Duyurular
27.10.2007 yılında kurduğumuz webcanavari.net Bugün itibariyle 12. yaşına girmiş bulunmaktadır. Bu uzun süre zarfında desteklerini esirgemeyen eski / yeni ve mevcutta bulunan yönetim kadromuza, saygıdeğer üyelerimize teşekkür ederiz.

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1 2
Konu: Hukuk Üzerine Sözler  (Okunma Sayısı: 6548 Kere Okundu.)
« : Eylül 05, 2008, 03:38:50 ÖS »
Avatar Yok

[MasaL]
*
Üye No : 193
Yaş : 29
Nerden : İzmir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 2126
Mesaj Sayısı : 5.892
Karizma = 42


“Nomos (hukuk) herşeyin kralıdır.”
Heredotus“İnsanları iyi yapan yasalardır.”
Aristo“Kanun düzendir,
iyi kanun iyi düzendir.”
Aristo“Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.”
Aristo“Yasalar insanı kontrol etmek için gereklidir.”
Han Fei


Coşkun Can Aktan, Yeni Global Gerçekler, İstanbul: TÜGİAD Yayınları, 2000.

“Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar
yapılması lazımdır.”
Louis D. Brandeis“Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.”
William Pitt“Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.”
William Blackstone“İnsanların refah ve huzurunun temeli hukuktur.”
Marcus Tullius Cicero“Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘bağlı tutulmasını’ ifade eder.”
Thomas Aquinas“Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.”
John Locke“Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır.”
Alfred E. Smith“Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene hesap verilmesini, kamu
makamlarının hukuka uymak yükümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde
dağıtılmasını da zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz.”
Paris Şartı“İnsanlar yasaları (nomoi), adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için
oluşturdu.”
Euripides“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava
gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi
anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”
Pierre Calamanderi“Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.”
Lustinianus“Adalet...
Onurlu yaşamak,
başkasına zarar vermemek,
herkese kendine ait olanı vermek.”
Ulpianus“Adalet mülkün temelidir.”
Nizamülmülk“Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de
yapamam ya...”
Ferdinand II“Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.”
Aristo“Örnek insanlar adaleti anlar.”
Konfüçyüs“Medeniyetin ilk şartı adalettir.”
Sigmund Freud“İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.”
Voltaire“Bana öyle geliyor ki, korkusuz bir insanın çıkıp öbür insanlara şu yalın gerçeği
öğretmesi kadar devrimci bir davranış olamaz: Sen neysen osun ve hiç bir zaman
başka türlü olamayacaksın; senin hayatın budur, hep buydu, hep bu olacaktır. Parası
olan çok yaşar; sözünü geçirebilen bir yanlış yapmaz; güçlü olan doğrunun ne
olduğuna karar verir. Tarih budur! Ecce historia!”
Gottfried Benn“Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zorbalar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle... Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler, kendi işlerine geleneklerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar... Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir.”
Eflatun


“Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak
gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.”
Konfüçyüs“Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan
cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi
olunca haydut olurlar.”
Konfüçyüs“Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.”
Konfüçyüs“Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir.”
Hz. Muhammed“Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir.”
Pascal“Mutlak hak mutlak haksızlıktır.”
Cicero“Kişi için yalnız çalışmasının karşılığı vardır.”
Kuran-ı Kerim“Her nerede olursa olsun, fakirlik bütün insanların refahı için büyük bir tehlike
oluşturur.”

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaç ve Hedeflerine İlişkin Beyanname
10.5.1944


“Ülkelerine düzeni getirmek isteyenler önce kendi ailelerini ıslah etmelidirler.
Ailelerini ıslah etmek isteyenler önce kendi özel yaşamlarını düzeltmelidirler. Kendi özel yaşamlarını düzeltmek isteyenler önce akıllarını ıslah etmelidirler. Akıllarını ıslah etmek isteyenler bu isteklerinde samimi olmalıdırlar. İsteklerinde samimi olmak isteyenler bilgilerini genişletmelidirler. Bilgilerini genişletmek isteyenler önce araştırmalıdırlar.”
Konfüçyüs“Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek
samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah
edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.”
Konfüçyüs“Özgürlük ve hukuk ikiz kızkardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde
gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşaa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.”
Friedrich Ebert


“Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka,
halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.”
Robespierre“Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın
ruhunun içerisindedir.”
Walt Whitman“Yasal adalet doğruluk sanatıdır.”
(Ius est ars boni et aeuqui.)
Latin Sözü“Adaletli olmayı öğren.”
(Discite justitian)
Vergil“Şeref ve doğruluk adaletin temelidir. Justitia fundementum est fides.”
Cicero“Tüm insanlara eşit ve tam adalet sağlanılmalıdır; din özgürlüğü, basın özgürlüğü,
habeas corpus güvenliği altında bireyin özgürlüğü, tarafsızca seçilmiş jüri önünde
duruşmaya çıkma hakkı... Bu ilkeler bizim devrim ve reform çağına ulaşmamıza
rehber olmuşlardır.”
Thomas Jefferson“Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele
edilecektir.”
Alexander Hamilton“Adalet erdemlerin kraliçesidir.”
(Justitia Virtim regina.)
Latin Atasözü“Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir.”
Marcus Tullius Cicero“Medeniyetin ilk şartı adalettir.”
Sigmund FreudDünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun.”
(Fiat justitia, ne pereat mundus.)
Latin Atasözü“Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun.”
(Fiat justitia, pereat mundus.)
Latin Atasözü“Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun.”
(Justitia fiat, ruat coelum.)
Latin Atasözü“Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak
mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer
mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda
transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz.”
David Hume“Bir evrensel kanun vardır... Bu adalet kanunudur. Adalet bir milletin hukukunun
temel taşıdır.”
Alexis de Tocqueville“Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır.”
Edmund Burke“Eğer yargı gücü, yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa özgürlük sözkonusu
olamaz.”
Montesquieu“ Adalet herkese hakkını vermektir.”
Justinian“Daha fazla yasa, daha az adalet demektir.”
Marcus Tullius Cicero“Adaletli ol...”
Merikare“Adalet devletin amacıdır.”
James Madison“Kimseyi adaletten menetmeyeceğiz ve geciktirmeyeceğiz.”
Magna Carta“Eşitsizlik eşyanın tabiatıdır. Eğer büyük ayakkabının fiyatı küçük ayakkabının fiyatı
ile aynı olsaydı kim büyük ayakkabı yapardı ki?”
Mencius“Bizim yaşamımız doğruyu söylemektir: Geciken adalet adaletsizliktir.”
William Penn“Soruşturmaya başlamadan önce suç işlediği sanılan kimsenin sessiz kalma hakkının
bulunduğu kendisine bildirilmelidir. Yapacağı her ifadenin kendi aleyhine
kullanılabileceği anlatılmalıdır. Ayrıca bir avukat bulundurma hakkının var olduğu kendisine bildirilmelidir.”
Earl Warren“Bir devlet görevlisi veya savcı tarafından, suçu açık bir şekilde tanımlanmadığı
sürece evinde arama yapılması ve kişinin tutuklanması çok elimdir ve baskı demektir.
Bu tür eylemlere izin verilmemelidir.”
Virginia Haklar Bildirgesi, 1776“Yargıçların tüm anayasal meselelerde nihai hakem olduklarını düşünmek tehlikeli bir doktrindir. Bu bizi oligarşik despotizme götürür.”
Thomas Jefferson“Hukuk açısından başkasının hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.”
Immanuel Kant


“Yargıçları kim yargılayacak?
(Quis custodiet ipsos custodies.)
Latin Atasözü“Yasaları her yerde güçlüler yaptı ve zayıfları ezdi.”
Turgot“Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.”
William Godwin“Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir.”
Thrasymachus“Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir.”
Oliver Goldsmith“Yasalar örümcek ağı gibidir; küçük sinekler örümcek ağına yakalanır, eşek arıları ise örümcek ağını deler geçer.”
Jonathan Swift“Yargı içerisinde mahkemelerin tam bağımsızlığı anayasa içerisinde güvence altına alınmalıdır.”
Alexander Hamilton“Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir
ilkedir.”
Alexander Hamilton“Yargı üç devlet kuvveti arasında en zayıfıdır.”
Alexander Hamilton“Geciken adalet adalet değildir.”
William A.Gladstone“Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür.”
Fazl b. Iyaz“İnsanın adil yasalara itaat etme gibi bir yasal sorumluluğunun ötesinde ahlaki
sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı şekilde, insanın adil olmayan yasalara da karşı
gelme ve itaat etmeme gibi bir sorumluluğu da olmalıdır.”
Martin Luther King. Jr.“Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür.”
Henry David Thoreau


“İnsanlar arasındaki davalarda ve mülkiyet anlaşmazlıklarında eski jüri ile duruşma sistemi diğer tüm sistemlere tercih edilmelidir ve kutsal olarak kabul edilmelidir.”
Virginia Haklar Bildirgesi, 1776“Jüri ile duruşma sistemini, insan tarafından hayal edilebilen en güvenli yargılama
sistemi olarak görüyorum.”
Thomas Jefferson“Bu topraklarda ikamet eden kimseler daima ‘writ of habeas corpus’ hakkına ve jüri önünde duruşma haklarına sahip olacaklardır.”
Northwast Ordinance, 13 Temmuz 1787“Halkın yönetime katılmasında önemli bir araç olan jüri sistemi, aynı zamanda halkın nasıl iyi yönetileceğini vatandaşlara öğretir.”
Alexis de Tocqueville“Yargıçların daimi olarak görevde olmaları dolayısıyla taraflı olabilmeleri tehlikesi dolayısıyla jüri sistemi oluşturulmalıdır.”
Thomas Jefferson“Jüri saygı gösterilecek bir politik kurumdur.”
Thomas Jefferson
“İnsanlar fakirliklerinin nedeninin kendileri olduğunu anlamalıdırlar.”
Thomas Malthus“Kendi hasadınla yaşa.”
Persius“Tanrı her kuşa yiyeceğini verir, fakat yuvasına yiyeceğini atmaz.”
Josiah Gilbert Holland“Fakirlik kendini fakir hissetmek demektir.”
Emerson“Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir.”
Seneca“Fakir daha fazlasına layık olabilir; fakat devletin fakirler adına yaptığı harcamalar
fakire bir yarar sağlamaz.”
Nathan Glazer“Gelir dağılımını ekonomideki üretim ve verimlilik düzeyi belirler. Ekonomide üretim ve verimlilik ne kadar düşük olursa, gelirlerdeki eşitsizlikler de o kadar büyük olur. Üretim ve verimlilik ne kadar yüksekse, eşitsizlik de o kadar azdır.”
Peter Drucker“Sosyal adalet bir boş formülden başka bir şey değildir.”
Friedrich A. von Hayek“Dağıtıcı adaletin keşfedilebilecek ve kabul edilebilecek genel ilkeleri yoktur.”
Friedrich A. von Hayek“Her bir ağzı doyuracak iki el var.”
Peter T.Baver“Peter’den çalıp, Paul’a veren devlet daima Peter’e bağımlıdır.”
George Bernard Shaw“Fakirlere devlet tarafından yardım etmek kuşları atlar arasında doyurmaya benzer.”
Walter Williams“Ne kadar çok yardım edilirse, insanlar kendileri için o kadar az çalışacaklardır ve ne kadar az çalışırlarsa fakirlikte o ölçüde artacaktır.”
Leo Tolstoy“Kaşıkla yedirme uzun dönemde kaşığın şekli dışında bize hiçbir şey öğretmez.”
E.M.Forster“Toplumda dilencilere bir talep varsa, o zaman bir kısım insan kesinlikle dilenci
olacaktır.”

Simon Newcomb“Fakirlerin ıstıraplarına çözüm için İngiltere’de fakirlik yardımlarını öngören yasalar(poor-laws) çıkartıldı. Ancak, kötü talihli bireylere bir fayda sağlasın diye yapılan fakirlik yardımlarının olumsuz sonuçlarının daha geniş bir alana yayılmasından korkulmalıdır.”
Thomas R.Malthus“Dilencinin torbası deliktir.”
Eski Yunan Atasözü“Sosyal adalet muhtemelen pek çok kişinin daha az talihli olan kimselere karşı iyi
niyetini ifade eden bir kavram olmanın ötesinde bir nitelik kazanmıştır. Sosyal
adaletin gerçekte bazı çıkar gruplarının taleplerinden başka bir şey olmadığını ve
dürüst olmayan bir kavrama dönüştüğünü belirtmemiz gerekir. Eğer bu konudaki
tartışmaların dürüst olması gerekiyorsa, o zaman insanlar bu kavramın entelektüel olarak kötü bir kullanıma maruz olduğunu, demagoji ve ucuz gazetecilik aracı olarak kullanıldığını kabul etmelidirler. Sorumlu düşünürler bu kavramı kullanmaktan utanmalıdırlar. Bu kavramın gerçek mahiyeti anlaşılırsa, kullanılmasının yanlış olduğu bilinecektir.”
Friedrich A. von Hayek


“Bunun adı kardeşlik: ‘Sen ürettin, ben üretmedim; biz dostuz; haydi paylaşalım’, ‘sen bir şeye sahipsin; ben bir şeye sahip değilim; biz kardeşiz; haydi paylaşalım.”
Frederic Bastiat“Fakirlere yardım için çıkarılan fakirlik yasaları tasarruf etme isteğini ve gücünü
azaltır; sanayiye olan isteği azaltır ve netice olarak toplumun mutluluğunu azaltır.”
Thomas R.Malthus


“Sadece ‘sosyal adalet’ değil, aynı zamanda ‘sosyal demokrasi’, ‘sosyal piyasa
ekonomisi’ ve ‘sosyal hukuk devleti’ ( Sozialer Rechtstaat) gibi kavramların anlamları tamamen açık ve anlaşılırdır. Bu nedenle adalet, demokrasi, piyasa ekonomisi ya da Rechtstaat kelimelerinin başına ‘sosyal’ sıfatının eklenmesi tamamen gereksizdir.”

Friedrich A.von Hayek“Evvel zaman içinde bir gün,
Kısrak, keçi ve kız kardeşleri koyun
Bir aslanla birlik olmuşlar.
Yaman bir aslanmış bu, çevrenin derebeyi.
Kazançta da, kayıpta da ortağız demişler.
Ertesi gün bir geyik düşmüş nasılsa
Keçinin kurduğu ağlara.
Hemen ortaklarına haber salmış keçi.
Toplanmışlar hemen ve aslan
Pençeleriyle sayıp ortakları tek tek
-Dört kişiyiz, demiş bu avı paylaşacak.
Der demez de dörde bölüvermiş geyiği.
Birinci parçayı kendine ayırmış, tabii
Aslan payı olarak:
-Bu parça benim, demiş, biliyorsunuz neden;
Benim adım aslan da ondan.
Buna karşı bir diyeceğiniz olamaz sanırım.
Yasaya göre ikinci parça da benim hakkım.
Dileyen kitapta yerini bulur:
En güçlü kimse en haklı odur.
Üçüncü parça en değerli ortağın olacak
Ben değilim de kim o en değerli ortak?
Dördüncü parçaya gelince, ha, bak!
O parçaya el uzatanın
Kafasını koparırım, inanın!”
La Fontaine


“Adalet olan yere kim sığınmaz ki”
Zhantang
« Son Düzenleme: Mart 05, 2009, 05:48:34 ÖS Gönderen : Hipokondriyak »
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 222.143


View Profile
Re: Hukuk Üzerine Sözler
« Posted on: Şubat 19, 2020, 07:52:11 ÖÖ »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Hukuk Üzerine Sözler e-book, Hukuk Üzerine Sözler programı, Hukuk Üzerine Sözler oyunları, Hukuk Üzerine Sözler e-kitap, Hukuk Üzerine Sözler download, Hukuk Üzerine Sözler hikayeleri, Hukuk Üzerine Sözler resimleri, Hukuk Üzerine Sözler haberleri, Hukuk Üzerine Sözler yükle, Hukuk Üzerine Sözler videosu, Hukuk Üzerine Sözler şarkı sözleri, Hukuk Üzerine Sözler msn, Hukuk Üzerine Sözler hileleri, Hukuk Üzerine Sözler scripti, Hukuk Üzerine Sözler filmi, Hukuk Üzerine Sözler ödevleri, Hukuk Üzerine Sözler yemek tarifleri, Hukuk Üzerine Sözler driverları, Hukuk Üzerine Sözler smf, Hukuk Üzerine Sözler gsm
Yanıtla #1
« : Şubat 02, 2009, 04:27:47 ÖS »
Avatar Yok

By.TuRuT
*
Üye No : 773
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 19239
Mesaj Sayısı : 48.229
Karizma = 65203


“Dağıtıcı adaletin keşfedilebilecek ve kabul edilebilecek genel ilkeleri yoktur.”
 
en cok bu hoşuma gitti .. teşekkürler paylaşım için ..

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.
Yanıtla #2
« : Mart 06, 2009, 10:52:03 ÖÖ »

[B]a[R]a[N]
*
Üye No : 4
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 5677
Mesaj Sayısı : 27.692
Karizma = 62849


“Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir.”
Oliver Goldsmith

Acı Ama Gerçek x)! Paylaştığın İçin Teşekkürler.

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.


Bayanlara: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.kadincaforum.net

Yemek Tarifi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.gulsahinmutfagi.com

Webcanavari FaceBook: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
www.facebook.com/pages/WeBCaNaVaRiNeT/113802538652033
Yanıtla #3
« : Mart 06, 2009, 11:11:10 ÖÖ »
Avatar Yok

sin28
*
Üye No : 18041
Yaş : 30
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 2
Mesaj Sayısı : 1.710
Karizma = 127


Davaci zengin, davali yoksulsa
Zenginden yana isler yasa

Davaci yoksul, davali zenginse
Davalida kalir yine nizali arsa

Davaci da davali da zenginse davada
Özur diler cekilir aradan kadi.

Davaci da davali da yoksulsa, bak,
Sade o zaman iste yerini bulur hak.

CAN YÜCEL

buda can yücelden Gülmek :)..güzel bi paylaşım

Kimse toz konduramaz

Kesip attığımız tırnağa bile

Sen en güzel kızısın

Bütün galaksilerin

Bense tozuyum artık

Akkor tozuyum

Prometheus'u yakan

Kara sevdanın...
Yanıtla #4
« : Mart 06, 2009, 12:11:09 ÖS »

FatosH
*
Üye No : 11904
Yaş : 29
Nerden : Denizli
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 316
Mesaj Sayısı : 4.090
Karizma = 2555


“Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar
yapılması lazımdırdogru ve gusel bı soz
Yanıtla #5
« : Mart 18, 2009, 03:44:41 ÖS »

CeRos
*
Üye No : 2169
Yaş : 29
Nerden : Ankara
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 83
Mesaj Sayısı : 9.294
Karizma = 5005


baya uzunmuş ama gercekten güzel sözler var Sağol. paylaştıgın için..
“Yasalar örümcek ağı gibidir; küçük sinekler örümcek ağına yakalanır, eşek arıları ise örümcek ağını deler geçer.”
Jonathan Swift
güzelmiş..
« Son Düzenleme: Mart 18, 2009, 03:45:01 ÖS Gönderen : CeRoş »
Yanıtla #6
« : Nisan 16, 2009, 03:32:28 ÖS »

_OnLyMaN_
*
Üye No : 3002
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 146
Mesaj Sayısı : 2.519
Karizma = 1131


“İnsanların refah ve huzurunun temeli hukuktur.”
Marcus Tullius Cicero
Güzel sözmüş.

Gerçek dostlar yıldızlara benzerler her yer karanlık olduğunda ortaya çıkarlar

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Msn Nick. x)!

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Toolbar İndir. x)!

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Arşiv. x)!

WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
WeBCaNaVaRi - Wap. x)!
Yanıtla #7
« : Şubat 14, 2010, 01:29:02 ÖS »

cadı_kız
*
Üye No : 28085
Yaş : 26
Nerden : İstanbul
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 378
Mesaj Sayısı : 3.856
Karizma = 13164


Teşekkürler.

*Her yaranın bedeLini gözLer çeker..!
GözLer ağLar, gözLer sevdiğni görmk ister..!
Her gece uykuLarn böLünür , hayaLi hep gözLerinin önündedir , kör oLmak istersn bazen , birdaha görmemek , güLüşLerini görmemek ..! KaLP AğLarken onun güLüşLerini görmemek..!

iMza : 'cadı_kız  *
Yanıtla #8
« : Şubat 16, 2010, 07:10:55 ÖS »
Avatar Yok

rapçi_kiz_019
*
Üye No : 19453
Yaş : 30
Nerden : Eskişehir
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 38
Mesaj Sayısı : 1.160
Karizma = 1010


Güzel sözler teşekkürler.

İYİLER HEP KAYBEDER ÇÜNKÜ ONLAR ADİL DÖVÜŞÜR.
Yanıtla #9
« : Nisan 19, 2010, 03:42:03 ÖS »

KaraElmas
*
Üye No : 34974
Yaş : 32
Nerden : Zonguldak
Cinsiyet : Bayan
Konu Sayısı : 149
Mesaj Sayısı : 1.376
Karizma = 10067


Paylaşım için teşekkürler.

Bir "parçam" vardı aynı ben gibi
Bir kalbim vardı camdandı sanki ...
İnsanı en çok en sevdiği acıtırmış ya hani
En çok sevdiğim incitirken beni...
 
Sayfa 1 2
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Şahan-hukuk
Komik Videolar
[MasaL] 5 1565 Son Mesaj Nisan 08, 2014, 10:37:37 ÖS
Gönderen : fenerbahce58
Hukuk Felsefesi
Hukuk
lilith0lilith 0 739 Son Mesaj Ocak 27, 2012, 06:23:42 ÖÖ
Gönderen : lilith0lilith
Sınıf Hukuk'a Giriş Ders Özeti
AÖF 1. Sınıf Ders Notları
Asortik Hatun 0 693 Son Mesaj Temmuz 27, 2013, 05:53:44 ÖS
Gönderen : Asortik Hatun


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular