle bir edin Ama ben hepinzle baş edicek kadar `GÜÇLÜYÜM ! Sanal alem oyun aleminiz ,
İlahi sizler ;
Aileniz kreşe göndereceği yere ,Sizi sanal aleme salmış !
Şimdi hepiniz yerle birsiniz ama ayakta olan benim - Kaçınız gerçekten oturup dinlediniz ki içimdeki beni ?
Size göre kişilk değil, dişilik önemli değilmi ~
UMRUMDA BİLE DEĞİLSİNİZ ~
SİZ KİMSİNİZ Kİ TAKICAM SİZİ ?
Verdiğiniz değer kadar huzur veririm size .
Yanıtla #2
« : Temmuz 07, 2008, 08:34:35 ÖS »

By.CeZa
*
Üye No : 293
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 12191
Mesaj Sayısı : 28.686
Karizma = 154


Gerçekten güzel bir konu teşekkürler..

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.


Bayanlara: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.kadincaforum.net

4EverRAP: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.rapcanavari.net

4EverROCK: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.rockcanavari.net

Twilight Saga FAN: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.twilightturkiye.com

FlashOyun: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.flashoyuncu.net
Yanıtla #3
« : Kasım 01, 2008, 05:42:55 ÖÖ »

ImReaL
*
Üye No : 6599
Yaş : 30
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 502
Mesaj Sayısı : 3.358
Karizma = 3728


güzeL PayLa$ım t$krLr.

Havasız Duman Sahası!!!
Yanıtla #4
« : Kasım 11, 2008, 05:29:23 ÖS »
Avatar Yok

By.TuRuT
*
Üye No : 773
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 19239
Mesaj Sayısı : 48.229
Karizma = 65203


paylaşım için teşekkürler.

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Network Searcher 3.5.1
J K L M N
kFi 1 623 Son Mesaj Ekim 14, 2009, 12:06:00 ÖÖ
Gönderen : By.TuRuT
Ref Saldırıları Ve Çözümleri
Php ve Asp Dilleri
VelazquezSanchez 1 807 Son Mesaj Ağustos 26, 2010, 06:02:21 ÖS
Gönderen : Anqel*
Smartsound Sonicfire Pro V5.7.0 Scoring Network Edition
O Ö P R S
By.CeZa 0 446 Son Mesaj Haziran 20, 2011, 08:08:36 ÖS
Gönderen : By.CeZa
Canadian Genetic Disease Network
Yurtdışı Sağlık Merkezleri
Honey_Face 0 223 Son Mesaj Eylül 21, 2013, 10:30:26 ÖS
Gönderen : Honey_Face
Wi.cap. Network Sniffer Pro V1.4.4 Apk
Android
trturkuaz 0 454 Son Mesaj Mart 06, 2015, 01:10:32 ÖÖ
Gönderen : trturkuaz


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular