Duyurular
Giyims.com Açıldı! Birbirinden farklı kategorilerde, Erkek Giyim ve Bayan Giyim 'in kaliteyle buluşma adresi, 3d secure güvenli ödeme sistemi, İster kredi kartıyla, İster bankamatik kartınızla ve/veya Havale / Eft yöntemi ile Dilerseniz Kapıda ödeme ile alışveriş yapabilirsiniz.

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
GİYİMS.COM

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Tarih Sözlüğü  (Okunma Sayısı: 518 Kere Okundu.)
« : Mayıs 10, 2013, 08:17:55 ÖS »

pineapple
*
Üye No : 132308
Nerden : Balıkesir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 736
Mesaj Sayısı : 1.189
Karizma = 73


Aforoz: Hıristiyanlık dininde papa ve kiliseye karşı gelenlere verilen cemaatten çıkarma cezası
Ahilik: Selçuklu ve Osmanlılarda oluşan esnaf örgütü
Akçe: Osmanlı Devletinin para birimi
Anayasa: Bir devletin dayandığı temel esasları ve ana kuruluşunu gösteren belgedir.
Anlaşma: belirli bir konuda veya konularda tarafların görüş birliğine varmasıdır
Antika: Eski çağlardan kalma eser.
Antikite: Eski Yunan ve Roma sanatına verilen genel ad.
Antlaşma: İki devlet veya devletlerarasında yapılan yazılı sözleşmedir.
Asimilasyon: İki veya daha fazla sayıda toplum ya da grubun kültürlerinin giderek bütünleşmesi veya kültürlerin erimesi. Kültürel yok oluş.
Ayan: Bir şehrin ileri gelenleri. Osmanlılarda çoğu esnaf ailelerden oluşan sınıf
Azınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan gruptan( din, dil) etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim

B
Bab-ı Ali: Osmanlılarda sadrazam makamı. Hükümet.
Balbal: Türklerde ölen kahramanların mezarının başına dikilen mezar taşı, öldürdükleri düşman sayısını da belirtir küçük heykelcikler.
Balyos: Osmanlılarda Venedik elçisine verilen ad.
Basit Devlet: Hukuk birliğinin bulunduğu devlet.
Bedesten: Eşya alınıp satılan kapalı çarşı.
Berat: Ferman, belge
Biat: Bir kimsenin devlet başkanlığı veya hükümdarlığını tanımak.
Birleşik Devlet: Devleti otoritesi birliği oluşturan ülkeler birliği.
Burjuva: Yeniçağ’da Avrupa’da ticaretle uğraşan zenginlere verilen ad.

B
Bab-ı Ali: Osmanlılarda sadrazam makamı. Hükümet.
Balbal: Türklerde ölen kahramanların mezarının başına dikilen mezar taşı, öldürdükleri düşman sayısını da belirtir küçük heykelcikler.
Balyos: Osmanlılarda Venedik elçisine verilen ad.
Basit Devlet: Hukuk birliğinin bulunduğu devlet.
Bedesten: Eşya alınıp satılan kapalı çarşı.
Berat: Ferman, belge
Biat: Bir kimsenin devlet başkanlığı veya hükümdarlığını tanımak.
Birleşik Devlet: Devleti otoritesi birliği oluşturan ülkeler birliği.
Burjuva: Yeniçağ’da Avrupa’da ticaretle uğraşan zenginlere verilen ad.

C/Ç

Cizvit: Reform hareketlerinden sonra Katolik mezhebini korumak amacıyla kurulan tarikat.
Cizye: İslami devletlerde Müslüman olmayanlardan alınan koruma vergisi, kafa vergisi olarak ta ifade edilir. Bu vergi askerlik çağı gelmiş, sağlıklı erkeklerden alınır.
Cumhuriyet: Egemenliğin koşulsuz olarak halka dayandığı devlet şekli.
Cülus: Osmanlı padişahlarının tahta çıkması.
Cülus Bahşişi: Padişahlığın ilanından sonra askerlere verilen para.
Çar: Rusya hükümdarlarına verilen ad.

D
Darülfünun: Osmanlılarda üniversite
Darüşşifa: Sağlık yurdu, hastane
Demokrasi: Halkın egemenliğine dayanan yönetim şekli
Devlet: Bir devlet yapısı içerisinde siyasal iktidarın örgütlenmesi ve belirlenmesi ile ilgili genel kuralların bütünü
Devrim: Bir kurumun ya da toplumsal sistemi genellikle zor kullanarak yıkıp, yerine eskisinden farklı bir kurum ya da toplumsal sistem yaratma.
Aşamaları a)Fikir aşaması
b)İhtilal aşaması/halk isyanı
c)Yeni düzen oluşturma çalışmaları
Devşirme: Hıristiyan ailelerden alınan çocukların Türk ve İslam kültürüne göre yetiştirilerek devlet hizmetinde kullanılması.
Dogmatizm: Otoritelerce ileri sürülen düşünce ve prensipleri değişmez kurallar olarak kabul eden görüş
Dolmen: Uzun ve kaba taşların dikilmesi ve üzerine yassı taşların konulmasıyla oluşan barınak
Duyun-ı Umumiye: Osmanlı devletine borç para vermiş alacaklı devletlerin paralarını geri almak için kurmuş olduğu yönetim(1881)Bu sorun nedeni ile Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.

E
Efsane: Ün salmış, dillere düşmüş olağanüstü olay.
Egemenlik: Bir ülkede ulusun içinden çıkan, bir kişiye, gruba ya da tüm ulusa ait olabilen yönetme gücü. Diğer bir görüşle yönetim kaynağı olarak görülen güç.
Enderun: Osmanlılarda devşirmelerin okuduğu saray okulu
Endülüjans: Katolik kilisesinin günahlardan arınmak için halka sattığı af kâğıdı.
Engizisyon: Katoliklerde dine aykırı davranışları araştırıp, cezalandıran kilise mahkemesi

Engizisyon Mahkemeleri :Kilisenin başkanlığında toplanır, genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezası verirdi.

Ensar: Hz. Muhammet’e Medine’de yardımcı olan Müslümanlar, ev sahibi.
Enterdi: Katoliklerde papanın bir ülkede dini hizmetleri durdurarak hükümdarı cezalandırması. Bir ülkeyi kralı ile birlikte dinden atmak.
Eşraf: Şeref ve itibar sahibi kimseler, ileri gelenler
Etnik: Herhangi bir kültüre ait olma.

F
Federal: Birçok siyasal topluluktan oluşan ve bu toplulukların üstünde yer alan devlet yapısına verilen isim
Feodalizm: Toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kişinin malı sayan Ortaçağ devlet sistemi (Derebeylik)Merkeziyetçi olmayan yönetim. Kapalı tarım ekonomisi.
Ferman: Padişahlar tarafından herhangi bir konuda yayımlanan yazılı emir, kanun.
Fetret: Devlet gücünün zayıfladığı bir yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre (karışıklık)
Fetva: Osmanlılarda şeyhülislam tarafından verilen Şeri hüküm veya karar
Fıkıh: İslam hukuku

G

Ganimet: Savaş sırasında düşmandan alınan, savaş araç gereç ve eşyaları

Gaza: Din adına yapılan savaş
Gulam: Türk-İslam devletlerinde kurulan orduya verilen

H

Halef: Birinden sonra gelen, birinin yerine geçen

Hanedan: Bir devleti yöneten soy ya da aile
Harem: Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölüm
Hat: Yazı
Hattat: güzel yazı yazan
Höyük: Bir yerleşme ya da mezar kalıntısının üzerinde oluşmuş yassı yapay, toprak tepe
Hutbe: Müslüman hükümdarların her cuma namazından
önce camide isminin okunması. İslam devletlerinde bağımsızlık sembolüydü.
Hümanizma: İnsancılık, insan ve doğa sevgisi, insanları sevme ülküsü. Ortaçağın
skolâstik düşünüşüne karşı XVI. yüzyıl Avrupa’sında doğan ve gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşüdür.

I/İ
İhracat: Dış satım
Islahat: Düzeltme veya iyileştirme çalışmaları
İhtilal: Mevcut devlet düzenini yıkmak için başlatılan halk ayaklanması
İkta: Belirli ölçülerdeki bir arazinin] hizmet karşılığı olarak bir kimseye verilmesidir.
Selçuklu ve Osmanlılarda uygulanmıştır.
İltihak: Bir bölgenin ya da ülkenin kendi isteği ile başka bir
devlete katılması
İnkılâp: Bir devletin yaşam koşullarını ve kurumlarını hızlı bir
şekilde ileriye dönük olarak değiştirmektir.
İrtica(Gericilik):Mevcut devlet düzenini dini esaslara göre yürütmeyi amaçlayan dinsel hareket.
İthalat: Dış alım

İtilaf(Anlaşık):Avrupa’da İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Almanya ve müttefiklerine karşı oluşturduğu güç birliği
İttifak: Almanya-Avusturya-Macaristan ve İtalya’nın, İngiltere ve müttefiklerine karşı oluşturduğu güç birliği
İttihat(Birleştirme): Dağılmakta olan Osmanlı imparatorluğunun bir arada tutma düşüncesi

K
Kadı: İslam ülkelerinde adalet işlerine bakan yargıç.

Kapitalizm: Ekonomik sistem. Bu sistem de kâr ana amaçtır. Bu toplumda egemen sınıf burjuvalardır.

Kapitülasyon: Bir devletin bir başka devlete çeşitli alanlarda tanıdığı haklar ve ayrıcalıklar.
Kervansaray:Anadolu selçuklularının ,kervanların konaklaması için yaptığı yerler
Konfederasyon: Egemenliklerini, hukuk yapılarını, başkanlıklarını ve uluslararası kişiliklerini koruyarak ortak bir amaç için antlaşmayla birleşmiş bağımsız devletlerin oluşturduğu topluluktur.
Katedral: Büyük kilise
Koloni: Bir ülkenin sınırları dışında işgal ettiği ve yönettiği yer. Daha çok ticari amaçlıdır. Ticaret yapmak amacıyla oluşturulan merkezler.
Kurgan: Tümülüslere Türkistan’da verilen ad.

L

Lahit: Taş veya mermerden oyma mezar
Liberalizm: Kişisel özgürlükleri konu alan ekonomik ve siyasi
görüş. Liberal demokrasi
Lonca: Osmanlı Devletinde, esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu kuruluş

M

Manda: Yabancı bir devletin güdümü altına girmek, egemenlik kaybı.

Meşrutiyet: Bir devletin başta bulunan hükümdar ile halkın temsilcilerinden oluşan meclis tarafından birlikte yönetilme. Meclisli krallık.

Monarşi: Devletin bir aile veya soy içerisinden seçilen tek kişi tarafından yönetilmesidir.

Müsadere: Osmanlılarda ölen devlet adamlarının malına el koyma geleneğidir.

Mütareke (Ateşkes): Antlaşma yapılıncaya kadar çarpışan tarafların silahlarını susturmasıdır.

N
Naip: Küçük yaştaki hükümdarlara vekâlet eden, birinin yerine vekil olarak geçen.
Nazır: Osmanlılarda bakan.

Nom: Eski Mısır’da yerleşim yeri. Kent, şehir

O/Ö
Oligarşi: Siyasal iktidarın birkaç kişilik küçük bir grubun, bir ailenin veya sosyal bir sınıfın elinde bulunduğu yönetim şekli
Osmanlıcılık: Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde yaşayan herkesi din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin “Osmanlı” sayma düşüncesi

Öşür: İslam devletlerinde Müslümanlardan alınan toprak vergisi

Özerklik: Bir topluluğun kendisini bazı koşullar altında idare
etme hakkı. Genelde ana devlete bağlı fakat kendi kurallarını da uygulayabilme özelliği.

P

Pangermanizm: Bütün Germen kavimlerini birleştirme politikası.

Panislamizm: Tüm Müslümanları birleştirme düşüncesi
Panislamizm: Tüm Slavları birleştirme düşüncesi
Pantürkizm: Bütün Türkleri birleştirme düşüncesi
Papa: Katolik Hıristiyanların dini lideri
Papirüs: Eski Mısır’da kamıştan yapılan bir tür kâğıt
Polis: Eski Yunan’da kent devletlerine verilen isim
Protokol: Diplomatik işlerde ve devletlerarası ilişkilerde uygulanan kurallar

R

Reform: Bir kurumun işleyişini düzeltmek amacıyla getirilen köklü değişiklik
Resmi Tanıma: İki devletin birbirleriyle yazılı ve diplomatik ilişki kurması
Rönesans: Yeniden doğuş. XVI. yüzyılda İtalya’da başlayan, Yunan ve Roma sanatına dönüş hareketi. Bilim Edebiyat, resim ve müzik gibi anlamlarda gelişme ve yenilik yapma

S/Ş
Seferberlik: Bir ülkedeki silahlı kuvvetlerin, savaştan barışa geçmeleri için yapılan hazırlık
Siyasal Birlik: Bir ülkede birden fazla siyasi güç odağı varsa siyasal birlik yoktur. Bu güçlerden biri diğerini egemenliği altına alırsa, siyasal parçalanmışlık yerini siyasal birliğe bırakır.
Siyasal Parti (Fıkra): Bir toplumda siyasal iktidarı ele geçirmek amacıyla kurulan örgüt.
Siyasi Olay: Devletlerarasındaki ilişkiler. Bu ilişkiler barışçı yoldan olabileceği gibi savaş yoluyla da gerçekleşebilir. Devletlerarasındaki ilişkilerin barışçı yoldan gerçekleşebilmesi için öncelikle devletlerin birbirlerini tanımaları gereklidir. Savaşlar, antlaşmalar, güç birlikleri gibi kavramlar siyasal olaylardır.
Skolâstik Düşünce: Ortaçağ boyunca Katolik kilisesinin egemenliği altında olan, bilime kapalı dine dayalı düşünce. Bu düşünce Rönesans hareketleri ve Hümanizmle sona erdi.
Sosyalizm: Üretim araçlarının kişilerde olmadığı üretim ve bölüşüm araçlarının kamuoyu ya da devlete ait olduğu siyasal sistem.
Sömürgecilik: Bir devletin bir başka ülkeyi işgal ederek yönetmesi ve işgal ettiği ülkenin zenginlik kaynaklarını kendi yararına kullanması. Klasik anlamda XV. ve XVI. yüzyılda Coğrafi Keşiflerle deniz aşırı yerleri keşfederek başlattıkları hareket.(İlkçağ’da Kolonizasyon)
Stratejik: Elinde bulundurana büyük ayrıcalıklar ve üstünlükler sağlayan yer ya da bölge
Şeriat: Temeli dine dayanan yasalar anlamındadır.

T
Tampon Devlet: Devletlerin güvenliklerini sağlamak amacıyla oluşturdukları ara bölge

Tanıma: Bir devletin varlığını başka devletlerin de kabul etmesi. Tanımadan sonra devletlerarasında siyasal ilişkiler kurulur.

Tarikat: Aynı dinin içine, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı’ya ulaşma yollarından her biri.
Tasavvuf: İslamiyet’te din gerçeğine akıl ve mantıkla değil, sezgi ile gönül yolundan varmayı, esas tutan düşünce sistemi.
Tekfur: Anadolu’daki Bizans valisi ve beylerine verilen unvan

Teokrasi: Bir devletin, yapılanması, yönetimi özellikle hukuk kurallarının din esaslarına dayandırılması.
Tersane: Gemi yapılan yer
Töre: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş kuralların, gelenek ve göreneklerin, ortak alışkanlıkların, tutulan yolların tümü. Orta Asya Türk devletlerinde yazısız hukuk kuralları.
Tümülüs: Bir yerleşim yerinin veya mezarın toprakla örtülmüş halidir.
U/Ü

Uç Beyi: Sınır komutanı
Ulema: Alimler, bilgi sahibi olanlar. Osmanlılarda bir sınıf olarak belirlenmişti.
Ulusal İrade: Bir ulusun bir işin nasıl yapıldığı gerektiği yolunda açığa vurduğu karar. Ulusal irade ancak egemenliğin ulusun tümüne ait olduğu devlet sisteminde belirlenebilir.
Ulusal iradenin somutlandığı yer parlamentodur.
Üs: Harekâtın yürütülebilmesi için gerekli birliklerin, her türlü gereçlerin tamamlandığı, teçhizatın toplandığı ve dağıtıldığı yer.
V

Vak’anüvls: Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarı
Vakıf: Bir kişi veya devlet tarafından, resmi nitelikteki şartlara uyularak, hayır amaçlı bir hizmetin gelecekte de yapılabilmesi için ayrılan mülk veya para.
Vasi: Vekil olma, vekil olarak atanma
Vassal: Büyük bir derebeyine yemin ederek bağlanan derebeyi; birine bağlanan, tabi olan kişi.
Veliaht: Hükümdarlardan sonra yerine geçecek kimse
Voyvoda: Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan.

Y
Yabgu: Eski Türklerde kağandan sonra gelen üst düzeydeki yönetici. Türklerde ikinci derecedeki hükümdarların unvanı. Kağanın kardeşi
Yörük: Yarı yerleşik Türk toplulukları

Z
Zaptiye: Osmanlı Devletinde toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu.
Zaviye: Küçük tekke, ibadethane.
Ziggurat: Tepeye doğru gidildikçe daralan üst üste bir Mezopotamya kökenli dinsel yapı. Çok katlı Sümer tapınağı
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.160


View Profile
Re: Tarih Sözlüğü
« Posted on: Mayıs 25, 2020, 02:04:17 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Tarih Sözlüğü e-book, Tarih Sözlüğü programı, Tarih Sözlüğü oyunları, Tarih Sözlüğü e-kitap, Tarih Sözlüğü download, Tarih Sözlüğü hikayeleri, Tarih Sözlüğü resimleri, Tarih Sözlüğü haberleri, Tarih Sözlüğü yükle, Tarih Sözlüğü videosu, Tarih Sözlüğü şarkı sözleri, Tarih Sözlüğü msn, Tarih Sözlüğü hileleri, Tarih Sözlüğü scripti, Tarih Sözlüğü filmi, Tarih Sözlüğü ödevleri, Tarih Sözlüğü yemek tarifleri, Tarih Sözlüğü driverları, Tarih Sözlüğü smf, Tarih Sözlüğü gsm
Yanıtla #1
« : Mayıs 10, 2013, 08:33:46 ÖS »

Burc_
*
Üye No : 127367
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 241
Mesaj Sayısı : 899
Karizma = 2024


Teşekkürler bilgiler için .hepsini ezbere bilmek isterdim
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Rap Sözlüğü « 1 2 »
Rap Genel
BluewateR 18 4526 Son Mesaj Nisan 06, 2009, 08:55:35 ÖÖ
Gönderen : SaqoLiq_qirL..!
Hip-Hop Sözlüğü.. « 1 2 »
HipHop Genel
By.CeZa 12 5779 Son Mesaj Nisan 21, 2011, 06:12:10 ÖS
Gönderen : By.CeZa
Tarih Sözlüğü « 1 2 »
Tarih
[MasaL] 18 7950 Son Mesaj Eylül 16, 2014, 03:12:53 ÖS
Gönderen : gagozapalka
Tarih Terimleri Sözlüğü
Tarih
YalnızHayat53 7 3384 Son Mesaj Haziran 20, 2014, 01:40:21 ÖÖ
Gönderen : pembe-Lila-Mor88
Türk Kültüründe Tarih
Türk Kültürü
alisrn 3 1305 Son Mesaj Haziran 09, 2011, 02:23:38 ÖÖ
Gönderen : @sen@


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular