Duyurular
27.10.2007 yılında kurduğumuz webcanavari.net Bugün itibariyle 12. yaşına girmiş bulunmaktadır. Bu uzun süre zarfında desteklerini esirgemeyen eski / yeni ve mevcutta bulunan yönetim kadromuza, saygıdeğer üyelerimize teşekkür ederiz.

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1 2
Konu: Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir...  (Okunma Sayısı: 5263 Kere Okundu.)
« : Aralık 31, 2007, 12:24:42 ÖS »

Ebru$h
*
Üye No : 547
Yaş : 28
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 212
Mesaj Sayısı : 2.934
Karizma = 328


HAZRETİ İSA ALLAH'IN OĞLU DEĞİLDİR
ALLAH'IN PEYGAMBERİDİRDünyanın en büyük iki İlahi dini olan İslam ve Hıristiyanlığın pek çok inançları ortaktır. Hıristiyanlar da biz Müslümanlar gibi Allah'ın mutlak varlığına, ezeli ve ebedi olduğuna, tüm kainatı yoktan yarattığına ve tüm maddeye sonsuz kudretiyle hakim olduğuna inanmaktadırlar. Müslümanların ve Hıristiyanların karşı çıktıkları fikri yanılgılar da ortaktır. Ateizme, dinsizliğe, ırkçılığa, faşizme ve ahlaki dejenerasyona karşı yaptıkları fikri mücadeleleri ya da Allah'ın varlığını tebliğ etme konusundaki çabaları büyük benzerlik göstermektedir. Ortak hedefleri, tüm insanların Allah'ı tanıyacakları, barış, hoşgörü ve huzur içinde yaşayacakları adalet dolu bir dünya oluşturmaktır. Her iki dinin inananları da Allah korkusu ve Allah sevgisiyle hareket etmekte, Allah'ın elçilerinin yolundan gitmekte ve O'nun vahyine uymaktadırlar.

Hıristiyanlarla Müslümanlar ahlaki değerler açısından da çok büyük bir uyum içindedirler. Sadece kendi çıkarlarını düşünen, sevgisiz, acımasız, bencil, çıkarcı ve dürüstlükten uzak bir insan modeli, Müslümanlar gibi Hıristiyanların da savundukları din ahlakına ters düşmektedir. Hıristiyanlar da sevginin, dürüstlüğün, merhametin, fedakarlığın, adaletin, tevazunun ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyanın özlemi içindedirler ve böyle bir dünya oluşturmak için çaba sarf etmektedirler. Fuhuş, eşcinsellik, uyuşturucu kullanımı, şiddet, sömürü gibi Rabbimiz'in haram kıldığı ahlaksızlıkların engellenmesi için Hıristiyanlar da mücadele etmektedirler.

Hıristiyanlar ve Müslümanlar Allah'ın seçkin kıldığı kulu Hz. İsa'ya derin bir sevgi ve saygı beslemektedirler. Hz. İsa, Allah'ın Kuran ayetleriyle bize tanıttığı ve alemlere üstün kıldığı mübarek bir elçisidir. Kuran'da Hz. İsa'nın "Dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygın ve (Allah'a) yakın kılınanlardan" (Al-i İmran Suresi, 45) olduğu bildirilmektedir. O, Allah'ın çeşitli mucizelerle ve üstün bir ahlakla şereflendirdiği kıymetli bir kuludur.

Bu bölümün hazırlanmasının amacı ise, gerçek Hıristiyanlıkta (gerçek Hıristiyanlık ifadesiyle, Hıristiyanlığın Hz. İsa'ya ilk vahyedildiği hali kastedilmektedir) bulunmayan, ancak Hz. İsa'nın Allah Katı'na alınışından çok sonraları ortaya çıkan "üçleme (teslis)" inancının yanlışlığı üzerinde durmaktır. Kitapta, hem Hıristiyan kaynakları hem de Kuran ayetleri ışığında gerçek Hıristiyanlığın tevhid inancını temel alan, muvahhid (Allah'ın birliğine iman eden) bir din olduğunu ortaya koyacağız. Ayrıca Hz. İsa'nın "Allah'ın oğlu" olduğu temeli üzerine kurulan (Allah'ı tenzih ederiz) üçleme inancının hangi nedenlerle oluşturulmuş olabileceğini inceleyeceğiz. Kitapta, söz konusu inanış incelenirken, üçlemeyi savunan çeşitli görüşlere ve temel iddialara da yer verilecektir. Ancak bu inancın detayları üzerinde durmadan önce, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'i -üçleme inancını anlatmak amacıyla kullanacağımız- tüm ifadelerden tenzih eder ve O'nun kutlu peygamberi olan Hz. İsa'nın bu gibi nitelendirmelerden uzak olduğunu belirtmek isteriz. (Kitap genelinde yer alan Kitab-ı Mukaddes pasajlarındaki bazı ifadelerde değişiklikler yapılmış, "Baba" ifadeleri "Allah-Rab", "Oğul" ifadeleri ise "Peygamber-elçi" olarak değiştirilmiştir. Yerli ve yabancı eserlerde Allah'ın mübarek elçisi Hz. İsa'nın isminin geçtiği her yere, bu kutlu insana hürmeten "Hazreti" ifadesi eklenmiştir.)

Vurgulanması gereken bir diğer önemli husus ise, Allah'ın gönderdiği tüm elçilere ve kitaplara iman eden Müslümanların, hem Hıristiyanların hem de Yahudilerin inançlarına ve değerlerine saygı duyduklarıdır. İslam dininde, Yahudiliğin kutsal kitabı olan Eski Ahit'teki Tevrat ve Zebur ile Hıristiyanların kutsal kitabı olan Yeni Ahit (İncil) İlahi kitaplar olarak tanınır, bu dinlerin mensupları ise "Kitap Ehli" olarak tanımlanırlar. Rabbimiz Bakara Suresi'nde Müslümanları şu şekilde tarif etmektedir:

Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler... (Bakara Suresi, 4)

Ayetlerde bildirilen bu kitaplar Hz. İbrahim'in sayfaları, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, Hz. Davud'a indirilen Zebur ve Hz. İsa'ya indirilen İncil'dir. Allah'ın Hz. İbrahim'e vahyi bugüne kadar ulaşmamıştır. Diğer kitaplar ise zaman içerisinde ilk vahyedildikleri hallerinden uzaklaşmış, birtakım insanlar tarafından farklı nedenlerle tahrif edilmişlerdir. Dolayısıyla bazı bölümlerinde Allah'ın hak dininden uzak yorumlar ve açıklamalar yer almaktadır. Bununla birlikte Allah'a ve elçilerine iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu, güzel ahlak gibi Kuran ayetlerine uygun bölümler de günümüze kadar gelmiştir. (En doğrusunu Allah bilir.) Allah bu kitapların, gönderilmiş oldukları toplumlar için yol gösterici olduklarını bildirmektedir. Al-i İmran Suresi'nde Rabbimiz "O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler..." (Al-i İmran Suresi, 3-4) şeklinde buyurmaktadır. Bir diğer ayette Allah Tevrat için şu şekilde bildirmektedir:

Gerçek şu ki, Biz Tevrat'ı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler ve yüksek bilginler de, Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)

Bir kısım Yahudi din adamları için Kuran'da "kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar" (Maide Suresi, 41) şeklinde buyurulmaktadır. Allah bir diğer ayette ise bazı Yahudilerin "Kitabı kendi elleriyle yazıp, sonra az bir değer karşılığında satmak için 'Bu Allah Katındandır" (Bakara Suresi, 79) dediklerini bildirmektedir. Yani onlar Rabbimiz'in Hz. Musa'ya vahyettiği kutsal kitabını tahrif etmişlerdir. Hıristiyanlar ise üçleme inancıyla çok büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. (Nisa Suresi, 171)

Allah Kuran'da Kitap Ehli hakkında birçok önemli bilgi vermektedir. Bunlardan bir kısmı Kitap Ehli'nden bazı kimselerin itikadi veya ahlaki hatalarıdır. Ama bunlar, Kitap Ehli'nin tamamının gaflet ve yanılgı içinde oldukları anlamına gelmez. Ayetlerde Yahudi ve Hıristiyanlar arasında samimi dindar kişilerin de bulunduğu haber verilmektedir:

Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i İmran Suresi, 113-115)

Şüphesiz, Kitap Ehli'nden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri Katı'nda ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir. (Al-i İmran Suresi, 199)

Örnek Müslümanlar tüm hayatları boyunca Kuran ayetlerine göre yaşarlar. Değer yargıları, ahlaki özellikleri, hayata ve insanlara bakış açıları tamamen Allah'ın Kuran ayetleriyle belirlediği şekildedir. Müslümanların Kitap Ehli'ne yaklaşımları için de aynı şey geçerlidir. Onlara her zaman hoşgörüyle, adaletle, sevgiyle yaklaşmaları esastır. Bu nedenle onları "karşıt taraf" olarak değil, Allah'a bağlı inançlı insanlar olarak görürler. Aksi, Kuran ahlakına aykırı bir davranış olacaktır. Kitap Ehli içinden de Allah'a samimi olarak iman eden ve dolayısıyla kurtuluşa ereceği umulan pek çok insan olabileceği hiç unutulmamalıdır. Dolayısıyla kitap boyunca yapacağımız tüm hatırlatmalar da bu bilinçle yazılmış ve Allah'ın birçok Kuran ayetinde bildirdiği "iyiliği emredip, kötülükten menetme" emrinin gereğini yerine getirmek hedeflenmiştir. Amacımız, üçleme inancının yanlışlığını göstermek ve sağduyulu İsevilerin gerçekleri görmelerine yardımcı olmaktır. Temennimiz tüm İsevilerin bu yanılgının farkına varmaları ve tevhid inancına uymayan tüm yanlış inanışlardan tamamen vazgeçmeleridir.
« Son Düzenleme: Ocak 30, 2008, 09:41:23 ÖS Gönderen : [B][R][N] »
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.143


View Profile
Re: Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir...
« Posted on: Şubat 21, 2020, 10:04:13 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... e-book, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... programı, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... oyunları, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... e-kitap, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... download, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... hikayeleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... resimleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... haberleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... yükle, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... videosu, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... şarkı sözleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... msn, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... hileleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... scripti, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... filmi, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... ödevleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... yemek tarifleri, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... driverları, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... smf, Hz.İsa Allah'in Oglu Degildİr Allah'in Peygamberidir... gsm
Yanıtla #1
« : Aralık 31, 2007, 01:01:33 ÖS »
Avatar Yok

FiRTiNaM
*
Üye No : 78
Yaş : 31
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 141
Mesaj Sayısı : 2.715
Karizma = 3539


TŞKRLER COK GUZEL PAYLAŞIM

-
Yanıtla #2
« : Ocak 30, 2008, 09:40:56 ÖS »

[B]a[R]a[N]
*
Üye No : 4
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 5677
Mesaj Sayısı : 27.692
Karizma = 62849


Emeğine $ağLIk qüLüm , Çok qüzeL oLmu$ ..

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.


Bayanlara: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.kadincaforum.net

Yemek Tarifi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.gulsahinmutfagi.com

Webcanavari FaceBook: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.facebook.com/pages/WeBCaNaVaRiNeT/113802538652033
Yanıtla #3
« : Mayıs 04, 2008, 11:41:38 ÖÖ »

HuNTeR-DeViL
*
Üye No : 3263
Yaş : 27
Nerden : Trabzon
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 1811
Mesaj Sayısı : 7.822
Karizma = 2088


Emegine Saglık Sağol.

OnLyReLentless
Yanıtla #4
« : Mayıs 07, 2008, 06:32:00 ÖS »
Avatar Yok

*GeLinCiKk
*
Üye No : 2580
Yaş : Yok
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 1966
Mesaj Sayısı : 12.263
Karizma = 28326


HAZRETİ İSA ALLAH'IN OĞLU DEĞİLDİR
ALLAH'IN PEYGAMBERİDİR

bunu ndn anlamak istemıyolar
Yanıtla #5
« : Mayıs 10, 2008, 01:27:23 ÖÖ »

seyyah
*
Üye No : 3239
Yaş : 29
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 2500
Mesaj Sayısı : 9.187
Karizma = 9168


payLa$ım İçiN Te$ekküRLeR.
Yanıtla #6
« : Mayıs 10, 2008, 01:28:17 ÖÖ »
Avatar Yok

Musty*
*
Üye No : 2609
Yaş : 27
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 2624
Mesaj Sayısı : 16.848
Karizma = 49


HAZRETİ İSA ALLAH'IN OĞLU DEĞİLDİR
ALLAH'IN PEYGAMBERİDİR

bunu ndn anlamak istemıyolar
haqlısın nie ??

Y.
Yanıtla #7
« : Ocak 26, 2009, 05:38:41 ÖS »

[*KaRMaKaRıŞıK*]
*
Üye No : 8763
Yaş : 28
Nerden : Kastamonu
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 492
Mesaj Sayısı : 3.481
Karizma = 4115


HAZRETİ İSA ALLAH'IN OĞLU DEĞİLDİR
ALLAH'IN PEYGAMBERİDİR

bunu ndn anlamak istemıyolar
haqlısın nie ??

keNDi DiNLeri ya o yüzDeN rizke qirmek istemiyorLar. eqer öqreNilİRSe otoriteLeri sarsıLır ya o yüzDeN asLıNda buNu bizDeN biLe iyi biLiyorLar..

Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir.
Yanıtla #8
« : Ocak 26, 2009, 05:46:48 ÖS »

ByMai
*
Üye No : 5074
Nerden : Şanlıurfa
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 93
Mesaj Sayısı : 3.256
Karizma = 2723


Kendileri Çok İyi Biliyorlar Zaten Kabul Ederlerse Müslümanlığıda Kabul Etmiş Olurlar O Yüzden kabul Etmek İstemiyorlar Zaten Kabul Etmeselerde Öbür Dünyada Allah'a HEsap Verecek Olanlar Kendileridir....

Yanıtla #9
« : Mayıs 06, 2009, 10:37:36 ÖS »

_OnLyMaN_
*
Üye No : 3002
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 146
Mesaj Sayısı : 2.519
Karizma = 1131


Güzel bilgiler için teşekkürler

Gerçek dostlar yıldızlara benzerler her yer karanlık olduğunda ortaya çıkarlar

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Msn Nick. x)!

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Toolbar İndir. x)!

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Arşiv. x)!

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Wap. x)!
Sayfa 1 2
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Allah-u Allah (Hicaz)
İlahi Sözler
mEkansIz_qEnc 9 2382 Son Mesaj Nisan 30, 2012, 07:47:42 ÖS
Gönderen : Liza
Allah Allah Dedikçe
İlahi Sözler
[-MuRaT-] 6 1552 Son Mesaj Nisan 30, 2012, 07:45:24 ÖS
Gönderen : Liza
Allah'a Gitmezsek( Allah'ın En Güzel Anlatan Hikaye !)
Dini Hikayeler
Yıldızım 2 1897 Son Mesaj Nisan 02, 2014, 06:17:43 ÖS
Gönderen : asu82de
Allah'ını Seven Defanstan Ayrılmasın
Kitaplar Hakkında Bilgi ve Özetler
Asortik Hatun 0 487 Son Mesaj Ocak 09, 2014, 09:10:59 ÖÖ
Gönderen : Asortik Hatun
Vekil Olarak Allah Yeter
Dini Resimler
imge34 0 449 Son Mesaj Ekim 03, 2014, 10:07:45 ÖS
Gönderen : imge34


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular