Duyurular
27.10.2007 yılında kurduğumuz webcanavari.net Bugün itibariyle 12. yaşına girmiş bulunmaktadır. Bu uzun süre zarfında desteklerini esirgemeyen eski / yeni ve mevcutta bulunan yönetim kadromuza, saygıdeğer üyelerimize teşekkür ederiz.

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri  (Okunma Sayısı: 1026 Kere Okundu.)
« : Aralık 28, 2008, 08:46:18 ÖS »

[*KaRMaKaRıŞıK*]
*
Üye No : 8763
Yaş : 28
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 492
Mesaj Sayısı : 3.481
Karizma = 4115


Çanakkale Şehitlerine

Şu boğaz harbi nedir? var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için marmara'ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu bir avrupalı!"
Dedirir: yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski dünya, yeni dünya, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi... mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: vahşetler denk.
Kimi hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da zuldür bu rezil istilâ!
Ah, o yirminci asır yok mu, o mahhlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil,
Kustu mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam,
Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne müdhiş tipidir: savrulur enkâz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i ilâhî o metin istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse hudâ'nın ebedî serhaddi;
"o benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme" dedi.
Âsım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.
Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar...
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhid'i...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
"bu, taşındır" diyerek kâ'be'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,
Şarkın en sevgili sultânı salâhaddin'i,
Kılıç arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, islâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın... heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âguşunu açmış duruyor peygamber.
-------------------------------------------

GÖZÜM NÛRU
Denizler mürekkeptir,ağaçlar hepsi kalem,
Seni öyle övmüşki,Bâki Halîk-ı âlem!
Uğruna yaratıldı,bilinmeyen âlemler,
Seni yazmaya yetmez,ağaçlardan kalemler!
Sen Rabbimin habibi,sekiz cennet senindir,
Sen benim şefaatcim,senin dinin benimdir!
Rabbimin rahmetiyle dünyayı aydınlattın,
Bindörtyüz yirmibeş yıl,gönülleri parlattın!
Asr-ı saadetten,beri nice gâfiller vardı,
Sana inanmıyanı,Hakkın gazabı sardı!
Helâk olup gittiler,ebediyete kadar!
Müminim diyenlerden,bugün bile gâfil var!
Bunca nimet içinde,azgın bir ümmet olduk,
Boğazımıza kadar,küfür isyanla dolduk!
Sana malûmdur mutlak,bu perişan hâlimiz!
Mahkeme-i kübrada,nicedir ahvâlimiz!
Korku ümit arası,sığındık Rabbimize!
Bize ağuşunu aç,umut ver hepimize!
Sen şefaat etmezsen,ebedî perişanız,
Yarın pişman olmaktan,bugünden çok pişmanız!
Nûr yüzün hürmetine,affeder Mevlâ bizi!
Selât ve selâm ile,dâim anarız sizi!
Cenneti ümit eder,bu günahkâr abdullah,
Şefaatin ümittir,lûtfet ya Resûlullah!
Bu satırlar içinde,yoktur benden bir kelâm!
Zül-Celâl-i vel ikram,hepsi ondan vesselâm! 

-------------------------------------

Namazla Diriliş

İslamın beş şartından biri namaz
Arzın Hak'ka en yakın yeri namaz
Sırat-ı müstakimin ser levhası
Dünyanın en ulvi seferi namaz

Gece sonu günün doğuşu namaz
Nur-u Hak'kın narı boğuşu namaz
Nar-ı nirandan kulun kurtuluşu
Cennet yolu cennet koğuşu namaz

Kötülükten uzaklaştıran namaz
Kulu Rabbine yaklaştıran namaz
Cemaatı camide buluşturan
Saf tutturup kucaklaştıran namaz

Cemaatın Hak'ka erişi namaz
Hakla batılın devrilişi namaz
Vuslatı, miracı, münacaatı
Kulun imanla dirilişi namaz...

-----------------

Ya Rab Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabahı?


"İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden, bizi helâk eder misin, Allahım?"
(Arâf Suresi 155. Ayetin bir kısmı)

Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
"Yandık" diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!
Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında,
Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında,
Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm!
Bîzâr edecek, korkuyorum, Cedd-i Hüseyni,
En sonra, salîb ormanı görmek Harameyni!...
Bin üç yüz otuz beş senedir, arz-ı Hicazın
Âteşli muhitindeki sûzişli niyâzın
Emvâci hurûş-âver olurken melekûta;
Çan sesleri boğsun da, gömülsün mü sükuta?
Sönsün de, İlâhi, şu yanan meşal-i vahdet,
Teslis ile çöksün mü bütün âleme zulmet?


Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran îman
Olsun mu beş on sersemin ilhâdına kurban?
Enfâs-ı habisiyle beş on rûh-u leimin,
Solsun mu o parlak yüzü Kuran-ı Hakimin?
İslâm ayak altında sürünsün mü nihâyet?
Yâ Rab, bu ne hüsrandır, İlâhi, bu ne zillet?
Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede mânâ?
Zâlimleri adlin, hani öldürmedi hâlâ!
Câni geziyor dipdiri... Can vermede mâsûm!
Suç başkasınındır da niçin başkası mahkûm?
Lâ yüsele binlerce sual olsa da kurbân;
İnsan bu muammalara dehşetle nigeh-bân!


Eyvâh! Beş on kâfirin îmanına kandık;
Bir uykuya daldık ki: cehennemde uyandık!
Mâdâm ki, ey adl-i İlâhi yakacaktın...
Yaksaydın a melunları... Tuttun bizi yaktın!
Küfrün o sefil elleri âyâtını sildi:
Binlerce cevâmi yıkılıp hâke serildi!
Kalmışsa eğer bir iki mâbed, o da mürted:
Göğsündeki haç, küfrüne fetvâ-yı müeyyed!
Dul kaldı kadınlar, babasız kaldı çocuklar,
Bir giryede bin ailenin mâtemi çağlar!
En kanlı şenâatle kovulmuş vatanından,
Milyonla hayâtın yüreğinden gidiyor kan!
İslâmı elinden tutacak, kaldıracak yok...
Nâ-hak yere feryâd ediyor: âcize hak yok!
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!
----------------------------

Zulmü Alkışlayamam
 
Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem;
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım!..
- boğamazsın ki!
- hiç olmazsa yanımdan koğarım.
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle!
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...
İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?
« Son Düzenleme: Aralık 28, 2008, 08:47:03 ÖS Gönderen : sweet_witch »

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.149


View Profile
Re: Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri
« Posted on: Şubat 26, 2020, 07:26:59 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri e-book, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri programı, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri oyunları, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri e-kitap, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri download, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri hikayeleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri resimleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri haberleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri yükle, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri videosu, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri şarkı sözleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri msn, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri hileleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri scripti, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri filmi, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri ödevleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri yemek tarifleri, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri driverları, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri smf, Islam Sairi Mehmet Akif Ersoy Un şiirleri gsm
Yanıtla #1
« : Mart 30, 2009, 07:30:06 ÖS »

[-By*FoR1cİn-]
*
Üye No : 15920
Yaş : 24
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 145
Mesaj Sayısı : 4.162
Karizma = 6625


unutmayaçağımız 1 şair

Forum webcanavari rapcanavari rockcanavari kadincaforum mp3 film driver notebook xp vista sohbet radyo arkadaşlık ortam 4 yaşındayız emo awatar emo resim ceza ayben sagopa kolera pit10 şanışer mp3canavari video
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Mehmet Akif Ersoy! « 1 2 »
Ödev İstekleri
MahzaŞermi 10 4931 Son Mesaj Ocak 25, 2011, 08:09:54 ÖS
Gönderen : MahzaŞermi
Mehmet Akif Ersoy'un 75. Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Genel Kültür.
||TeXaS|| 0 633 Son Mesaj Aralık 27, 2011, 10:02:52 ÖS
Gönderen : ||TeXaS||
Mehmet Akif Ersoy - Canan Yurdu
Şiir Köşesi
-o_o-GökhaNur-o_o- 0 550 Son Mesaj Aralık 28, 2011, 08:15:50 ÖS
Gönderen : -o_o-GökhaNur-o_o-
Mehmet Akif Ersoy - Şehitler Abidesi Için
Şiir Köşesi
-o_o-GökhaNur-o_o- 0 379 Son Mesaj Aralık 28, 2011, 08:18:50 ÖS
Gönderen : -o_o-GökhaNur-o_o-
Safahat Kitap Özeti – Mehmet Akif Ersoy
Kitaplar Hakkında Bilgi ve Özetler
BaRaNwEb 0 155 Son Mesaj Haziran 06, 2018, 11:30:03 ÖÖ
Gönderen : BaRaNwEb


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular