Duyurular
WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi Toolbar'ı Kurdunuz mu ?

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Sakatlık Indrimi  (Okunma Sayısı: 518 Kere Okundu.)
« : Mart 07, 2012, 01:44:00 ÖS »
Avatar Yok

-o_o-GökhaNur-o_o-
*
Üye No : 17147
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 2158
Mesaj Sayısı : 4.756
Karizma = 12093


1- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR?

Sakatlık İndiriminden;

1- Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,

2- Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,

3- Özürlü olup basit usulde vergilendirilenler,
yararlanır.

2- SAKATLIK İNDİRİMİ NASIL UYGULANIR?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilenlerin Gelir Vergisine tabi kazançlarına, belli bir tutar ve oranda Sakatlık İndirimi uygulanır.

Sakatlık İndirimi, hizmet erbabında, tevkifat matrahına uygulanır.

Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükellefler için de uygulanır. Bu durumda indirimden yararlanan özürlü kişi değil ona bakmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde eden mükelleflerdir.

3- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN
YAPACAKLARI İŞLEMLER

Sakatlık İndiriminden yararlanmak isteyenler bir dilekçeye aşağıda belirtilen belgeleri de ekleyerek Vergi Dairesi Başkanlığı olan yerlerde ilgili Grup Müdürlüğü’ne, diğer illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne diğer ilçelerde de Mal Müdürlüğüne başvurmalıdırlar

4- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK
İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER


1- Özürlü Hizmet Erbabı İçin

a) Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

(IMG:http://www.turkish-media.com/forum/s...fault/cool.gif) Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf

2- HİZMET ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU
ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN

a) Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,

Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

3- ÖZÜRLÜ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

4- SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ
OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİLER İÇİN

a) Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,

(IMG:http://www.turkish-media.com/forum/s...fault/cool.gif) Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı,

c) Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge.

5- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ÖZÜRLÜLER İÇİN

a) Vergi kimlik numarasını gösteren belge,

Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

İlgili Müdürlükler sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen özürlü kişileri Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”in ekinde yer alan ve yetki verdiği sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almak üzere sevk yapacaktır. Yetkili sağlık kuruluşunca verilecek raporlar ilgili müdürlüklerce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir. Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar verecektir. Bu şekilde sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, ücretlilerde işverenine, diğerlerinde kendilerine verilmek üzere ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığa gönderilecektir.

Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı (sakatlık derecesi) veya raporlarda yer almayan bulgularla ilgili iddialara dayanan itiraz ve şikayet mahiyetindeki başvurular da ilgili müdürlüklere yapılacak ve yukarıda açıklandığı şekilde işlem görecektir.

5- ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ
Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlünün kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir.

Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek özürlü sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanelerince kesin olarak karara bağlanır.

6- SAKATLIK İNDİRİMİNİN KAPSAMI

- Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,

- Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,

- Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat,

sayılır ve aşağıda özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları (sakatlık dereceleri) itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

2006 yılı için öngörülen Sakatlık İndirimi tutarları aylık olarak aşağıdaki gibidir;

- Birinci derece sakatlar için 530 YTL

- İkinci derece sakatlar için 265 YTL

- Üçüncü derece sakatlar için 133 YTL dir .

Sakatlık İndirimi tutarları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Yeniden Değerleme oranında arttırılarak belirlenmektedir.

Aylık belirlenen bu rakamlar, yıllık olarak beyan edilen kazançlarda 12 ile çarpılmak suretiyle uygulanacaktır. Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü özürlü bulunan serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilenlerde yıllık beyan edilecek gelirden;

- Birinci derece sakatlar için 6.360 YTL,

- İkinci derece sakatlar için 3.180 YTL,

- Üçüncü derece sakatlar için 1.590 YTL ,

indirim miktarı düşülecektir.

7- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİ TABİRİ

Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatına veya sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne,baba, eş ve çocuklar anlaşılacaktır. Bu kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak sağlık karnesinin kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın bir örneğini verecektir


8- DIŞ KURULUŞLARIMIZDA GÖREVLİ HİZMET ERBABININ YAPACAĞI İŞLEMLER

Yabancı ülkelerdeki dış kuruluşlarımızda (resmi ve özel sektörde) görevli sakat hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve bağlı olduğu kurumdan alacağı “o ülkede görevli hizmet erbabı” olduğunu gösterir belgeyi de ekleyerek bir dilekçe ile birlikte bulunduğu ülkedeki T.C. Elçilik veya Konsolosluğuna başvurur. Elçilik veya Konsolosluklar, kendilerine başvuran hizmet erbabını, o ülkedeki çalıştığı yere en yakın resmi bir hastaneye yazıyla sevk eder.

Hastanece düzenlenen raporlar Türkçeye çevrilmiş birer örnekleri ile birlikte ilgili Elçilik veya Konsolosluklar tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilir.

Söz konusu raporlar, Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanlığı, karara bağlanan raporları ilgili Gelir Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü kanalıyla işlem yapılmak üzere hizmet erbabının ücretini ödeyen kuruluşlara yazıyla bildirir.

WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.115


View Profile
Re: Sakatlık Indrimi
« Posted on: Ağustos 25, 2019, 04:08:25 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Sakatlık Indrimi e-book, Sakatlık Indrimi programı, Sakatlık Indrimi oyunları, Sakatlık Indrimi e-kitap, Sakatlık Indrimi download, Sakatlık Indrimi hikayeleri, Sakatlık Indrimi resimleri, Sakatlık Indrimi haberleri, Sakatlık Indrimi yükle, Sakatlık Indrimi videosu, Sakatlık Indrimi şarkı sözleri, Sakatlık Indrimi msn, Sakatlık Indrimi hileleri, Sakatlık Indrimi scripti, Sakatlık Indrimi filmi, Sakatlık Indrimi ödevleri, Sakatlık Indrimi yemek tarifleri, Sakatlık Indrimi driverları, Sakatlık Indrimi smf, Sakatlık Indrimi gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Sakatlık Kâbusu
Beşiktaş
Mavi_Kiyamet 0 505 Son Mesaj Aralık 17, 2009, 02:59:50 ÖS
Gönderen : Mavi_Kiyamet
G.saray'da Sakatlık Şoku!
Galatasaray
imge34 0 309 Son Mesaj Nisan 10, 2013, 03:47:11 ÖS
Gönderen : imge34
Beşiktaş’ın Sakatlık Kabusu
Beşiktaş
imge34 0 367 Son Mesaj Nisan 11, 2013, 02:13:31 ÖS
Gönderen : imge34
G.saray'da Şok Sakatlık
Galatasaray
orppersephone 0 280 Son Mesaj Ağustos 13, 2014, 11:11:48 ÖÖ
Gönderen : orppersephone
Sakatlık Ve Aile Üzerine
Engelliler Forumu
SaviorAngel 0 340 Son Mesaj Ocak 02, 2015, 09:07:11 ÖS
Gönderen : SaviorAngel


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular