0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Peygamber Sevgisi  (Okunma Sayısı: 908 Kere Okundu.)
« : Temmuz 01, 2009, 03:27:36 ÖS »

[*KaRMaKaRıŞıK*]
*
Üye No : 8763
Yaş : 29
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 492
Mesaj Sayısı : 3.483
Karizma = 4115


1- Enam 90 / 137 - O peygamberler Allah’ ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen onların gittiği yoldan yürü ( onların tevhid yolunda bulun ). De ki: Sizi bu tevhide ( Kur’an’ a ) çağırmama sizden bir ücret istemem, o Kur’an âlemler için ( cin ve insanlar için ) ancak bir öğüttür.


Peygamberler;
a- Allah’ ın seçtiği,
b- Hidayete eriştirdiği,
c- Hizmetlerinden ve öğütlerinden ücret beklemeyen yüce kişilerdir.
d- Her hizmet etmek isteyen de ücret beklemeyen bir kişilik kazanmalı ve Allah’ ın rızasını tercih etmelidir.
2- Enbiya 107 / 330 - Ey Resulüm! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
Peygamberimiz âlemlere ve tüm insanlara rahmet olarak gönderilmiştir.
3- Enfal 32 / 179 - Bir vakitte: “ Ya Allah, eğer bu, senin tarafından gelmiş bir hak kitap ise, hiç durma üzerimize gökten taşlar yağdır veya bize daha acıklı bir azap ver “ demişlerdi. 33- Hâlbuki Ey Muhammed, sen onların içlerinde iken, Allah onlara azap edecek değildir. İstiğfar ettikleri ( bağışlanma istedikleri ) sürece de Allah onlara azap edecek değildir.
Dikkat edilirse;
a- İnanmayıp taşkınlık yapan müşrikler: Eğer bu Kur’an hak ise haydi başımıza taş yağsın veya başka azap gelsin talebinde bulundular.
b- Allah ise peygamberini ne kadar çok seviyor ki “ sen aralarında oldukça azap etmem “ buyuruyor.
c- Allah peygamberini bu kadar çok sevdiğine göre inananlar da ne kadar çok sevmeleri gerektiğini düşünmeli ve sünnetini yaşatmalıdır.
4- Enbiya 90 / 328 - ... Onlar ( bütün bu peygamberler ) hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlar, onlar bize karşı derin saygı içindeydiler.
Peygamberler;
a- Hayır işlerinde koşuşurlar,
b- Umarak ve korkarak yalvarırlar,
c- Allah’ a karşı derin bir saygı duyarlar.
5- Tevbe 128 / 206 - Andolsun içinizden bir peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer, size çok düşkündür, müminlere çok merhametlidir, onlara hayır diler.
Peygamber ( sav );
a- Müslümanların zahmet çekmesi ile incinmekte ve üzülmektedir,
b- Müminlere çok düşkün, çok merhametli ve onlara hayır dilemektedir,
c- Böyle bir peygamberi sevmemek mümkün değildir.
6- Ahzab 21 / 419 - Gerçekten Allah’ ı ( ve ) ahiret gününü arzulayanlar ve Allah’ ı çok zikredenler için size Allah’ ın Resulünde takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır.
Allah’ ı ve ahireti arzulayanlar ve boşa yorulmak istemeyenler Peygamberi örnek almalıdır.
7- Al- i İmran 31 / 53 - Resulüm de ki: Eğer Allah’ ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Emir Allah’ a, uygulamasını göstermekte peygambere ait olmasından Allah’ ın sevgisini ve bağışlamasını isteyenler veya umanlar mutlaka peygamberine uymalıdırlar.
8- Maide 55 / 116 - Sizin veliniz ve yardımcınız ancak Allah ile onun peygamberidir. Bir de iman edenlerdir ki; onlar Allah’ ın emirlerine boyun eğerek namaza devam ederler ve zekâtı verirler.
Müslümanların velisi, sahip çıkanı;
a- Allah,
b- Onun peygamberi,
c- Bir de Allah’ a boyun eğerek namazı ve zekatı yerine getiren müminlerdir.
9- Ahzab 6 / 417 - Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır...
Bu ayeti düşünerek, peygamberi hakkı ile tanıyarak her müslüman bu özelliği kazanmaya çalışmalıdır.
10- Yusuf 103 / 246 - Sen ne kadar şiddetle arzulasan da yine insanların çoğu iman edici değillerdir 104- Buna karşı ( yaptığın tebliğ ve imana davetten dolayı ) onlardan bir mükâfatta istemiyorsun.
Tebliğ ederken ücret ve rızık değil Peygamberler gibi sadece Allah’ ın hidayeti ve rızası beklenmelidir. Ayrıca anlatanların etkili olması, dinleyenlerin de iman etmeleri için en güzel şekilde anlatmalı, dua etmeli ve gerisini de Allah’ a bırakmalıdır.
11- T. Muhammediye S - 28 ( Tirmizi ) Ebu Hureyre (r.a)’ den Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Yüz çevirenlerden başka ümmetimin hepsi cennete girecektir, ( dinleyenler tarafından efendimize ) şöyle denildi: Ya Resulullah! Cennete girmekten kim yüz çevirir? Efendimiz; Bana itaat eden cennete girer, bana âsi olan ise cennete girmekten yüz çevirmiştir.
H. Ş. Göre;
a- Peygambere itaat eden, onu seven ve ilkelerini yaşatan cennete,
b- Onunla veya ilkeleri ile savaşan ve düşman olan tevbe etmezse azaba gidecektir.
12- R. Salihin C 3- S 35- No 1398 ( Müslim ) Abdullah b. Amr b. As (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Kim bana bir kere salavat getirirse Allah kendisine on misli mağfiret eder ( bağışlar ).


BU AYETLER VE HADİSLER IŞIĞINDA NİÇİN PEYGAMBERİMİZİ SEVMELİYİZ?
1- Kendisi hidayete eriştirilmiş olup insanlardan ücret istemeden fedakârlıkla dünya ve ahiret saadetini göstermesi,
2- Âlemlere rahmet olarak gelişi ve güzel ahlakı tamamlaması,
3- Ümmetine çok düşkün olması, bizlerin zahmet çekmesi ile çok incinmesi, bizleri çok sevmesi ve bizlere dua etmesi,
4- İnsanların iman etmeleri ile ateşten kurtulmalarını çok arzulaması,
5- Her yönü ile bize örnek olması vs. nedenlerden ötürü sevmeliyiz.
Onu sevmenin ispatı da peygambere salât ve selam göndererek;
Ona itaat etmek, sünnetine sarılmak ve davasını sürdürmektir.
Kişi sevdiği ile beraber olacağı için onu gerçekten sevebilen onunla beraber haşrolacağını ümitle bekleyebilmelidir.


PEYGAMBER SEVGİSİNİN ARKA PLANI
1- Peygamberimiz;
a- Allah tarafından seçilmiş ve korunmuştur,
b- Söz ve hareketlerinde kusursuzdur,
c- Fedakar ve mütevazıdır,
d- Her yönü ile örnektir,
e- Allah’ tan aldığı mesajı en güzel şekilde gerekli yerlere ulaştırmıştır,
f- Her türlü çileye, engele, saldırıya ve mahrumiyete rağmen bize dünya ve ahiret saadetine ait formülleri ulaştıran insanlığın önderidir.
2- Mantıken kıyaslarsak;
a- İyilik yapan, faydalı olan, eğiten, seven, merhamet ve şefkat gösteren seviliyorsa
b- Bunları en güzel şekilde yerine getiren ve örnek olmuş olan bu üstün insan da sevilmelidir.
3- Her akıl yürüten insan peygamberimizin;
a- Güzel ahlakını,
b- Bize ulaştırdığı Kur’ an’ ı,
c- Bıraktığı sünnetini,
d- Ümmetine olan sevgi ve duasını fark eder ve peygamberi gerçekten sever.
4- Onu yalnızca seviyorum demek yetmez, asıl seven kişi;
a- Söz ve davranışlarına önem verir ve unutmaz
b- İlkelerini ve mücadelesini devam ettirir,
c- Ona olan sevgisi uğruna gerekirse ölür.
5- Peygamberi;
a- Seven insan aslında hem kendini hem de kendi geleceğini sever,
b- Sevemeyen insan da aslında hem kendine hem de kendi geleceğine düşmandır.
c- Keşke insanlar bu gerçeği görebilseler.
6- Seven sevilir ilkesine göre Peygamber ( sav ) bizleri sevdiğine göre bizim de onu sevmemiz üzerimize bir borçtur. Çünkü üzerine leş atılmasına ve şehrinden çıkarılmasına rağmen gülümsemeyi tavsiye edebilen bir peygamber gerçekten sevilmeye ve yüceltilmeye layıktır.

7- Dost ve dostun dostu da sevilir ilkesine göre peygamber de Allah’ ın elçisi ve dostu olduğu için yine sevmek gerekir. Çünkü Allah peygamberinin adını kendisini andığı her yerde beraber zikretmiştir.
8- Peygamberimiz adeta bir aynayı andırmaktadır, ona bakan kendisini göreceğinden onu seven aslında sevilen bir insandır, onu sevmeyen de sevilmeyen ve sevimsiz bir insandır.
9- Sahabeden sevgi ve saygı örnekleri;
a- Yakınları şehit olanlar “ Resulullah aramızda yaşıyor ya o bize yeter, canımız ona feda olsun sözleri “,
b- Uhud savaşının en tehlikeli anında ve Mekke’ nin fethine giderken etrafında etten duvar örmeleri ve gelen oklara göğüslerini siper etmeleri,
c- Peygamberimiz, hasta diye kimin ziyaretine gitti ise hastanın sevinçten ayağa kalkması,
d- Peygamberimiz hicretinde Ebu Eyyüp el Ensari’ nin evinde alt katta misafir olduğu zaman üst kata çıkmadan Ebu Eyyüp el Ensari’ nin uyuyamaması,
e- Hz. Peygamberimize Yemen’ den 13 kişilik bir kafile gelir, peygamberimiz hepsine gerekli yardımı yapar ama içlerinden bir genç “ ben muhtaç olsam da ihtiyaç hissetmiyorum, ben sadece sizin gül cemalinizi görmeye ve duanızı almaya geldim “ der. Peygamberimiz bu gençten çok memnun kalır ve daha sonraları sürekli bu gence sevgi ile selam gönderir.
10- Peygamberimizin güzel ahlakının insanlığa etkilerini, namaz, oruç, zekât ve haccın uygulamalarını, kardeşliği, kendimizi ifade etmeyi, insanlara değil de yalnız Allah’ a kulluğu, gönül fethetmeyi, ana-baba ve insan haklarını, iki cihan saadetini, ümmetine yapacağı şefaat için asıl duasını mahşere bıraktığını, yalnız müminlere değil tüm insanlara rahmet için geldiğini, günahkârların hesabının da onun hatırına ahirete bırakılışını yerine göre Kur’ an’ dan ve yerine göre onun sünnetinden öğrenmekteyiz. Bu nedenlerle hem Allah’ a hamd hem de peygamberimize şükran borçluyuz.


Not: Peygamberimizin Medine‘ deki kabri başında devamlı olarak hiç bir kimseye nasip olmayan bir sevgi ve saygı seli görülmektedir. Öyle ki her gün binlerce erkek ve kadın iki koldan büyük bir saygı ile ziyaret edip sevgi ve selamlarını sunarken bazıları da gözyaşlarını tutamamaktadır. Bu ziyaretçiler ülkelerine dönünce müslümanların da bu ziyaret edenleri “Siz Beytullah’ ı ve Resulullah’ ı ziyaret ettiniz “ diye ziyaret etmeleri hepsinin de Allah’ a ve Resul’üne olan sevgilerinin bir yansımasıdır.

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 275.613


View Profile
Re: Peygamber Sevgisi
« Posted on: Aralık 02, 2020, 10:27:30 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Peygamber Sevgisi e-book, Peygamber Sevgisi programı, Peygamber Sevgisi oyunları, Peygamber Sevgisi e-kitap, Peygamber Sevgisi download, Peygamber Sevgisi hikayeleri, Peygamber Sevgisi resimleri, Peygamber Sevgisi haberleri, Peygamber Sevgisi yükle, Peygamber Sevgisi videosu, Peygamber Sevgisi şarkı sözleri, Peygamber Sevgisi msn, Peygamber Sevgisi hileleri, Peygamber Sevgisi scripti, Peygamber Sevgisi filmi, Peygamber Sevgisi ödevleri, Peygamber Sevgisi yemek tarifleri, Peygamber Sevgisi driverları, Peygamber Sevgisi smf, Peygamber Sevgisi gsm
Yanıtla #1
« : Temmuz 01, 2009, 03:28:48 ÖS »

x[BLack RoSe]x
*
Üye No : 2816
Yaş : 31
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 901
Mesaj Sayısı : 12.413
Karizma = 13


güzel 1 konu olmus tşklr Zuhahaha
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Peygamber « 1 2 3 »
O - Ö - P
mEkansIz_qEnc 26 3704 Son Mesaj Eylül 27, 2014, 10:25:43 ÖÖ
Gönderen : breezeTheme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular