Duyurular
Uzun süredir sunucu kaynaklı yaşanan problemlerden ötürü özür dileriz. Yeni sunucu'ya geçiş yaptık ve artık sorunsuz olarak yayın hayatına tekrar başlamış bulunmaktayız. Problem ve Sorunlarınız için SaviorAngel adlı Adminimize P.M ile ulaşabilirsiniz.

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor  (Okunma Sayısı: 298 Kere Okundu.)
« : Aralık 02, 2014, 10:51:14 ÖÖ »

-minel-
*
Üye No : 139378
Nerden : Yurt Dışı
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 2459
Mesaj Sayısı : 4.725
Karizma = 5043


Bankalar habersizce kredi verip faiz işletiyor.

SGK'dan gelen maaşları, emeklilere bilgi vermeden kredili mevduat hesabına aktaran bankalar, bunu fark etmeden fazla para çeken kişilerin yüksek faiz ödemelerine sebep oluyor.

Ara­la­rın­da ka­mu ban­ka­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu ba­zı ban­ka­lar, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’n­dan (SGK) ge­len ay­lık­la­rı kre­di­li mev­du­at he­sa­bı­na ya­tı­ra­rak emek­li­le­ri fa­iz tu­za­ğı­na dü­şü­rü­yor. Emek­li­le­rin, kre­di­li mev­du­at­la bir­lik­te gö­rü­nen maa­şı ban­ka­ma­tik­ten "Maa­şa zam gel­miş ya da bu ay ilaç pa­ra­sı ke­sil­me­mi­ş” dü­şün­ce­siy­le çek­me­si kul­lan­dık­la­rı kre­di­ye fa­iz öde­me­le­riy­le so­nuç­la­nı­yor. Tu­zak na­sıl iş­li­yor? Emek­li ma­aşı­nı çek­me­ye git­ti­ğin­de tek he­sap gö­rü­lü­yor. He­sap­ta ‘SGK ma­aş öde­me­si­’ ya­zı­yor. As­lın­da o he­sap­ta ay­nı za­man­da ban­ka­nın emek­li­ye aç­tı­ğı 200 ile 600 li­ra ara­sın­da de­ği­şen kre­di de bu­lu­nu­yor. Va­tan­daş pa­ra­nın hep­si­ni çek­ti­ğin­de kre­di kul­lan­mış olu­yor. Far­kın­da ol­ma­dan çek­ti­ği kre­di da­ha son­ra yüz­de 1-3 ara­sın­da fa­iz­le emek­li­nin maa­şın­dan ke­si­li­yor. Hâ­lâ kre­di­li mev­du­at he­sa­bıy­la ma­aş alan mil­yon­lar­ca emek­li bu­lu­nu­yor. 99 li­ra­lık ke­sin­ti Bu­nun­la il­gi­li son ör­nek An­ka­ra­’da ya­şan­dı. Y. K. isim­li emek­li, ma­aşı­nı çe­ker­ken 99 li­ra ke­sin­ti ya­pıl­dı­ğı­nı fark et­ti. Bin 250 li­ra ola­rak ya­tan ay­lı­ğa 250 li­ra kre­di ek­len­di­ği­ni ve ma­aş he­sa­bı­nın bin 500 li­ra ola­rak gö­zük­tü­ğü­nü söy­le­yen Y.K, “Zam gel­miş se­vin­ciy­le pa­ra­nın hep­si­ni çek­miş­tim. Bu ay ke­sin­ti yap­mış­lar. He­sap ha­re­ket­le­ri­ne bak­tı­ğım­da ke­sin­ti­nin kre­di­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı öğ­ren­di­m” de­di. Ban­ka­lar kan­dı­rı­yor İş­çi, Me­mur, Bağ-Kur Emek­li­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ham­di Öz, uy­gu­la­ma­yı ban­ka­la­rın kan­dır­ma­ca­sı ola­rak yo­rum­la­dı. Far­kın­da ol­ma­dan kre­di çe­ken bin­ler­ce emek­li şi­ka­ye­ti­nin ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı söy­le­yen Öz, “Bü­tün bun­lar ban­ka­la­rın ayak oyun­la­rı. Va­tan­daş far­kı­na var­ma­dan kre­di­yi çe­ki­yor son­ra fai­ziy­le ke­si­li­yor" de­di. Ziraat ve Vakıfbank mağdur ediyor Emek­li­le­rin yüz­de 90’ı­nın ka­mu ban­ka­la­rın­dan ma­aş al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ham­di Öz, "SGK, 10 mil­yon 300 bin emek­li­ye her ay yak­la­şık 9 mil­yar li­ra ma­aş ödü­yor. Yıl­lık­ta bu ra­kam 100 mil­yar li­ra­yı aşı­yor. Bu ra­ka­mın 80 mil­yar li­ra­lık bö­lü­mü 3 ka­mu ban­ka­sı; Zi­ra­at, Halk ve Va­kıf­lar Ban­ka­sı­’na ya­tı­rı­lı­yor. Emek­li­nin maa­şı üze­rin­den mil­yon­lar­ca li­ra kâr eden ka­mu ban­ka­la­rı yıl­lık  900 li­ra­lık pro­mos­yon­dan emek­li­ye tek ku­ruş ver­mi­yo­r” di­ye ko­nuş­tu. İzinsiz kredili hesap açmak yasak BDDK çok sa­yı­da şi­ka­yet alan kre­di­li mev­du­at he­sa­bı açıl­ma­sı­nı ge­çen yıl müş­te­ri­nin iz­ni­ne bağ­la­dı. Emek­li­ler so­run ya­şa­ma­mak için SGK’­dan ma­aşı­nın ay­lık ne ka­dar yat­tı­ğı­nı sor­gu­la­ya­bi­lir. SGK'nın söy­le­di­ği ra­ka­mın üze­rin­de ya­tan her ku­ruş ban­ka­nın ver­di­ği kre­di­dir. Ma­aşı­nı ban­ka­ma­tik­ten çe­ker­ken maa­şı tu­ta­rın­da­ki pa­ra­yı al­ma­sı ge­re­kir. Her ay ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı ya­şa­ma­mak için ma­aş al­dı­ğı ban­ka­ya kre­di­li he­sa­bı­nı ka­pat­ma­la­rı da­ha ya­rar­lı olur.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.136


View Profile
Re: Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor
« Posted on: Ekim 19, 2019, 02:45:44 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor e-book, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor programı, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor oyunları, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor e-kitap, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor download, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor hikayeleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor resimleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor haberleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor yükle, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor videosu, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor şarkı sözleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor msn, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor hileleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor scripti, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor filmi, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor ödevleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor yemek tarifleri, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor driverları, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor smf, Bankalar Habersizce Kredi Verip Faiz Işletiyor gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Bankalar Kameralı Ceplere Yasak
Bilim - Teknoloji ve Bilim Adamları
-LoSS AnGeL- 2 592 Son Mesaj Aralık 13, 2008, 08:27:10 ÖS
Gönderen : By.CeZa
Kasa Ve Bankalar.
Maliye
[B]a[R]a[N] 2 1390 Son Mesaj Ocak 16, 2012, 08:34:25 ÖS
Gönderen : SheWolf
Bankalar Alacaklı Batağında :)
Güncel Haberler
ZiyaBey 0 537 Son Mesaj Ocak 30, 2013, 10:51:10 ÖS
Gönderen : ZiyaBey
Kilo Verip Hastalanma Korkusu
Diyet
Mavi_Kiyamet 0 300 Son Mesaj Kasım 06, 2013, 09:54:36 ÖS
Gönderen : Mavi_Kiyamet
Vakıfbank’tan 0,99’dan Başlayan Faiz Oranlarıyla Kredi Fırsatı
Güncel Haberler
deltafx 0 465 Son Mesaj Ocak 17, 2014, 09:57:05 ÖÖ
Gönderen : deltafx


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular