Duyurular
Covid-19 ( Korona ) Virüsü nedeniyle siteye giriş-çıkış 'lar da ellerinizi en az 20 saniye yıkamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ciddiye ALIN.

Webcanavari.NET Yönetimi

0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte. Aşağı İn :)
Sayfa 1
Konu: Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi  (Okunma Sayısı: 665 Kere Okundu.)
« : Ekim 30, 2009, 11:13:35 ÖS »
Avatar Yok

By.TuRuT
*
Üye No : 773
Nerden : Rize
Cinsiyet : Bay
Konu Sayısı : 19239
Mesaj Sayısı : 48.229
Karizma = 65205


HASANKEYF'İN GENEL OLARAK TANITILMASI


a 1) Tarihi

Hasankeyf'in Türk -İslam tarihi ve medeniyeti açısından önemli bir yeri vardır.
Hısnkeyfa olan bu şehrin adı "Kayahisarı" şeklinde tercüme edilir. Eski tarih ve kavimlerden bu tür kelimelerin anlamı "korunmaya musait" yer anlamına geldiği belirtilmektedir. Kalenin yekpare taştan olmasından dolayı çeşitli dillerdeki Hasankeyf ifadesi "Taş Kalesi" manasına gelmektedir.

Hasankeyf'in ne zaman kurulduğu, şimdiye kadar karanlıkta kalmış, eldeki bilgi ve verilerin yeterli olmaması nedeniyle kuruluşu hakkındaki görüşler , bir ihtimal olmaktan öteye gitmemiştir. Şehrin jeopolitik yapısı, önemi ve mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağaraların, Hasankeyf'in çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu gösterir. Hasankeyf tarihi antik döneme kadar dayanmaktadır.

Hasankeyf; Diyarbakır ve Cizre şehirleri arasında önemli bir kara ve su yolu güzergahında olup, savaşların olmaması ve ticaret yollarının burdan geçmesi bir yerde Hasankeyf'i kültürleri kavşak noktası haline getirmiştir. İran ve iç asya kültürleri , doğu Akdeniz, Mezopotamya, Roma ve Bizans kültürlerini barındığından, Romalılar, İran sınırını denetim altında tutabilmek için Hasankeyf'e kale inşa edilmiştir. Miladi üçüncü asırda İranlılar Mezopotamya yı ele geçirince Roma imparatoru Diyokletion harekete geçerek, bütün Mezopotamya ve Dicle nehrinin doğusundaki yerleri aldı. M.S. 633 yılında Hasankeyf'in Bizanslıların denetiminde olduğu ve 451 yılında Bizanslıların yaptırdıkları kale ve korunma amaçlı yapıtları ile şehrin denetimine müslümanlar tarafından feth edilene kadar sahip olmuşlardır. Hicri 17. yılda Hasankeyf islam orduları tarafından ele geçirilmiştir. Antik kent, sırası ile Emeviler ve Abbasiler döneminden sonra, Hamdaniler (906-990), Mervanıler (990-1096) denetiminde kalmış, daha sonra Artukoğulları eline geçmiştir. Artuklular, Türkmen sülalesinden olup, Hasankeyf'e en parlak dönemini yaşatmışlardır. Artukoğulları Hasankeyf ile beraber Diyarbakır, Mardin ve Harput'ta hüküm sürmüşlerdir. Selçuklu sultanı Alparslan ve Melikşah gibi değerli devlet adamlarının, ileri gelen komutanlarından Artuk, 1071 Malazgirt savaşından sonra bölgeyi Selçukluların hakimiyetine katarak Selçuklulara önemli bir katkıda bulunmuştur.

Artukoğlu Sökmen 1101 yılında Hasankeyf'i ele geçirip burada önemli tarihi eserler yaptırmıştır. Böylece Devlet İdaresinde yeniden bir yapılanmaya gidilmiştir. Göçebelik hayatından yerleşik sisteme geçilmiştir. Yönetimin halk kitlelerine dayanması, Artuklulara bağlı bölgelerde yarı müstakil bir hükümranlık anlayışı ile divanlar oluşturulmuştur. Haçlı akımlarına rağmen ilim, sanat ve kültürel sahada büyük çalışmalar gösterilmiştir. Darphaneler kurulup, devletin iktisadi yapısı hep canlı tutulmuştur. İlime ve ilim adamlarına büyük önem verilmiş, hasankeyf şehir kalesine su getirilerek önemli bir teknik deha yaratılmıştır. Mekanik alanda kitaplar yazılmış, makinalar, pompalar, fiskiyeler, su terazileri ve müsiki aletleri yapılmıştır.

1232 yılında Eyübi Sultanı El-Kamil El-Malik tarafından Hasankeyf ele geçirilmiştir. Ortaçağın ve şarkın en kuvvetli devletlerinden olan Eyyübiler Mısır, Süriye ve Yemende hüküm sürmüşlerdir. Böylece Eyyübi hükümdarlarının şehri ele geçirmeleri ile birlikte 130 senelik Artukoğulları dönemi sona ermiştir.


Selahaddini Eyyübiden sonra Eyyübiler bir çok emirliklere ayrılmış olup, Hasankeyf Eyyübi hükümranlığı da bunlardan biridir. Eyyübiler çok önemli eserler yaptırmış, ilim, sanat ve kültürel alanda miraslar bırakmışlardır. Özellikle mimari sahada faaliyet gösteren Hasankeyf Eyyübileri tarihteki yerlerini almışlardır. Moğol istilasından Hasankeyf'te nasibini almış,Moğollar burayı ele geçirilerek yağma ve tahrip etmişlerdir.

Eyyübilerden sonra Hasankeyf'e Akkoyunlular hakim olup, 15. y.y başına kadar hüküm sürmüşlerdir. 1473 yılında uzun hasan ve Fatih Sultan Mehmet arasında yapılan otlukbeli savaşında uzun hasan'ın oğlu zeynel bey şehit olmuş ve Hasankeyf'te dicle nehri kenarında gömülmüştür. Akkoyunlulardan sonra Hasankeyf İran Sefavilerin hakimiyetine geçmiştir. 1515 tarihinde Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi ile birlikte Hasankeyf Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Bu dönemde Hasankeyf çevredeki aşiretleri idare eden merkezi bir hanedanlık konumunda olup, buna paralel olarak iktisadi ve ticari yapıda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde şehir nüfusunun 10.000. civarında olması ise Hasankeyf'in büyük bir yerleşim merkezi olduğu gösterir. Erken ortaçağ tarihi ve yapıtlarından anlaşıldığı üzere Hasankeyf'te kültür uygarlıkların kaynaştığı, yerleşik halkın, 7000. civarındaki yazları serin kışları sıcak olan ve ortaçağ şartlarında çok modern ev olan mağaralarda hayatlarını sürdürdükleri anlaşılmaktadır.

a 2) Coğrafi Durum


Hasankeyf'in Denizden yüksekliği 520 metre olup, coğrafi konumu; 37 derece 43 dakika enlemde; 41 derece 24 dakika boylamda yer almaktadır. İlçemiz güneyindeki Midyat sıra dağları, kuzeyindeki raman sıra dağları arasında bir vadide yer almaktadır. Hasankeyf Batman-Mardin ve Batman-Şırnak ana karayolları üzerindedir. İlçede ortalama sıcaklık 25 derece olup, yazın sıcaklık 38-40 dereceler arasında kışın ise ortalama sıcaklık 6-8 dereceler arasında seyretmektedir. Yılın ortalama 90 günü yağışlı geçmektedir. Dicle nehri, bölgeye hayat veren bir akarsudur. Hasankeyf'te Dicle nehri kıyısında kurulmuştur.


b) Nüfus Durumu


İlçenin toplam nüfusu 7 494 kişi olup, ilçe merkezinde 3 655 kişi köylerde ise 3 839 kişi yaşamaktadır. İlçemiz, sürekli göç verdiğinden dolayı yapılan her genel nüfus sayımında Hasankeyf toplam nüfusu azalmaktadır.
İlçemizin 2002 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları
SIRA KÖY ADI TOPLAM NÜFUS
1. Hasankeyf Merkez 3.655
2. Akalin Köyü 267
3. Aksu Köyü 329
4. Bayırlı Köyü 113
5. Büyükdere Köyü 204
6. Çardaklı Köyü 124
7. Irmak Köyü 341
8. İncirli Köyü 116
9. Karaköy Köyü 509
10. Öğütlü Köyü 115
11. Saklı Köyü 346
12. Tepebaşı Köyü 260
13. Uzundere Köyü 243
14. Üçyol Köyü 407
15. Yakaköy Köyü 357
16. Yolüstü Köyü 108
T O P L A M N Ü F U S 7.494


c) İdari Durum :

1926 yılında Mardin İline bağlı Gercüş İlçesinin kurulmasıyla birlikte, Hasankeyf bu İlçeye bağlı bir bucak merkezi iken, 18 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı Kanunla Batman'ın İl olmasıyla birlikte, Hasankeyf ilçe statüsünü kazanmıştır.İlçe Merkezi Kale ve bahçeli Evler mahallesi olarak iki mahalleden oluşmaktadır.İlçenin 18 köyü ve 7 mezrası bulunmaktadır. İlçe Dicle Nehri kıyısında olup,dar bir vadi içinde aynı zamanda bir geçiş güzergahında yer almaktadır.İlçeye bağlı Köyler genelde doğu ve batı uzantısı içinde,Dicle Nehri havzasını takip etmektedir.

İlçemize bağlı Kumluca Köyü ile Kumluca köyüne bağlı Taşlı mezrası,Yolüstü Köyüne bağlı Çatalsu Mezrası,Palamut Köyü ve Palamut Köyüne bağlı Keçili ve Koyunlu Mezraları boştur.

KAYMAKAMLIK:


İlçe Kaymakamlığında 1 adet Yazı İşleri Müdürü,1 adet şoför, Merkez Sağlık Ocağından geçici olarak görevlendirilen 1 memur, 1 Hizmetli ve ilçe Tarım Müdürlüğünden görevlendirilen 1 hizmetli görev yapmaktadır.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş ve işlemleri geçici olarak alınan 1 adet sözleşmeli personel tarafından yürütülmektedir.2004 yılında vakfımız tarafından vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardım olarak toplam 79.955.461.000.TL.yardım yapılmıştır.600 ton kömür 842 aileye dağıtılmıştır.

SAĞLIK:

İlçemizde Merkez Sağlık Ocağı ve 112 Acil Sağlık Hizmeti vermektedir,26 personel görev yapmaktadır.

Sağlık Ocağı Personel Durumu:
Hemşire 2
Sağlık Memuru 2
Ebe 4
Memur 2
Sıtma İşçisi 2
Şoför 1

Toplam 13

112 Acil Sağlık Hizmetleri Personel Durumu

Doktor 3
Acil Tıp Teknikeri 10

Toplam 13

İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde Laboratuvar ve aile planlaması hizmeti verilmektedir.
Ayrıca 2 adet ambulansla hizmet verilmekte olup,bütün köylerimize ayda bir defa aşı ve kontroller için gidilmektedir.


İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ


PERSONEL DURUMU
ÜNVANI : SAYISI
1. Ziraat Mühendisi (Müdür V.) 1
2. Ziraat Teknisyeni 1
3. Veteriner Sağlık Teknisyeni 1
4. Ambar memuru 1
5. Memur (Tahakkuk memuru) 1
6. Şoför 1
7. Hizmetli 2
8. İşçi 1
TOPLAM : 9
ARAÇ- GEREÇ DURUMU

İlçe Müdürlüğümüze ait 1 adat araç ve Zirai mücadelelerde kullanılmak üzere 3 adet sırt pompası bulunmaktadır.

HAYVAN SAĞLIĞI FAALİYETLERİ

HASANKEYF'TEKİ HAYVAN VARLIĞI

CİNSİ ADEDİ

1-Sığır 1.097
2-Koyun 2.150
3-Keçi 3.750
4-Arı 25 Kovan


AŞI FAALİYETLERİ (ŞAP)

İlçemiz Merkez ve bağlı yerleşim alanlarında genel sağlık taraması 17.12.2003 ve 05.07.2004 Tarihleri arasında yapılmış olup toplam 67 Adet Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların muayenesi sonucunda hastalıklı hayvanlara ilaç tedavisi uygulanıp iyileştirilmiştir.

2004 İlkbahar dönemi şap aşılaması için 01.04.2004 - 31.05.2004 Tarihleri arasında 394 Adet Büyükbaş ve 4.776 Adet Küçükbaş olmak üzere toplam 5.170 Adet Hayvana Şap aşısı yapılmıştır.

Aşılama Döneminde Köylerde Çiftçiler ve besicilerle köy toplantıları yapılarak koruyucu hekimlik,Hayvancılık ve hayvan hastalıkları ile ilgili önleyici konusunda gerekli eğitim verilmiş olup bu çalışmalar hassasiyetle takip edilmiştir. Suni tohumlama ile ilgili bilgiler vatandaşa aktarılmıştır.D. TARIMSAL FAALİYETLER

1- 2004 yılında desteklemeye tabi toplam alan 2.370.769 da olup, 813 çiftçiye toplam 594.054.112.000 TL. dağıtılacaktır.

2- Merkez ve merkeze bağlı Köylerde Kütlü Pamuk Destekleme Priminden toplam 24 üreticimiz başvuruda bulunmuş olup, pamuk ekim alanı ise; 2.071,579 m2'dir.

3- 24.02.2004 Tarihinde Hasankeyf merkez ve merkeze bağlı köylerimizdeki pamuk üreticilerimize İlçe Müdürlüğümüzde pamuk tarlaların sürüm, ekim ve sulama ile ilgili doğru yöntemlerin neler olduğu konusunda gerekli bilgi verilmiştir.

4- 31.12.2004 tarihinde 100 adet Meyve Fidanı İlçe Tarım Müdürlüğümüze getirilerek merkez çiftçilerimize dağıtılmıştır.

5- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında "Yem Bitkileri Üretim Projesi" ile ilgili merkez ve merkeze bağlı köylerden 19 Üretici Yem Bitkileri destekleme primi için başvuruda bulunmuşlardır. Desteğe tabi alan 797,055 Dekar olarak tespit edilmiş ve 19 çiftçimiz toplam 7.388.699.850 TL'lik destekleme projeleri hazırlanıp gerekli evraklar Tarım İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

6- Seracılık : 2 Adet Irmak köyünde,1 Adet Mezrada ve 1 Adet Merkezde olmak üzere atıl durumda olan toplam 4 Adet Seraya Kaymakamlıkça Naylon alınarak faaliyete geçirilmiş olup 2 Adet Serada yapılan kar ortalama tespitinde ;

2 Aylık Dönemde;

1. Serada.......:1.550 Kğ verim karşılığı 547.000.000 Kazanç elde edilmiştir.
2. Serada.......:2.120 Kğ verim karşılığı 754.000.000 Kazanç elde edilmiştir.


Nüfus Müdürlüğü


İlçe Nüfus

Hasankeyf İlçe Nüfus Müdürlüğünde 1 adet Nüfus Müdürü ve 2 adet VHKİ mevcuttur.

EĞİTİM DURUMU
Hasankeyf merkezde 2 İlköğretim okulu 1 lise,merkeze bağlı 18 Köyümüzde İlköğretim Okulu mevcut olup, ilçenin merkez ve köylerinde toplam 2198 öğrenci öğrenim görmektedir.

PERSONEL DURUMU
a) Mevcut
İlçe Milli Eğitim Müdürü :1
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü :1
Şef :1
Memur :1
Hizmetli :3
Sınıf Öğretmeni :32
Branş :17
Asker Öğretmen :11
Vekil Öğretmen :12
Ek Ders Ücreti Karşılığı Çalışan :10
b) İhtiyaç
Sınıf Öğretmeni :17
Branş Öğretmeni :20
Memur :3
Hizmetli :4


ÖĞRENCİ DURUMU


a) Merkez İlköğretim Okulları
1. Kademe Öğrenci Sayısı 2. Kademe Öğrenci Sayısı
Kız Erkek Kız Erkek TOPLAM
280 260 320 350 1210

b) Köy İlköğretim Okulları
1. Kademe Öğrenci Sayısı 2. Kademe Öğrenci Sayısı
Kız Erkek Kız Erkek TOPLAM
365 383 4 17 779

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ GENEL TOPLAMI 1979
ORTAÖĞRETİM

Hasankeyf Beşir TUTUŞ Lisesi Kız Erkek TOPLAM
60 180 240
HALK EĞİTİMİ FAALİYETLERİ

2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HASANKEYF HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNCE AÇILAN KURSLAR


AÇILAN KURSUN ADI
AÇILAN KURS SAYISI
KURSİYER SAYISI
Makine nakışları kursu 2 24
1.kademe okuma yazma kursu 3 60
Türk halk oyunları 2 40
LGS kursu 2 60
ÖSS hazırlık kursu 2 45
Modern Tarım ve Hayvancılık 1 15

TOPLAM

12
244
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında 12 adet kurs açılmıştır.İLÇENİN NÜFUSU VE OKUL DURUMU


S.NO: ADI TOPLAM NÜFUS OKUL DURUMU
1. Hasankeyf Merkez 3655 İlköğr.1 Lise Mevcut
2. Akalin Köyü 267 1 Derslikli Okul Mevcut
3. Aksu Köyü 329 1 Derslikli Okul Mevcut
4. Bayırlı Köyü 113 1 Derslikli Okul Mevcut
5. Büyükdere Köyü 204 1 Derslikli Okul Mevcut
6. Çardaklı Köyü 124 2 Derslilik Prefabrik Okulu
7. Irmak Köyü 239 1 Derslikli Okul Mevcut
8. Irmak Köyü(Kavacık Mez.) 102 1 Derslikli Okul Mevcut
9. İncirli Köyü 116 1 Derslikli Okul Mevcut
10. Karaköy Köyü 509 7 Derslikli Okul Mevcut
11. Öğütlü Köyü 115 1 Derslikli Okul Mevcut
12. Saklı Köyü 346 1 Derslikli Okul Mevcut
13. Tepebaşı Köyü 260 1 Derslikli Okul Mevcut
14. soğucak köyü 85 Okul Harabe
15 Bayırlı Köyü 150 Okul Harabe
16. Uzundere Köyü 243 3 Derslikli Okul Mevcut
17. Üçyol Köyü 311 1 Derslikli Okul Mevcut
18. Üçyol Köyü (Kavak Mez.) 96 2 Derslikli Prefabrik Okul
19. Yakaköy Köyü 357 3 Derslikli Okul Mevcut
20. Yolüstü Köyü 108 2 Derslikli Okul Mevcut
TOPLAM: 7960

TAŞIMALI İLKÖĞRETİM

TAŞINAN OKULUN ADI DERSLİK SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI MERKEZ OKULA UZAKLIĞI
K E Top.
Akalin İlköğretim Okulu 1 10 8 18 15 (km)
Aksu İlköğretim Okulu 1 18 16 34 27 (km)
Büyükdere İlköğretim Okulu 1 9 12 21 18 (km)
Irmak İlköğretim Okulu 1 13 14 27 13 (km)
İncirli İlköğretim Okulu 1 1 6 7 20 (km)
Kavacık İlköğretim Okulu 1 6 9 15 8 (km)
Yolüstü İlköğretim Okulu 2 12 7 19 26 (km)
Öğütlü İlköğretim Okulu 1 6 14 20 24 (km)
Saklı İlköğretim Okulu 1 10 25 35 12 (km)
Tepebaşı İlköğretim Okulu 1 7 10 17 30 (km)
Üçyol İlköğretim Okulu 1 14 23 37 4 (km)
Bayırlı İlköğretim Okulu 0 18 12 30 14 (Km)
Soğucak İlköğretim Okulu 0 5 5 10 30 (Km)
Uzundere İlköğretim Okulu 3 3 12 15 12 (Km)
Çardaklı İlköğretim Okulu 2 3 5 8 30 (Km)
TOPLAM 135 178 313


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM


2004-2005 Eğitim Öğretim yılında Hasankeyf İlçesi 2 Merkez 5 Köy İlköğretim Okulları Ana sınıflarında toplam 120 öğrenci eğitim görmektedir.Anasınıfı Bulunan Merkez ve Köy İlköğretim Okulları


OKUL ADI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI
60.Yıl İlköğretim 20 1 Kadrolu Öğretmen
Atatürk İlköğretim 20 1 Kadrolu Öğretmen
Irmak İlköğretim 15 1 Usta Öğretici
Karaköy İlköğretim 20 1 Usta Öğretici
Üçyol İlköğretim 15 1 Usta Öğretici
Saklı İlköğretim 15 1 Usta Öğretici
Uzundere İlköğretim 15 1 Usta Öğretici


II.KADEME ÖĞRENCİLERİ Y.İ.B.O'LARA GİDEN KÖYLER

S:N OKULLAR GİTTİKLERİ YİBO
1 Yakaköy İlköğretim Okulu Gercüş- YİBO
2 Üçyol Köyü Kavak Mezrası Gercüş- YİBO


PTT MÜDÜRLÜĞÜ

1) Hizmet binası Belediye Başkanlığına ait kiralıktır.Personel durumu
Müdür 1
Veznedar 1
Memur 3
Dağıtıcı 3
Güvenlik Görevlisi 3
2) Merkezimizde yurt içi ve yurt dışı mektuplar, küçük paketler, APS gönderileri, kayıtlı gönderiler, koli kabulü, adli tebliğler, posta gönderileri kabul ve dağıtım işlemleri yapılmaktadır.
3) Merkezimiz Bilgisayar (Otomasyon) sistemine geçmesi nedeniyle her türlü havalenin On-line sistemi ile kabul işlemleri yapılmaktadır.
4) Yurt içi ve yurt dışı havaleler USD ve EURO olarak kabul ve ödeme işlemi yapılmaktadır.
5) Sigorta emekli maaş ve vergi iade ödemeleri yapılmaktadır.
6) Telefon tahsilatı yapılmaktadır.
7) Bütün bankaların kredi kartlarının tahsilatı yapılmaktadır.
Şeklimi Koyarım. TEDAŞ ve Su tahsilatı yapılmaktadır.
9) Posta çek kabul ve ödeme işlemi halen manuel olarak yapılmakta olup, ileride otomasyon sistemine ilave edilecektir.
10) Posta çek hesabı açmak isteyen vatandaşlara anında posta çek numarası verilmektedir.


Müftülük

HASANKEYF MÜFTÜLÜĞÜNÜN PERSONEL DURUMU :

Müftü : 1
Vaiz : 1
VHKİ : 1
Hizmetli : 1
Kuran Kursu : 1
Cami Sayısı : 23
Dolu Köy Camii : 16
Merkez Cami : 4
Kadrosuz Köy Camii : 3 (Bayırlı,Soğucak ve Palamut Köyleri )
Müezzin-Kayyım : 2

İlçe Müftülüğünün Faaliyetleri

1) 2004 yılında okulların tatil olması nedeniyle İlköğretimin 5. sınıfını bitiren vatandaşlarımıza yönelik tüm merkez ve köy camilerimizde yaz kursları açılarak 222 kişiye temel dini bilgiler ve Kuranı Kerim dersleri verildi.
2) Kutlu doğum haftası münasebetiyle halkımıza eski süt fabrikasında bir konferans verildi.
3) Tüm merkez ve köy camilerimiz denetlenerek eksiklikleri tespit edilmiş olup, imkanlar nispetinde çözüm yollarına gidilerek vatandaşlarımızın rahat bir ortamda ibadet etmeleri sağlandı.
4) Her hafta Çarşamba günleri merkez personelimiz ve ayda bir seferde köydeki tüm personel de dahil olmak üzere toplantı yapılarak sorunları dinlemek suretiyle imkanlar nispetinde çözüm yoluna gidilmiştir.
5) İlçemizde merkezi ezan ve vaaz sistemi faal durumda olup, bundan 7 köyümüz faydalanmaktadır.
6) Köy Muhtarları ile görüşülerek lojmanı olmayan camilere lojman yapmak ve onarımı ihtiyacı bulunan camilerin onarılması teşvik edildi.
7) Kadrosu olmayan 3 köy camimiz için Diyanet İşleri Başkanlığa talepte bulunmuş olup, (Bayırlı,Soğucak ve Palamut) köylerinin kadro sıralamasına alınması sağlanmıştır.
Şeklimi Koyarım. Merkez yeni caminin çevre düzenlemesi yapılarak ağaçlandırılmıştır.
9) Tüm personelimiz eğitime %100 destek kampanyasına katılmıştır.
10) 2003-2004 Öğretim merkez Kuran kursuna devam eden 38 öğrenciden 36'sı kuran'ı Kerimi yüzünden okumayı öğrenerek belge almaya hak kazandı.

d) Sosyal Durum

İlçe halkı 1969 yılına kadar kale başındaki yerleşim birimlerinde, özellikle mağaralarda iskan etmiştir. 1969 yılından sonra, Devlet tarafından afet evleri olarak bilinen 245 adet sosyal konut yapılmış olup, halk bu konutlara yerleştirilmiştir. İlçe merkez ve köylerinde halk geleneklerine bağlıdır. İlçe merkezinde vatandaş ticaret,ziraat,nakliyecilik, balıkçılık, lokanta , arkeolojik kazı çalışmalarında ve Dicle nehri yatağındaki kum işçiliği yolu ile geçimini temin etmektedirler. El sanatları alanında dokumacılık mevcuttur.


2. MAHALLİ İDARELERİN DURUMU

a 1) HASANKEYF BELEDİYESİ
1.2003 YILI KESİN HESAPLARI
Gelir - 340.892,00.YTL
Gider - 451.915,00 YTL

2. Personel Durumu

Dolu Kadro 18 (Memur 18 İşçi-)
Boş Kadro 13
Geçici İşçi 5


3. İmar Durumu ve Önemli Altyapı Tesisi Yatırımları :
İlçenin bütün ¾ bölümü cadde ve sokakları parke taşı döşemiştir.

İlçe Belediyesi 1972 yılında kurulmuştur. Merkezin su ihtiyacı hal edilmiştir.
Araç ve gereç yönünden yeterli imkanlara sahiptir. Belediye hizmetleri 18 memur ve 5 adet geçici işçi tarafından yürütülmektedir.

Buz ve parke taşı fabrikası faal bir şekilde üretim yapmaktadır. İlçe Merkezindeki sokaklara 2003 yılı içinde 400.000. Parke taşı döşenmiştir. İlçe Merkezinde kanalizasyon bulunmamaktadır.

İstek & Öneri ve Şikayetlerinizi: WeBCaNaVaRi'na Üye Olmadan Link'leri ve Kod'ları Göremezsiniz.
Link'leri Görebilmek İçin. Üye Ol. veya Giriş Yap.
Adresine İletebiliriniz.
WeBCaNaVaRi Botu

Bu Site Mükemmel :)

*****

Çevrimİçi Çevrimİçi

Mesajlar: 314.024


View Profile
Re: Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi
« Posted on: Nisan 09, 2020, 01:32:11 ÖS »

 
      Üye Olunuz.!
Merhaba Ziyaretçi. Öncelikle Sitemize Hoş Geldiniz. Ben WeBCaNaVaRi Botu Olarak, Siteden Daha Fazla Yararlanmanız İçin Üye Olmanızı ŞİDDETLE Öneririm. Unutmayın ki; Üyelik Ücretsizdir. :)

Giriş Yap.  Kayıt Ol.
Anahtar Kelimeler: Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi e-book, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi programı, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi oyunları, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi e-kitap, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi download, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi hikayeleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi resimleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi haberleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi yükle, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi videosu, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi şarkı sözleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi msn, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi hileleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi scripti, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi filmi, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi ödevleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi yemek tarifleri, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi driverları, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi smf, Batman Ilçeleri Ve Ilçeler Hakkında Bilgi gsm
Sayfa 1
Yukarı Çık :)
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Türkiyedeki Il Ve Ilçeler
Serbest Kürsü.
dangeraus1 0 789 Son Mesaj Ocak 03, 2012, 07:02:35 ÖS
Gönderen : dangeraus1


Theme: WeBCaNaVaRi 2011 Copyright © 2011 Simple Machines SiteMap | Arşiv | Wap | İmode | Konular