0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39  (Okunma Sayısı: 813 Kere Okundu.)
« : Ekim 31, 2008, 10:42:07 ÖÖ »
Avatar Yok

Asortik Hatun
*
Üye No : 3762
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 13389
Mesaj Sayısı : 22.842
Karizma = 58066


083-MUTAFFİFİN SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM[083.001] Eksik ölçüp tartanların vay haline,
[083.002] Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.
[083.003] Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.
[083.004] Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu?
[083.005] Büyük bir günde.
[083.006] İnsanların, alemlerin Rabbi için kalacağı günde.
[083.007] Hayır, facir olanların kitabı şüphesiz «Siccin» dedir.
[083.008] «Siccin»in ne olduğunu sana öğreten nedir?
[083.009] Yazılı bir kitaptır.
[083.010] O gün, yalanlamakta olanların vay haline.
[083.011] Ki onlar, din gününü yalanlamaktadırlar.
[083.012] Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan,' günahkâr olandan başkası yalanlamaz.
[083.013] Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: «Geçmişlerin masallarıdır» dedi.
[083.014] Asla, hayır; onların kazanmakta oldukları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.
[083.015] Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.
[083.016] Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır.
[083.017] Sonra onlara: «İşte sizin yalanlamakta olduğunuz budur» denir.
[083.018] Hayır; ebrar olanların kitabı, «İlliyîn» dedir.
[083.019] «İlliyîn»in ne olduğunu sana öğreten nedir?
[083.020] Yazılı bir kitaptır.
[083.021] Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar.
[083.022] Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.
[083.023] Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.
[083.024] Nimetin parıltılı-sevincini sen onların yüzlerinde tanıyıverirsin.
[083.025] Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.
[083.026] Ki onun misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.
[083.027] Onun karışımı «tesnim»dendir.
[083.028] Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer.
[083.029] Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.
[083.030] Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.
[083.031] Kendi yakınlarına döndükleri zaman da 'sevinç ve neşeyle' dönerlerdi.
[083.032] Onları gördükleri zaman ise: «Bunlar kuşkusuz şaşkın-sapıklardır» derlerdi.
[083.033] Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.
[083.034] Artık bugün de, iman edenler, kâfir olanlara gülmektedirler;
[083.035] Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.
[083.036] Nasıl, kâfir olanlar, işlemekte olduklarının 'feci karşılığını gördüler mi'?

084-İNŞİKAK SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM[084.001] Gök, yarılıp-parçalandığı,
[084.002] Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman;
[084.003] Yer, düzlendiği,
[084.004] İçinde olanları dışa atıp boşaldığı
[084.005] Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman.
[084.006] Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.
[084.007] Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,
[084.008] O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,
[084.009] Ve kendi yakınlarına da sevinç içinde dönmüş olacaktır.
[084.010] Kimin de kitabı ardından verilirse,
[084.011] O da, helâk (yok olmay) ı çağıracak,
[084.012] Çılgın alevli ateşe girecek.
[084.013] Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.
[084.014] Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.
[084.015] Hayır; gerçekten onun Rabbi, kendisini çok iyi görendi.
[084.016] Yoo, şafak-vaktine yemin ederim,
[084.017] Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,
[084.018] Ondördüne girdiği zaman aya;
[084.019] Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
[084.020] Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
[084.021] Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.
[084.022] Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.
[084.023] Oysa Allah, onların içlerinde saklı tutmakta olduklarını daha iyi bilendir.
[084.024] Bu durumda sen, onlara acıklı bir azab ile müjde ver.
[084.025] Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükâfat) vardır.


085-BURUC SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


[085.001] Burçları olan göğe andolsun,
[085.002] O vadedilen güne,
[085.003] Şahid olana (görene) ve şahid olunana (görülene) .
[085.004] Kahrolsun Ashab-ı Uhdûd
[085.005] 'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,'
[085.006] Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı.
[085.007] Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
[085.008] Kendileri onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.
[085.009] Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah (c.c.) her şeyin üzerinde şahid olandır.
[085.010] Gerçek şu ki, mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar sonra da tevbe etmeyenler (yok mu) ; işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azab onlar içindir.
[085.011] Şüphesiz iman edip de salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
[085.012] Doğrusu, Rabbinin 'zorlu yakalayışı' şiddetlidir.
[085.013] Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır.
[085.014] O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
[085.015] Arşın sahibidir; Mecid (pek yüce) dir.
[085.016] Her dilediğini yapıp-gerçekleştirendir.
[085.017] Orduların haberi sana geldi mi?
[085.018] Firavun ve Semûd (ordularının) ?
[085.019] Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.
[085.020] Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.
[085.021] Hayır; o (Kitap), 'şerefli-üstün' olan bir Kur'an'dır;
[085.022] Levh-i Mahfuz'dadır.
086-TARIK SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM[086.001] Göğe ve tarık'a andolsun,
[086.002] Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?
[086.003] (Karanlığı) Delen yıldızdır.
[086.004] Üzerinde gözetleyici-koruyucu bulunmayan hiç bir nefis (kimse) yoktur.
[086.005] İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?
[086.006] Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.
[086.007] (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasında(ki organlar) dan çıkar.
[086.008] Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden-döndürmeğe güç yetirendir.
[086.009] Sırların orta yere çıkarılacağı gün;
[086.010] Artık onun ne gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
[086.011] Dönüşlü olan göğe andolsun.
[086.012] Yarılan yere de.
[086.013] Hiç şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür.
[086.014] O, bir şaka değildir.
[086.015] Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp-kuruyorlar;
[086.016] Ben de bir düzen kurup-hazırlamaktayım.
[086.017] Sen şimdi küfretmekte olanlara bir mühlet ver, kendilerine az bir süre tanı.

087-ALA SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAAHİM


[087.001] Rabbinin yüce ismini tesbih et,
[087.002] Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi,
[087.003] Takdir etti, böylece yol gösterdi,
[087.004] 'Yemyeşil-otlağı' çıkardı.
[087.005] Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.
[087.006] Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.
[087.007] Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.
[087.008] Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.
[087.009] Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma' bir yarar sağlayacaksa,
[087.010] '(Allah'tan) İçi titreyerek korkan' öğüt alır-düşünür.
[087.011] 'Mutsuz-bedbaht' olan da ondan kaçınır.
[087.012] Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır.
[087.013] Sonra onun içinde o, ne olur, ne de yaşar.
[087.014] Doğrusu, temizlenip-arınan felah bulmuştur;
[087.015] Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.
[087.016] Hayır siz, dünya hayatını seçip-üstün tutuyorsunuz.
[087.017] Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.
[087.018] Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;
[087.019] İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Üyelerimizden Destek Bekliyoruz.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.162


View Profile
Re: Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39
« Posted on: Aralık 05, 2020, 02:57:11 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 e-book, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 programı, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 oyunları, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 e-kitap, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 download, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 hikayeleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 resimleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 haberleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 yükle, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 videosu, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 şarkı sözleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 msn, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 hileleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 scripti, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 filmi, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 ödevleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 yemek tarifleri, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 driverları, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 smf, Kura'an'ın Türkçesi (meal) Mevdudi...39 gsm
Yanıtla #1
« : Aralık 14, 2008, 11:23:09 ÖÖ »
Avatar Yok

lonely
*
Üye No : 5510
Yaş : 27
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 86
Mesaj Sayısı : 1.375
Karizma = 859


teşekkürler cnm
Yanıtla #2
« : Aralık 25, 2008, 05:09:29 ÖS »

MaViSh
*
Üye No : 3490
Yaş : 29
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 777
Mesaj Sayısı : 8.088
Karizma = 16200


teşekküler

Ne Ağlayacak Kadar Günahkarım...
Ne Göklere Çıkabilecek Kadar Masum...


Ne Geçmişte Yaşadıklarımdan Huzursuzum...
Ne Şu An Yaptıklarımdan Mutlu...


Sırlar İçinde Bir Dünyam Var Birde
Sen Varsın İçinde...


Ne Seni Kaybedecek Kadar Cesurum...
Ne De Seni Kazanacak Kadar Güçlü...
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  
Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright 2011 Simple Machines SiteMap | Arsiv | Wap | imode | Konular