0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1 2 3
Konu: Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):)  (Okunma Sayısı: 17164 Kere Okundu.)
« : Ekim 31, 2008, 01:51:29 ÖS »
Avatar Yok

KadeR_!M
*
Üye No : 10335
Yaş : 28
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 83
Mesaj Sayısı : 1.584
Karizma = 4007


1- seyin ile satunun hızlaru aynu olup olukbaşundan canoğluna gada yarum sahatte,canoğlundan kışla parkına ise on dakkada vamaktaladu.seyin olukbaşından zabah sahat onda aşşağu doğru yola çıkmuş,satı ise aynu anda kışla parkundan yukarıya yola çımuşdu.seyün ile satu aynu anda canoğluna vaduklaruna göre yolda nolmuşdu?
a-seyin bi cüğara içiyin kimse görmeden diye arga yoldan gitmüşdü
b-satı geçeyken mikrosa(migros) gitmiş,yürüyen merdivene binip yukaru çıkup geri aşşağu inmüşdü
c-seyin yolda hamdi yi görmüş,iki laflamuşladu
d-satu goşa goşa gitmüşdü
e-seyin çaya düşmüşdü

2- aşağudaki cümlelerden hangüsünde ağnatım bozukluğu bulunmaktadu?
a-la zali bağa bi çay getirivesenğe
b-hobulo köyünün ibileri cokcoklaya mı cokcoklamaya mı
c-bizim oğlan bi laf dedü arkama aşıyon sandım
d-ses etme on gündü döğüş etmeyon zaten

3- faik bi işi dek başuna 8 günde bitümekteledü,hamdiynen beraber çaluşularısa ikisi aynu işi 7 günde bitümektedü.faiğinen hamdi beraber 5 gün çaluşduktan sonra fağik "ooğ ben gidiyon,ne halin varısa gör" derise
galan işi hamdi ne gada zamanda bitürü?
a-hemencecük bitirü
b-bi iki güne bitürü
c-bi haftaya anca bitürü
d-hamdi tüyuğu bu işi bitüremez
e-fağik dayanamaz geri gelü,beraber iki günde bitürüle

4- eğmedi'in yaşu bubasunun yaşunun üçde biri gadadu.15 sene sonra eğmedin yaşu babasunun yaşunun yarusu olacakdu.amed'in babasu 25 sene sonra öleceyise amed gaç sene sonra babasunun öldüğü yaşda olu?
a)15
b)40
c)küsürlü çıkıya
d)amedin yaşeyceği ne belli
e)bilemeyceyin,geçelim bunu

 

5- uzunyazuda gafaları çekmekte olan eemet ile muerrem rakılarının azalduğunu farketmişledü.böyük rakı şişesinin beşde ikisinin dolu olduğunu gören eemet ben iki duble içtim ,muerrem sen gaç duble içtin deye sorunca muerrem dört duble ortaam cevabını verir.bu durumda şişedeki rakının durumu ne olacakdur?
a-eemetün üç duble,muerremin bi duble daha içme hakku vardur
b-eemet rakıyı bırakup cila ossun die bira içmeye garar verü
c-muerrem nalet olsun içmeyon rakını deyüp ardislik yaparak uzunyazuyu terkeder
d-bu iş böğle olmaz diyip beraber bi küçük daha açarla
e-polis eemet ve muerremi basar, şişedeki raku kimseye yar olmaz

6- mikrostaki yürüyen merdivenle saniyede bi basamak çıkıyaken,elekçi nuri saniyede iki basamak inmekdedü.merdivenle 17 pasamak olduğuna göre ve elekçi figri aşşağdan ona küfreddüğüne göre,nolu?
a-nuri figriyi 15-20 saniyeye yagalar,imüğünü sıkar
b-fikri de aşağı inen merdivenlerden yukaru doğru çıkmaya başlar,ortaluğu garuşdurula
c-yagalayamadan güvenlük gelü "ağasunun çıkn bagıyın dışarı" der
d-fikri de ona doğru yukaru çıkar,gapuşula
e-nuri merdivvende gız görü fikriyi unutup yukaru doru çıkmaya başlar

7- tafık 9 tene paklava yimekte abdullada 1 tene gazandibi ve 5 tenede paklava yimekte tafıkla abdulla önce canoğluna vamışlar abdulla bir porsiyon( 4 tene) paklava yimiş ve arkasında 1 tenede gazandibi yimiş,tafıkta 2 porsiyon (8 tene) paklava yimiş burada biraz otmuşlar tafık lan abdulla burada vakit geçmeya gidelim demiş kalkup tombağa vamışlar orada nedeli nedelim derken baklava söylemişle bir porsiyon abdulla,bir porsiyon tafık son durumda abulla ve tafık ne yapmalula ?
a-abdulla 1 tek şey ve tafık 1 tek şey yiyip geriye kalan (6tene) paklavayı bırakmalıla
b-tafık lan abdulla para vereceğüz çatlasakta yiyelim der
c-abdulla tafığa sen benimkinide yi emme parayu sen ver der
d-tafık abdullanın teklifini gabul etmez abdullada parayu ben vereceğisem çatlasamda yirin der
e-tafık baktı abdulla çatlayacak gibi lan abdulla der 1porisyonda yidiğin kadarını sen öde galan benim yidiklerimide ben ödeyin yoksa çatlayacan şindi der.

8- -şindi bi tarih sorusu
-1997 yılında satunun adamlarıyla elekçlerin birbürüne girdüğü kavgadan sonra yapulan sarugaya anlaşmasında hangi maddele yoktu
a-satunun adamlaru her gün düzenli olarak elekçilere haraç werecek
b-satunun adamlaru dış işleründe elekçilere bağlı iç işlerinde yine elekçilere bağlu olacak.
c-patron satıynan elekçilerin üçüncü adamı seyin protokal olarak eşit olacak
d-satu gambur köprünün ortasunda ben bi ganarayın diye haykuracak.

9- -şindide edebiyat sorusu
- gel satiyem gel olmaya gayru sensüz
atlacayın galeden bu satu sensüz
içiyon her gece oluyon seme tavuk gibi
gel satiyem gel ölüyan ben sensüz
yukaradaki dörtlükte şair nasıl bi ruh haline sahiptir?
a)sarhoş nettüğünü bilmeya b)abayı yakmuş c)kafa buluya bizinen d)hepsü

10- bana galusa semelik her insanda biraz vadu, möhim olan seme olduğunu çakdumamakdu.mesala bizim gara mustafa ne ğada seme olsa da her ortamda magule gibi davranabilmekte,semeliğinen maguleliği aynu potada erütebilmektedü.boğu yapabilmekde en önemli etgen bolca gağut oynamakdu.meelesef böğünkü genclerimiz yederince gağut oynamayala,bu da bizi seme bi gençlik tehlükesiynen garşu garşuya bırakıya.
yukardaki paragrafın yazarundan aşağıdakilerden hangisinü söylemesi beklenemez?
a-aslında ben de biraz semeyin
b-göccüğüken gazanulan gağut oynama aluşganlığı semeliğe engel olu
c-bi insan semeyse ne gada gağut oynasa da nafile
d-magule insanla gağut oynamasala da seme olmaz
e-gağut oynamak semelği azaltmaz emme daha az hisseddürü

11- filozof dedüğün sorularun cavabunu aramakdansa yeni sorula sormayu gendüne görev edinmişdü,mesala birisi ona "nediyon " dedüğünde ne ettiğü sorusuna cevap vemekdense netmesi gerektüğünü sorgular ve "nedelim" sorusunu sorar.bu soru tarüh boyunca defalarca sorulmuş olabülü möhim olan filozofun bu soruyu yenüden gendüsüne sormasudu.filozof hiç bi bilgüye tam olarak inanmamalu herşeyden şüphelenmelüdü.mesala kağut oynayken garşusundaki "elim eyi" diye gaş göz işareti yapıya olsa da,"kime göre,neye göre eyi" diye gendüsüne sormalu "ya onun işlerine çakıyosam" diye düşünmelüdü.gısacasu filozof olmak bek meşeggatlü bi işdü,heerkesle olamaz
parçadan hangisü çıkarılamaz?
a-eyi bi filozof mikrosa girerken o"ooğ nasul olsa ötmez" diye cep telefonunu çıkarmazluk etmez
b-filozof dedüğün ortağuna güvenip her ihaleye girmez
c-gerçek filozof çay boyunda dolaşeyken biri "fiişt" diye ıslık çalusa argasuna bagmamalıdu
d-bir filozof tuğalette ciğara içeyken "ya hoca gelüse" diye gapuda birünü bırakmaludu
e-ooğ ne deya bunla,seme gibi oldum ooğ

12- hasan yılmaz turkulerınde hep o ahengi, hep o candanlıgı sorgular. acaba insan ruhunun derunluklerınde ne gibi duygular mevcut ilkesıyle yola cıkan hasan yılmaz sankim freud gibi nerden biliyin insan beyninin içini birbirüne dusuru. bu sebeptendir ki sarkılarında hep o iç gıcıklayıcı cumlelerı duymamız dondurmamı yalanmıııı gibi. son albumunde sezen aksu sarkı vermıs olmasına ragmen bunu kabul etmeyişi de bu sıradanlıgın,bu ızdusumun bir sımgesidir. sonucta hasan yılmaz gastamonuludu.
bu parcayla ilgili asagıdakilerden hangisi soylenebülemez?
a- dondurma pazarında hasan yılmaz'ın etkınlıgının artması
b- hasan yılmaz cılgınlıgı sayesınde yırtılan gomlekler ıcun pattabanlar gampanya yapsın
c- ytl ye geçisin sıkıntıları ortadan galkmıstır.
d- hasan yılmaz okeye dönerkene yakalandı.1000 sayıyı yide milleti gandurmaya calısıya.
e- son gaset cıkar cıkmaz alacayın bidaha boyle soruları cozmek içün.

 


13- toğuğun gafasını goparusan hangüsünü görersin?

a- gafasını goparanı depdüğünü
b- yımırtladuğunu
c- yımırtasuz civciledüğünü
d- seme gibi sağa sola goşduduğunu
e- zıbarıp galduğunu

 


14- güneş öylenleyin 45 derecelük açıynan geldiğinde mehkemealtuda ıcaklık 28 derece,sarugayada 28.1 derece olmaktadu güresel ısımaynan birlükte
nasul bi hava değüşümü oluvörü
a-sarugaya 30 derece olu,mehkemealtu-5
b-kar,furtuna basturu
c-sarugayada,mehkemealtuda alaf alaf yanuverü
d-sarugayadakile ve mehkemealtundakile kuyu dibine yerleşüle
e-mehkeme altu 32 derece olu,sarugayada 33 derece olu

15- satu halis daşköprü sarumsağu üzeründe bi deney yapmak istemekte.iki sarumsağı ayrı odalara koyup.ikisiylede ayrı ayrı gonuşmaya başlaya.birinci sarumsağa her gün sövüp siyiya.demedüğünü bırakmaya.diğerine ise her gün satıyeye yazduğu aşk şiirleründen okuya.deney sonunda sövdüğü sarumsağun tadının bek tadlu diğerünün ise çürüdüğü gözleniya.bu deneyden ne çıkarlıbüü
a)satu çok kötü şiir yazıya
b)satüyenin niye intihar eddüğü
c)satu diri sövemeya
d)bilemeceyin.aklıma gelmeya.


16- ehmet hedonizmden yannadur haz ile iyinin aynu olduğunu düşüvemektedü.ehmet göre herşeyün amaçı mutlu oluvemektir. emme tafıkta antinomiyi kabul etmektedü. yani tafık bastuma sınurlumu acaba sınursuzmu, bastuma ile guyu kebabı zorunlu olarak bağlantulumu veya zorunlu olarak bağluntulu değülmüdür diye düşünüvemekte bu şartla altunda düşünüvemekte olan ehmetle tafık ne yaparlar?

a-ehmet pastumayı ve kebabu çok sevdüğünden çatlayana kadar yir.
b-tafık düşünüp ortayu bulamaz bastuma bitecek diye ya az yir yada bastumayu hiç bitivemeyecek diye zığır gibi yir ve hastaneye kaldurula
c-ehmet guyu kebabunu yirken tafık kebap sonsuz diye mal gibi bakar aç kalu yada bitecek diye korkuvörü ehmeti döver kebabu yir.
d- tafık guyu kebabuyla,bastuma zorunlu bağlantıluysa 1 kile guyu kebabu ve yarım kile bastuma yir.emme bağlantı zorunlu değilse tafık bastumayla, guyu kebabu arasunda yine çelişkide kalmaz çok sevdüğünden yine aynı miktarda yir.
e-hafta içü bir günde ehmet tafığa derkü böyle düşün düşün fayda yok en iyisü bir 1 rakı alalum yanınada şöyle hafiften yağlu bastuma doğratıp içelüm,pazar günüde 3,5 kile guyu kebabu aluruz öğğ 3te böyük der.

 


17- aşağdakılarığ hankısı ötekinden farkluudun?

a-pıtpıt hamullusu
b-cizleme
c-kül çöreği
d-gaygana
e-cazu balı

 


18- 3 gastamonulu 12000 dugladan olusan duaari gunde 8 saat calisarak 5 gunde bitirmektedir. isin hizlanmasi icin 2 elegcinin gruba eklenmesinden soraa 800 tugladan olusan duvar gunde 12 saat calismaya ragmen anca 7 gunde bitmistir. eger gruba 2 elegci daha eklenirse, en az gac gastamonulu eklenmeli ki is 1. durumda oldugundan daha cabuk bitsin
a- elekciler yakunda gatledulecegu icin her durumda is daa cabuk biter.
b- magallenin gobellerinden herhangi birinin olaya karusmasi yeterludur
c- tuyuk gobelin olay mahaline geturulup,elegcilere bir oss sorusu sordurulmasi ile elegcilerin kisa devre yapmasi sonucu olay cozulu.
d- soruda yeterlu bilgu verulmemustu, verulsede ugrasmazdum zati!
e- soruda mantuk hatasi var, tekel biresine danusulmaludu

 


19- 300 spatralı gışla parkındaki havuzu işeyerek 3 sehette dolduruya, aynı havuzu 200 dadaylı 2 sehette dolduruya, 100 dörkenili ise 1 sehette boşaltıya o halde aynı havuza 100 spartalı 50 dadaylı işerse ve 100 dörkenili boşaltmaya çaluşusa sonuç ne olu ?
a-) dörkenilile ne işeyoğuz la biz temüzlemeye uğraşıyoz dürzüle der kavga çıkar
b-) dörkenililerinen dadaylıla birleşü spartalıları memlekete işemen la deye döğer
c-) dörkenilile la biz kerüzmüyüz bizde işeylim der havuz daşar
d-) belediye zaten böle bişeye izin vemez
e-) hepsi olabülü akıl sır ermez

20- ehmedin kümesinde yedi dogu sekiz horuz onüç toğuk, züttünün kümesindeyse altı dogu beş gaz yedi horuz vadu. ehmedin kümesindeki dogulardan biri hastalandıysa züttününg kümesindeki horuzların gaçı gırmuzudu?

a) beşi
b) sayılmaya garışuk
c) hiçbiri
d) hepsi
e) şişe galsın hepside *


 


21- şerif gızınan gardaşı iprem böyük bi ilyene su doldurup oynayacakladu. 1. musluk ilyeni 3 dakkada 2. musluk 5 dakkada dolduru. bunna oynayoz deye musluğun birini açıp birini kapadularısa ilyen gaç dakkada dolar?

a) öcük sona dolar
b) 10-15 dakkayı bulu
c) ilyen daşar
d) ilyen dölük hiç dolmaz
e) anaları suyunan oynamang canını yimeyesile deye ikisinide döğer ilyenide devürü.


22- hobulo köyününg ibileri cokcoklayamı cokcoklamayamı?
yokarıdaki cümlede anadılmak isdenen nedü?

a) ibilerin gastamonudaki önemi
b) ibile neye coklarki *
c) banduma edeceyüzde ibi araşduruyoz.
d) tilki filen gelüde sesleri çıkmaya canını yiyesilering.
e) herif gafayı yimiş ne dedüğünü bilmeya *23- yaşar'ın garısıynan arası bozukdu. yaşar garısından özür dilemek için eve geliyeken tarladan ot goparu emme yaşarın garısı barmağına dakıcak bişey istemektedü. yaşar otu garısına verince depmuğü yer. bundan sona yaşar gendü gendüne ne yapsam diye düşünü.yaşar ne yapmalu.
a-yaşar yaşamamalu
b-guyumcudan yüzuk almalu, garısına gostermelü emme vermemelü
c-gendüsüne başka bi garı bulmalu
d-nasrullaha gidip su içmelü
e-garısına gidip kopek gibi yalvarmalu, garısı affedince de evi terketmelü
« Son Düzenleme: Nisan 04, 2012, 08:12:14 ÖS Gönderen : SmBRN »
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.162


View Profile
Re: Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):)
« Posted on: Ekim 25, 2020, 10:49:23 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) e-book, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) programı, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) oyunları, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) e-kitap, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) download, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) hikayeleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) resimleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) haberleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) yükle, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) videosu, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) şarkı sözleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) msn, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) hileleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) scripti, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) filmi, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) ödevleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) yemek tarifleri, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) driverları, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) smf, Kastamonu Şivesi Ile Yazılmış Öss Soruları:):) gsm
Yanıtla #1
« : Ekim 31, 2008, 04:46:51 ÖS »
Avatar Yok

FeMoX
*
Üye No : 570
Yaş : 30
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 2803
Mesaj Sayısı : 5.853
Karizma = 39


ehehhee Zuhahaha bunların bide Rize Versiyonun yapmak Lazım  Zuhahaha teşekkürler KAderim..

Anahtar Kelime: Forum, Mp3, Program, Film, Webcanavari, Makale, Eğitim, Video, Resim, Upload, SMF, Vb, MyBb, Html, Visual Basic, Karikatür, Komik Resimler, Haberler, Güncel, Destek, İsimden Adres Bul, Seo, WebMaster, İstanbul, İzmir, Ankara, Oyun, Download, Counter Strike, Knight Online, İndir, Ceza, Sago, Ayben, Kolera, Pit10, ŞanıŞer, Memleket, Google, Yahoo, Bing, FaceBook, Sohbet, Radyo, Arkadaşlık, HitOfDevil, English Boards, Döviz Kuru, NoteBook Driver, RapCanavari, RockCanavari, Mp3Canavari, Face, Netlog, Sugar.
Yanıtla #2
« : Ekim 31, 2008, 05:44:35 ÖS »

JusT_PreNseS
*
Üye No : 5271
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 181
Mesaj Sayısı : 7.462
Karizma = 27009


ehehhee Zuhahaha bunların bide Rize Versiyonun yapmak Lazım  Zuhahaha teşekkürler KAderim..
߀nCed€ sonuNa kadaR KatıLıyoRm  Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten.
Güs€L olmuş canımm  Öldüm Gülmekten. Emege saqLık  Göz Kırp.
Yanıtla #3
« : Ekim 31, 2008, 07:29:13 ÖS »
Avatar Yok

yudum
*
Üye No : 8092
Yaş : 27
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 0
Mesaj Sayısı : 32
Karizma = 0


paylaşım için Sağol.
« Son Düzenleme: Ekim 31, 2008, 07:30:15 ÖS Gönderen : yudum »
Yanıtla #4
« : Ekim 31, 2008, 07:31:28 ÖS »

[*KaRMaKaRıŞıK*]
*
Üye No : 8763
Yaş : 29
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 492
Mesaj Sayısı : 3.483
Karizma = 4115


d) tilki filen gelüde sesleri çıkmaya canını yiyesilering.

baabannem bikere böLe demiştii..tavukları eyi bakın hele tiLki feLeN gelü canını yiyipten yiselile boynunu üttürüverecen de görecekle bidaha geliola mı biizm tavuklara tarzı bişiydi:D
ama çok abartmışalar canım artık böle konuşan kalmadı eskiler yaşLıLar kaLdı..

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir.
Yanıtla #5
« : Kasım 01, 2008, 04:04:11 ÖS »
Avatar Yok

KadeR_!M
*
Üye No : 10335
Yaş : 28
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 83
Mesaj Sayısı : 1.584
Karizma = 4007


d) tilki filen gelüde sesleri çıkmaya canını yiyesilering.

baabannem bikere böLe demiştii..tavukları eyi bakın hele tiLki feLeN gelü canını yiyipten yiselile boynunu üttürüverecen de görecekle bidaha geliola mı biizm tavuklara tarzı bişiydi:D
ama çok abartmışalar canım artık böle konuşan kalmadı eskiler yaşLıLar kaLdı..ewt ya.. çok abartmışlar valla..  bu kadar da kaba deilis.. :d aman maksat geyik.. Zuhahaha
Yanıtla #6
« : Kasım 08, 2008, 12:46:44 ÖS »

hassilla
*
Üye No : 7107
Yaş : 23
Nerden : Ankara
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 20
Mesaj Sayısı : 579
Karizma = 30


çok güsel Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten. Öldüm Gülmekten.
Yanıtla #7
« : Kasım 08, 2008, 06:12:19 ÖS »
Avatar Yok

HaRMLeSS
*
Üye No : 11689
Yaş : 28
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 56
Mesaj Sayısı : 1.195
Karizma = 847


harika ya Öldüm Gülmekten. teşekkürler

Bence Dünyanin Yedi Harikasi :
1) Görmek
2) Duymak
3) Dokunmak
4) Tatmak
5) Hissetmek
6) Gülmek
7) Sevmek...
Yanıtla #8
« : Kasım 08, 2008, 06:26:20 ÖS »
Avatar Yok

exilant
*
Üye No : 2699
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 284
Mesaj Sayısı : 3.065
Karizma = 4513


9- -şindide edebiyat sorusu
- gel satiyem gel olmaya gayru sensüz
atlacayın galeden bu satu sensüz
içiyon her gece oluyon seme tavuk gibi
gel satiyem gel ölüyan ben sensüz
yukaradaki dörtlükte şair nasıl bi ruh haline sahiptir?
a)sarhoş nettüğünü bilmeya b)abayı yakmuş c)kafa buluya bizinen d)hepsü... Hehehehe Hehehehe
Yaw ßu Arada ßenim Yengem de Kastamonulu..Ama ßöyle Konuşmuyo Allah'a Şükür.. Zuhahaha Paylaşım İçin teşekkürler'ler..[+Rep]
Yanıtla #9
« : Kasım 08, 2008, 06:27:12 ÖS »
Avatar Yok

mEkansIz_qEnc
*
Üye No : 588
Yaş : 30
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 3519
Mesaj Sayısı : 17.287
Karizma = 17406


ehehhee Zuhahaha bunların bide Rize Versiyonun yapmak Lazım  Zuhahaha teşekkürler KAderim..

BencEdE Zuhahaha

Diğer Sitelerimizi Ziyaret Ettiniz mi.?

Bayanlara: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.kadincaforum.net

4EverRAP: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.rapcanavari.net

4EverROCK: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.rockcanavari.net

Twilight Saga FAN: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.twilightturkiye.com

FlashOyun: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.flashoyuncu.net
Sayfa 1 2 3
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Istiklal Marşının Hat Sanatıyla Yazılmış Hali
Tarih
xxRuzqaRxx 3 1968 Son Mesaj Haziran 04, 2012, 02:45:42 ÖS
Gönderen : Liza
Firmalara Özel Yazılmış Portal Full Yönetim (tr) Asp « 1 2 ... 9 10 »
Script Merkezi
[B]a[R]a[N] 91 17274 Son Mesaj Mayıs 30, 2015, 10:46:43 ÖS
Gönderen : hakantopuzoglu
Kastamonu Şivesi Ile Aşk Mektubu
Serbest Kürsü.
elze 1 3440 Son Mesaj Nisan 04, 2012, 08:21:27 ÖS
Gönderen : Mavi_Kiyamet
Elazığ Şivesi Burçlar
Burçlar
Mavi_Kiyamet 4 1894 Son Mesaj Kasım 06, 2012, 10:24:44 ÖS
Gönderen : Violin
C. Ronaldo - Yozgat Şivesi
Komik Videolar
Kepo_Opet_Ozan 2 1105 Son Mesaj Kasım 27, 2013, 04:27:57 ÖÖ
Gönderen : salee


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular