0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır  (Okunma Sayısı: 591 Kere Okundu.)
« : Ocak 27, 2010, 06:30:12 ÖS »

Hephaestus
*
Üye No : 26057
Yaş : 27
Nerden : Tekirdağ
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 4838
Mesaj Sayısı : 13.562
Karizma = 60062


Daha kolay anlaşılması için maddeler halinde yazalım:
1- Zekat nisabı, 20 miskal, yani 96 gr altın veya bu değerde para, ticaret eşyasıdır

2- Senetli, senetsiz alacaklar nisap hesabına dahil edilir Alacaklar tahsil edildikten sonra zekatları verilir Daha almadan da zekatları verilebilir

3- Borçlar, mevcut paradan veya maldan çıkarılır Geri kalanın zekatı verilir

4- On yıl sonra alınacak para, zekat nisabına dahil edilir On yıl sonra ödenecek borç zekattan düşülür

5- Kayıp olmuş, gasp olunmuş, gömüldüğü yer unutulmuş mal ve inkâr olunan alacaklar, nisap hesabına katılmaz ve ele geçerlerse, önceki senelerin zekatları verilmez

Senetli veya iki şahitli olan veya itiraf olunan alacaklar, iflas edende ve fakirde de olsa, nisaba katılır Ele geçince, geçmiş yılların zekatı da verilir

6- Bir hanım mehr-i müeccel olarak kocasından alacağı altınları zekat nisabına katar

7- Zekata tâbi malların veya paranın, sene içindeki azalıp çoğalmasına itibar edilmez Nisaba malik olduktan bir sene sonra elde kalan mal, nisabı buluyorsa kırkta biri zekat olarak fakirlere verilir Nisaptan aşağı ise verilmez

8- Ticaret için olmayan evler, arsalar, vasıtalar, fabrikalar, demirbaş eşyalar zekat nisabına dahil edilmez Ticaret için alınıp ticaret için saklanan malların, altın, gümüş, yerli ve yabancı paraların ve elden ele dolaşan hisse senetlerinin zekatı verilir Evin, apartmanın, arabanın, zekatı olmaz Araba, ev ve arsa alıp satan kimse, bunların zekatını verir Çünkü bunlar ticaret malı olmuştur Ev yaptırmak için arsa alan, bunun zekatını vermez (Dürer)

9- Zekat verirken bilezik, yüzük gibi altınların işçilik ve sanat değerine değil, ağırlığına itibar edilir Yani 12 ayardan fazla olan bütün altınlar, tartılır Kırkta biri zekat olarak verilir

10- Bilezik, zincir, küpe, yüzük gibi çeşitli ayarlarda altını olan kimse, bunların içinden en yüksek olanının ayarından vermesi evla, ortalamasını hesap ederek vermesi caiz, en düşüğünden vermesi ise, mekruhtur

11- Kadınların altın ve gümüşten başka diğer süs (ziynet) eşyaları zekata tâbi değildir Pırlanta, elmas gibi ziynet eşyalarının zekatı verilmez Şafii'de ise, kadınların altın ve gümüş dahil süs olarak taktıkları ziynetlerin zekatı verilmez (Hidaye)

12- Zekata tâbi mallar, altın liraların en düşüğünün alış fiyatına göre hesap edilir

13- Hisse senetlerinin nâma [isme] ve hâmiline [taşıyana] yazılı olanları vardır İsimsiz, hâmiline yazılı olanların devir kabiliyetleri vardır Yani döviz gibi elden ele dolaşır İstendiği zaman satılabilir Bu senetler ticaret malı gibi, zekatın hesap edildiği tarihteki piyasa değeri üzerinden nisaba dahil edilir Nâma yazılı hisse senedi alan, sene sonunda, fabrikanın demirbaş mallarının haricindeki parasını zekat nisabına dahil eder

14- Gölde yetiştirilen balıklar satılınca, bu para diğer zekata tâbi mallarla beraber nisaba ulaşırsa zekatı verilir Birkaç ineği olup çok süt satan, ineklerin zekatını vermez, fakat sene sonunda sütten elde ettiği para zekat nisabına dahil edilir

15- Zekat nisabına malik olan zengindir

Sual: Zenginlik nisabını yeniden ele almalı diyorlar Zekat nisabı belli değil midir?
CEVAP
Gazeteleri okuyan, TV’leri seyredenler, sanki din yeni ortaya çıkmış gibi, hakiki İslam âlimlerince açıklanıp, onaylanıp 14 asırdır uygulanan dini hükümleri değiştirmeye kalkanlar çıkıyor Kimi tesettürü kaldırıyor, kimi bayanlara hayz ve nifas hallerinde namaz kıldırıyor, kimi kaderi inkâr ediyor, (Fakirlik kaderimiz değil) diyerek, güya alınyazısını değiştirmeye kalkıyor Kimi haricileri, İslam tarihinde ilk demokrat ve cumhuriyetçi fırka diye övüyor

Kimi yakında kıyamet kopacak diyor Hele tuhaf biri, (İstanbul’da büyük deprem olacak, 5 milyon kişi ölecek, aklı olan İstanbul’u terk etsin) diyor Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka hiç kimsenin bilmediği Kur’an-ı kerimde yazılıdır Depremin de bugün için önceden bilinmesi mümkün değildir Gaybdan haber verircesine, milleti sıkıntıya sokmak haramdır

Dünyada da reform hareketi sürüyor İslam’ın beş şartından biri olan namazı, sahih olmasın diye vakti girmeden kıldıran yerler var Sahih olmaması için hac bir gün önce yaptırılıyor Zekat, altın, gümüş veya ticaret ettiği maldan verilmesi gerekirken, ticaret malından değil de, başka maldan veriliyor Böylece zekatlar da sahih olmuyor Şimdi de kurban ibadeti kaldırılmak isteniyor Kurban kesilmeyip parası yoksullara verilmesi isteniyor Dinimiz, (Muhtaç insanlar olduğu zaman kurban kesmeyip parası yoksullara verilsin) diyemez miydi? Peygamber efendimiz böyle bir şeyi düşünememiş mi, 1400 yıldan beri gelen âlimler düşünememiş mi?

Son olarak da zenginlik nisabını yeniden ele alıp bozmaya çalışanlar var Dinimiz kâmil değil midir? Eksik olan nesi vardır? Namazın, orucun, zekatın, nisabın yeni bir şekli olur mu? Reformcu, (Dine göre, malların değeri değişmiş, kim zengin, kim fakir belli değil Mesela ortalama 40 davarın değeri 25 milyar, beş devenin bedeli 5 milyar, 30 sığırın bedeli 10 milyar Gümüşe göre 60, altına göre 500 milyondur Bunun ortalamasını almak gerekir Siz, 500 milyonu olanı zengin sayar, 29 sığırın bedeli olan 9 milyarlık adamı fakir sayarsanız, bu adaletli olmaz) diyor Biri çıkıp da niye dinimizle oynuyorsunuz demiyor

Böyle bir teklifi, ya dini bilmeyenler veya dini kasten bozmak isteyenler yapar Dinimizde, bir adamın 29 ineği ve 39 koyunu ve 4 devesi olsa, ayrıca 50 gram da altını olsa zekat vermez Hatta yün için, yük taşımak için, binmek için olan hayvanları varsa onların da zekatı olmaz Çünkü deve, sığır gibi başka cinsten sâime hayvanlar, birbirlerine ve ticaret eşyasına eklenmezler Eklenince, altına ve ticaret malına göre, nisabı çok geçer Bu kadar çok mala sahip olan kimsenin, dinimizin emrine uyarak, zekat vermesi gerekmez Çünkü din böyle bildirmiş Sen bunları birbirine ilave edersen, dinin bildirdiği yolu bırakmış olursun Bu kadar malı olmayıp da 100 gram altını olan kimse, dinen zengindir Zekat vermesi gerekir Reformcunun (malı çok olan zekat vermiyor da, malı az olan zekat veriyor) demesi yersizdir Hatta bir kimse, fakir de olsa, toprak mahsullerinin uşrunu vermesi gerekir

Problem diye çıkarılan bu meseleler, kitaba uymamaktan ileri gelmektedir Dinimiz eksik değildir Kitaplara göre amel edilirse, hiçbir mesele kalmaz Kitaplarda eşyanın değeri, dövize, koyuna, sığıra veya deveye göre tayin edilmez (Keşf-i rümûz) kitabında (Eşyanın kıymetleri altın ve gümüş ile anlaşılır) deniyor Şimdi, gümüşün altına nazaran kıymeti, yedide birden çok düşük olduğu için, zekat hesaplarının yalnız altın lira ile kıymetlendirilmesi lazım olduğu İbni Âbidin’de bildirilmektedir

Ticaret eşyasının kıymeti, para olarak kullanılmayan altın ve gümüş ile hesap edilmez Hükümet tarafından damgalı altın liralardan kıymeti en az olanı ile hesap edilir Kitaba inananlar için işin esası budur

Fakirin lehi dinde ölçü mü?
Sual: Dinde yenilikçi bir yazar, fakirin lehine diyerek zenginlikteki nisap miktarını 96 gramdan 80’e indiriyor Yaptığı dinde reform değil midir?
CEVAP
Ölçü birimleri, Şer’i birimler, Urfi birimler olmak üzere ikiye ayrılır Şer’i birimler, Peygamber efendimizin zamanında kullanılan birimlerdir Urfi birimler, şer’i birimlerden farklıdır Urfi birimler, hükümetin kabul ettiği birimlerdir Altının nisabı 20 miskaldir Bir miskalin ağırlığı dört mezhepte farklıdır Hanefi’de bir miskal, 20 kırât’tır Bir kırât-ı şer’i ise, kabuksuz, uçları kesilmiş, kuru 5 arpadır Hassas terazi ile bu vasıftaki 5 arpanın 0,24 gr olduğu tespit edildi Şu halde bir şer’i miskal, yüz arpadır, yani, 4,8 gramdır 20 miskal altın ise (20x4,8) = 96 gramdır

Urfi kırâtın ağırlığı olan 0,20 ile çarpılırsa, bulunan 4 gr, miskalin ağırlığı olmaz Altının nisap miktarını bu yanlış miskale göre yapıp, 4x20 = 80 gr demek doğru olmaz İbni Âbidin hazretleri, mal zekatı kısmında, (Kırât-ı urfi 4 arpadır) buyuruyor Yazar, (Önceleri İslam âlimlerine uyarak altının nisabının 96 gr olduğunu açıklamıştım Fakat fakirin lehine olduğu için şimdi 80 gramı esas alıyorum) diyor Fakirin lehi her yerde, her zaman dinde ölçü olur mu? Madem ölçü oluyorsa, ne diye 70 gr değil de, 80 gr alınıyor? 10 gr alınsa fakirin daha lehine değil midir? Hatta bu ölçüyü temelli kaldırsalar, fakirlerin lehine olmaz mı? Âlimlerin bildirdiği ölçüye uymadan, fakirin lehine diye altının nisap miktarını değiştirmek dinde reform olur Kendi görüşüne göre dini değiştirmeye kalkan reformculara itibar etmemelidir! Mutlaka muteber bir kitaptan kaynak istemelidir!

Dini emirler çağa göre değişmez
Sual: Her yıl, zekat için 20 miskal altından, fıtra için şu kadar ölçek un veya buğdaydan söz edilir Buna ne lüzum vardır? Zekat ve fıtra miktarlarının Türkiye’de TL’ye, Almanya’da Euro’ya göre hesaplanıp ilan edilmesi gerekmez mi? Bir de Şafiiler, deterjan varken, toprakla necaset temizliyorlar Niçin zamanımıza uymuyorlar?
CEVAP
Dini kuran biz değiliz ki, değiştirme yetkisi bizde olsun! Dinimize ilave ve çıkarma yetkisi kimsede yoktur Dinde yapılacak değişikliklere bid’at denir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Her bid’at dalalettir, dalalet ehli de Cehennemdedir) [Müslim]

Dinimiz, zekat, fıtra ve kurban nisabının ve eşyanın kıymetlerinin altın ve gümüş ile tespit edileceğini bildirmektedir (Keşf-i rümûz)

Nisap miktarları, resmi damgalı, altın veya gümüş paralardan, kıymeti en az olan ile hesap edilir Para olarak kullanılmayan altın ve gümüş ile hesap edilmez Kıyamete kadar böyledir Mesela bugün, Aziz, Hamit gibi altınlardan kıymeti en az olan ile hesap edilir 20 miskal altını veya bu değerde ticaret malı olan kimse, dinen zengin sayılır Bu malın üzerinden bir sene geçmişse, zekatını verir (Redd-ül Muhtar)

Koyun zekatı kırkta birdir Kırk koyunu olan, birini zekat verir Bunu otuzda bir veya ellide bir yapmaya hiç kimsenin yetkisi yoktur Sadaka-i fıtr için de belli ölçekte buğday, un, arpa, hurma ve kuru üzüm verilir Yani bunların bildirilen miktarı ölçü olarak alınır Muza göre veya cevize göre olmaz Dinimiz neyi bildirmişse, o ölçü alınır Mesela dinimiz, (Fıtra olarak, 3500 gr arpa veya değeri kadar altın veya gümüş verilir) diyorsa, Kıyamete kadar bu böyle devam eder Karadenizli fındığı, Akdenizli portakalı ölçü alamaz

Dini kim koydu ise, değiştirme yetkisi de ondadır Çağa göre dini emirler değişmez Her çağa göre yeni yorum getirilmez Çağa göre tefsir olmaz Şafii mezhebinde, köpek bir yere yaş olarak dokunursa, orasını bir defa topraklı olmak üzere yedi defa su ile yıkamak gerekir (Bugün sabun ve deterjan var, toprakla yıkamaya lüzum yok) denemez Dinimizin bildirdiği emirlere aynen uyulur Uymak istemeyenlere sözümüz yoktur

Sual: Alınacak maaşlar zekat nisabına katılır mı?
CEVAP
Memur ve işçilerin alacakları maaş ve ücretler, ellerine geçmeden önce nisap hesabına katılmaz

Sual: İşten çıkarılanlara, ödenmeyen maaş ve tazminatlarına karşılık 3-4 ay sonrasına senet veriyorlar Bu senetlerin, o gün geldiğinde ödenip ödenmeyeceği de kesin değil Elinde böyle 3-4 milyarlık senedi olan bunu nisaba katar mı?
CEVAP
Çekler maaş gibi değildir Bunlar nisap hesabına katılır Elinde kurban kesecek kadar parası olan kurban keser Zekat için de, paralar eline geçince zekatını verir Şimdi de, zekatlarını verse mahzuru olmaz

Sual: Paylaşılmamış miras malımız var Nisaba dahil edilir mi?
CEVAP
Evet edilir

Sual: Altın diş nisaba katılır mı?
CEVAP
Evet katılır

Sual: Sonradan satmaya niyet edilen arsa zekat hesabına dahil edilir mi?
CEVAP
Edilmez

Sual: Hanımına mehr borcu olan erkek, bu miktarı zekat nisabından düşer mi?
CEVAP
Evet Kime borcu olursa olsun, borçlar çıkarılır

Sual: 25-30 senelik vadeli taksitlerle alınan krediler zekat hesabında borç olarak düşülür mü?
CEVAP
Evet bütün taksitleri düşülür 30 yıllık taksiti olsa da hepsi düşülür

Sual: Bugün zekat günümdür On gün sonra, hac için yatıracağım para, zekat nisabından düşülür mü?
CEVAP
Hayır

Sual: Zekatı hesaplarken, kira da borç grubuna girip maldan düşülür mü?
CEVAP
O ay verdiğiniz kira düşer, gelecek aylarınki düşmez

Sual: Devre mülk zekat nisabına girer mi?
CEVAP
Girmez

Sual: Kirada üç evi olan zekât verir mi? Vermezse zekât alabilir mi?
CEVAP
Ev zekat nisabına dahil değilse de, kurban nisabına dahildir Kurban nisabına malik olanın da, zekat alması haram olur (Redd-ül muhtar)

Sual: Kiradaki evlerimizin kira gelirlerinin zekatını nasıl vereceğiz?
CEVAP
Kira gelirinin diğer gelirlerden bir farkı yoktur Mesela, bir yıllık kira gelirleri toplanarak hesap edilmez Zekat verilmesi gereken gün, eldeki paraya bakılır, nisabı buluyorsa onun zekatı verilir

Sual: Evimde gümüş şekerlik, gümüş ibrik, gümüş tabak gibi 12 kiloyu bulan gümüş kap var 12 kg gümüş için ne kadar zekat vermek gerekir?
CEVAP
İşlenmemiş 12 kilo gümüş için 300 gram gümüş veya bu değerde altın verilir İşlenmiş ise, sanat ve işçilik değeri ile kaç liraya satılabilir ise, o değer üzerinden verilir Mesela 12 kg gümüşün bugün kilosu 500 liradan 6 bin lira ediyorsa, işlenmiş olarak 10 bin lira ise, 6 bin üzerinden değil, 10 bin üzerinden zekatı verilir

Sual: Altınımız ve paramız yok Sadece yarım kilo gümüş eşyamız var Ama piyasa değeri çok pahalı olup nisabın üzerine çıkıyor Zekatını vermemiz gerekir mi?
CEVAP
Gümüşün nisabı 672 gramdır Değeri çok olsa da, ağırlık olarak nisabı bulmadığı için zekatı verilmez Çünkü gümüş ve altının zekatı ağırlık olarak ölçülür Satıp parası elde olsa idi, nisabı geçtiği için zekat vermek gerekirdi

Hayatınızda denge sorunu varsa etrafınıza dikkatlice bakın; muhtemelen birini yanlış bir yere koymuşsunuzdur.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.162


View Profile
Re: Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır
« Posted on: Aralık 04, 2020, 04:20:59 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır e-book, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır programı, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır oyunları, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır e-kitap, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır download, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır hikayeleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır resimleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır haberleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır yükle, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır videosu, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır şarkı sözleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır msn, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır hileleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır scripti, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır filmi, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır ödevleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır yemek tarifleri, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır driverları, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır smf, Zekat Nisabı Nedir Nasıl Hesaplanır gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  
Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright � 2011 Simple Machines SiteMap | Ar�iv | Wap | ï¿½mode | Konular