0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri  (Okunma Sayısı: 1885 Kere Okundu.)
« : Şubat 03, 2012, 12:50:12 ÖS »
Avatar Yok

-o_o-GökhaNur-o_o-
*
Üye No : 17147
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 2158
Mesaj Sayısı : 4.756
Karizma = 12093


Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri

AKTÜERYA


Programın Amacı


Aktüerya programının amacı sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Aktüerya programında matematik istatistik sosyoloji hukuk iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka insan kaynakları yönetimi pazar yönetimi hayat sigortacılığı vergi analizi finansal piyasalar ve kurumlar sigorta sözleşmeleri emeklilikte sosyal güvenlik teorisi vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır.

Gereken Nitelikler


Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler


Mezunlar "Aktüer" ünvanı ile görev alabilirler. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler.

Çalışma Alanları


Aktüerler sigorta şirketlerinde Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

Bölümün amacı yaygın eğitim kurumlarına pratik kız sanat okullarına mesleki alanda branş öğretmeni yetiştirmektir. Bu bölümün bitirenler kız meslek liseleri pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilirler.ANTROPOLOJİ


Genel tanımıyla insan ve insan gruplarının incelenmesini ele alan bir programdır.Bir grubun kişilikle ilişkileri açısından ele alınan inanç ve kurumların çeşitli iktisadi sistemlerin insanlarda görülen biyolojik farklılık ve çeşitliliklerin ve aynı zamanda iktidar gruplarının işleyişini konu almaktadır.


AVRUPA TOPLULUĞU


Programın Amacı


Avrupa Topluluğu programının amacı Gümrük Birliği süresinde ve tam üyelik halinde çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları gereken değişiklikleri gerçekleştirecek ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Avrupa Topluluğu programında iktisat temel hukuk bilgisayar Avrupa Birliği (AB) hukuku AB Tarihçesi AB Türkiye İlişkileri AB'nin gümrük kodu ve idari formaliteleri gümrük birliğinin temel esasları AB'nin ortak tarım politikası AB'de ortak ticaret politikası ve devlet yatırımları gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler


Avrupa Topluluğu programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi sosyoloji hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı topluluğa üye ülkelerden herhangi birinin dilini bilen ve öğrenmeye istekli olan genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler


Avrupa Topluluğu programını bitirenlere Avrupa Topluluğu Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Avrupa Topluluğu meslek elemanı çalıştığı kurumda gümrük birliğine giriş sürecinde yaptırılması gereken mevzuat (yönetmelik yönerge vb.) değişikliklerini belirleyip uygular. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik mevzuatını işler ve gerekli uyum işlemelerini yapar. Görüldüğü gibi bu meslek elemanları kapalı ortamlarda hukuk ve iktisat konuları ile ilgili büro işleri yapmaktadır.

Çalışma Alanları


AT programı mezunları çeşitli meslek odaları kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde şubelerinde AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde dış ticaret firmalarında Gümrük müşaviri olarak çalışabilmektedirler.
BANKACILIK


Programın Amacı


Bankacılık programının amacı bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Bankacılık programında matematik hukuk iktisat istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası yatırım bankacılığı finansal piyasalarda modelleme ve tahmin merkez bankacılığı ticari bankalarda finans yönetimi banka muhasebesi ve raporlama mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler


Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı başkaları ile iyi iletişim kurabilen sabırlı dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler


Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi banka müfettişi dealer gibi ünvanlarla görev çalışırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler.
BANKACILIK VE FİNANS

Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler bölümün kapsamını oluşturur. Bu kapsamda finansal tablolar finansal analiz araçları finansal planlama ve denetimi faiz hesapları paranın zaman değeri yatırım kararları kâr dağıtım kararları çalışma sermayesinin yönetimi uzun süreli finanslama ve sermaye piyasaları incelenir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ


Programın Amacı


Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri sosyal güvenlik endüstriyel demokrasi servet ve gelir politikası uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Üniversitelerin bu programında hukuk ekonomi maliye işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin derslerle matematik sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi sosyal politika çalışma ekonomisi sendikacılık sosyal güvenlik endüstriyel demokrasi gelir ve servet dağılımı ücretler kentleşme ve konut politikası Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı kooperatifcilik çalışma sosyolojisi ve psikolojisi istatistik gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler


Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler


Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler "Çalışma Ekonomisti" ünvanı ile iş piyasası sosyal sigorta iş mevzuatı toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.

Çalışma Alanları


Bu alanda öğrenim görenler DPT'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde SSK Bağkur T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Açıköğretim fakültesine bağlı olarak eğitim verilen bu bölümde işçi-işveren ilişkileri iş hukuku gelir politikası gibi alanlarda uzman yetiştirilir.
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ


Amacı branşında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Bu bölümü bitirenler kız meslek liseleri veya anaokullarında öğretmen olarak çalışabilirler. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

DENİZCİLİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ


Programın Amacı

Denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler


Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik istatistik hukuk ekonomi deniz ticaret hukuku muhasebe bilgisayar vb. dersler okutulur.

Gereken Nitelikler


Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli başkalarını ikna edebilen girişimci yaratıcı açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere "Denizcilik İşletmecisi" ünvanı verilmektedir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi yük yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

Çalışma Alanları


Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ


Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler çalışmaları denetler gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.164


View Profile
Re: Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri
« Posted on: Eylül 19, 2020, 02:45:53 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri e-book, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri programı, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri oyunları, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri e-kitap, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri download, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri hikayeleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri resimleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri haberleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri yükle, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri videosu, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri şarkı sözleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri msn, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri hileleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri scripti, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri filmi, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri ödevleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri yemek tarifleri, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri driverları, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri smf, Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Öss Sözel Bölüm Meslekleri
Üniversiteler
Musty* 4 2618 Son Mesaj Şubat 13, 2010, 08:45:50 ÖS
Gönderen : cadı_kız
Eşit Yaratılmayışın Sebebi
Merak Edilen Konular
[*KaRMaKaRıŞıK*] 2 1426 Son Mesaj Mayıs 30, 2012, 02:58:54 ÖS
Gönderen : bekke
Az Tekrar Çok Ağırlık Mı ? Yoksa Çok Tekrar Az Ağırlık Mı ?
Güç Sporları
[B]a[R]a[N] 8 5497 Son Mesaj Mayıs 23, 2012, 02:47:24 ÖS
Gönderen : ecre
Geleceğin En Iyi Meslekleri
Meslekler
-o_o-GökhaNur-o_o- 4 1536 Son Mesaj Temmuz 18, 2012, 03:14:52 ÖS
Gönderen : duygu35
Eşit Yaşama Umudu Ve Demokrasi Ertelendi
Güncel Haberler
Bendis 0 322 Son Mesaj Temmuz 27, 2015, 09:01:11 ÖÖ
Gönderen : Bendis


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular