Duyurular
Giyims.com Açıldı! Birbirinden farklı kategorilerde, Erkek Giyim ve Bayan Giyim 'in kaliteyle buluşma adresi, 3d secure güvenli ödeme sistemi, İster kredi kartıyla, İster bankamatik kartınızla ve/veya Havale / Eft yöntemi ile Dilerseniz Kapıda ödeme ile alışveriş yapabilirsiniz.

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
GİYİMS.COM

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Temodal 20 Mg  (Okunma Sayısı: 371 Kere Okundu.)
« : Şubat 05, 2013, 09:04:25 ÖS »
Avatar Yok

Asortik Hatun
*
Üye No : 3762
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 13389
Mesaj Sayısı : 22.842
Karizma = 58066


Formülü:

Her kapsül etken madde olarak; 250 mg Temozolomid içerir. Ayrıca kapsül yapısında titanyum dioksit ve siyah demir oksit (E172) yardımcı maddeleri bulunur.
Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

TEMODAL kapsül glioblastoma multiforme veya anaplastik astrositom gibi reküran malign glioması olan hastalarda endikedir.

TEMODAL aynı zamanda metastatik malign melanomlu hastaların tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları:

TEMODAL bileşenlerine veya dakarbazine (DTIC) karşı hipersensitivite reaksiyonu öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

TEMODAL ağır miyelosupresyonu olan hastalarda kontrendikedir.

Hamile veya çocuk emziren kadınlarda kontrendikedir. Uyarılar/Önlemler:

Düşkün ya da başka bir hastalık veya enfeksiyonu olan reküran malign gliomalı hastalarda, TEMODAL uygulama kararı, hasta için potansiyel fayda ve risk değerlendirmesine göre alınmalıdır.

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım: Normal hepatik fonksiyonu olan hastalar ve hafif ya da orta dereceli hepatik disfonksiyonu olan hastalarda temozolomidin farmakokinetiği karşılaştırılabilir düzeydedir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child-Pugh Sınıflaması: Kategori C (ağır)) veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda TEMODAL uygulanmasına ilişkin veriler mevcut değildir. Temozolomidin farmakokinetik özelliklerine dayanarak ağır karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltımına gerek duyulması olası değildir. Ancak, TEMODAL bu hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Şiddetli kusması (Evre 3 veya 4) olan hastalarda TEMODAL tedavisine başlanmadan önce antiemetik tedavi gerekebilir.

Laboratuar parametreleri
Tedaviden önce aşağıdaki parametreler uygun değerlerde olmalıdır: MNS ? 1.5 x 109/l ve trombosit sayısı ? 100 x 109/l. İlk dozdan 21 gün sonra (22. günde) veya o günden sonraki 48 saat içinde tam kan sayımı yapılmalı ve MNS 1.5 x 109/l nin üzerine ve trombosit sayısı 100 x 109/l nin üzerine çıkıncaya kadar haftada bir tam kan sayımı yapılmalıdır. Herhangi bir siklusta MNS 1.0 x 109/l nin altına veya trombosit sayısı 50 x 109/l nin altına düşerse bir sonraki siklusta doz düşürülmelidir. Doz düzeyleri 100 mg/m2, 150 mg/m2 ve 200 mg/m2 dir. Önerilen en düşük doz 100 mg/m2 dir.

Pediyatrik kullanım
Gliomu olan 3 yaşın altındaki çocuklarda TEMODAL kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur. 3 yaş üzerindeki çocuklarda deneyim sınırlıdır. Malign Melanom'lu onsekiz yaşın altındaki hastalarda kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur.

Yaşlı hastalarda kullanım
Yaşlı hastalarda (70 yaşından büyükler) genç hastalara göre nötropeni ve trombositopeni riskinin arttığı düşünülmektedir. Bu yüzden, yaşlı hastalarda TEMODAL kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım
Hamilelik kategorisi D'dir.

TEMODAL normal olarak, hamile kadınlara verilmemelidir. Hamilelikte kullanılması zorunluysa hasta fetusla ilgili potansiyel riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Üreme potansiyeli olan kadınlarda TEMODAL kullanımı sırasında ve TEMODAL tedavisinin bitiminden sonraki 6 ayda gebelikten kaçınılması tavsiye edilmelidir. TEMODAL'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden TEMODAL emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Erkek hastalar
TEMODAL alan erkek hastalarda da etkin kontrasepsiyon uygulanmalıdır. Temozolomidin genotoksik etkileri olabilir. Bu nedenle temozolomid ile tedavi edilen erkeklere tedavi sırasında ve tedavi bitiminden sonraki 6 ay içinde çocuk yapmamaları ve temozolomid tedavisine bağlı geri dönüşsüz infertilite olasılığı nedeniyle tedaviden önce spermlerini dondurarak saklamaları (kriyokonservasyon) önerilmelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
TEMODAL ile tedavi edilen hastalarda, bitkinlik ve somnolans nedeniyle araç ve makine kullanımı yetisi bozulabilir. Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik çalışmalarda en sık görülen istenmeyen etki gastrointestinal bozukluklar olup özel olarak bulantı (% 43) ve kusmadır (% 36). Bu etkiler genellikle Evre 1 veya 2 düzeyinde hafif veya orta şiddette olup (24 saatte 0-5 kusma episodu) ya kendini sınırlayan ya da standart antiemetik tedavi ile kolayca denetlenebilen etkilerdir. Şiddetli bulantı ve kusma insidansı % 4 tür.

Sık bildirilen diğer yan etkiler halsizlik (% 22), konstipasyon (% 17) ve başağrısıdır (% 14). Anoreksi (% 11), diyare (% Şeklimi Koyarım., döküntü , ateş ve somnolans da (her biri % 6) bildirilmiştir. Daha az sıklıkta görülen (% 2 ile % 5 arasında) yan etkiler azalan sıklık sırasına göre asteni, abdominal ağrı, ağrı, başdönmesi, kilo verme, dispne, dispepsi, alopesi, rigor, pruritus, bitkinlik, tad bozuklukları ve parestezi ve peteşidir.

Laboratuvar sonuçları
Evre 3 veya 4 trombositopeni ve nötropeni, sırasıyla glioma hastalarında %19 ve %17 oranında ve metastatik melanom hastalarında %20 ve %22 oranında bildirilmiştir. Bu durum sırasıyla glioma hastalarının %8 ve %4'ünde ve melanom hastalarının %3 ve %1.3'ünde TEMODAL tedavisinin kesilmesini ve/veya hospitalizasyonu gerektirmiştir. Miyelosupresyon tahmin edilebilir olup (genellikle ilk birkaç siklusta, en derin noktası 21 ve 28. günler arasında görülmüş), düzelme hızlı ve genellikle 1-2 hafta içinde olmuştur. Kümülatif miyelosupresyona ilişkin kanıtlar gözlenmemiştir.

Temodal'in pazarlanmasından sonra;
Pansitopeni, lökopeni ve evre 3-4 anemi de bildirilmiştir.
Anaflaksi dahil alerjik reaksiyonlar çok nadir bildirilmiştir.
Eritema multiforme çok nadir olarak gözlenmiştir. İlaç etkileşimleri:

TEMODAL, ranitidinle birlikte kullanıldığında temozolomidin absorpsiyonunu etkileyecek ölçüde klinik olarak anlamlı değişimler görülmemektedir. TEMODAL yemekle birlikte kullanıldığında Cmax'da %33'lük azalma ve AUC'da %9'luk azalma görülmüştür. Cmax'ın klinik anlamlılığı bertaraf edilemeyeceğinden, TEMODAL yemekle birlikte kullanılmamalıdır.

Deksametazon, proklorperazin, fenitoin, karbamazepin, ondansetron, H2 reseptör antagonistleri veya fenobarbital ile birlikte uygulanması, temozolomidin klerensini değiştirmemektedir. Valproik asit ile birlikte uygulanması durumunda temozolomid klerensinde küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana gelmektedir.

TEMODAL ile diğer miyelosupresif ajanların kombine kullanımı, miyelosupresyon olasılığını artırabilir.

Temozolomidin diğer ilaçların metabolizması ya da eliminasyonu üzerine etkileri incelenmemiştir. Bununla beraber temozolomid karaciğerde metabolize edilmediği ve proteinlere düşük oranda bağlandığı için diğer ilaçların farmakokinetiğini etkilemesi muhtemel değildir. Kullanım şekli ve dozu:

Erişkin hastalar: Önceden kemoterapi uygulanmamış hastalarda TEMODAL oral yoldan 28 günlük sikluslarda, 5 gün süreyle günde bir defa 200 mg/m2 dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmış hastalarda başlangıç dozu günde bir defa 150 mg/m2 olup ikinci siklusta bu doz günde 200 mg/m2 ye yükseltilir. Sonraki siklusun birinci gününde mutlak nötrofil sayısının (MNS) 1.5 x 109/l ye eşit veya bundan büyük olması ve trombosit sayısının 100 x 109/l ye eşit veya bundan büyük olması gerekir.

Pediyatrik hastalar: Üç yaş ve daha büyük hastalarda TEMODAL oral yoldan 28 günlük sikluslarda, 5 gün süreyle 200 mg/m2 dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmamış hastalarda başlangıç dozu 5 gün süreyle günde bir defa 150 mg/m2 olmalı ve hematolojik toksisite yoksa doz bir sonraki siklusta günde bir defa 200 mg/m2 ye yükseltilmelidir.

Yaşlı hastalar: Farmakokinetik analizlere göre temozolomid klerensi yaştan etkilenmemesine rağmen, yaşlı hastalara TEMODAL uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

TEMODAL yemekten en az bir saat önce, aç karnına verilmelidir. Uygulamadan önce veya sonra antiemetik tedavisi uygulanabilir. TEMODAL verilmesini takiben kusma olursa, aynı gün içinde ikinci bir doz verilmemelidir.

TEMODAL tedavisi hastalığın ilerlemesine kadar maksimum 2 yıl sürdürülebilir.

TEMODAL kapsül açılmamalı veya çiğnenmemeli, bir bardak suyla tek parça halinde yutulmalıdır.

Uygulama Talimatı:
TEMODAL aç karnına alınmalıdır.(Yemekten en az bir saat önce)
Kapsüller bir bardak su ile yutulmalıdır.
Kapsüller açılmamalı veya çiğnenmemelidir.
Doz mümkün olan minimum sayıda kapsül ile sağlanmalıdır.
Kapsülün tahrip olması halinde, cilt ya da muköz membranların kapsülün toz içeriği ile temasından kaçınılmalıdır. Temas olduğu tadirde bölge iyice yıkanmalıdır.


Doz Aşımı
1000 mg/m2 ye kadar olan tek dozlarda, beklenilen etkiler olan nötropeni ve trombositopeni görülmüştür. Doz aşımı durumunda hematolojik değerlendirme ve gerektiğinde genel destekleyici önlemlerin alınması önerilmektedir.

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Üyelerimizden Destek Bekliyoruz.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.160


View Profile
Re: Temodal 20 Mg
« Posted on: Mayıs 28, 2020, 08:10:36 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Temodal 20 Mg e-book, Temodal 20 Mg programı, Temodal 20 Mg oyunları, Temodal 20 Mg e-kitap, Temodal 20 Mg download, Temodal 20 Mg hikayeleri, Temodal 20 Mg resimleri, Temodal 20 Mg haberleri, Temodal 20 Mg yükle, Temodal 20 Mg videosu, Temodal 20 Mg şarkı sözleri, Temodal 20 Mg msn, Temodal 20 Mg hileleri, Temodal 20 Mg scripti, Temodal 20 Mg filmi, Temodal 20 Mg ödevleri, Temodal 20 Mg yemek tarifleri, Temodal 20 Mg driverları, Temodal 20 Mg smf, Temodal 20 Mg gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Temodal
Biyoloji
Anqel* 1 638 Son Mesaj Nisan 06, 2012, 01:51:38 ÖS
Gönderen : ecre


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular