Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 60 (591 - 600) By: imge34 Date: August 06, 2014, 11:26:57 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 60 (591 - 600)


591- “ Kim çalıntı bir malın çalıntı olduğunu bildiği halde satın alırsa o olaya ve onun günahına iştirak etmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8443 )

592- “Kimin ayakları Allah’ın rızasını almak için tozlanırsa, Allah ateşi ona yasak eder.” ( Faydul kadir hadis no 8486 )

(Ayak tozlanmasından kasıt Her şeyi Cenabı Allah rızası için yapmak, cihat etmek, camiye cemaat ile namaz kılmaya gitmek, hacca gitmek, ilim öğrenmek için yolculuk yapmak gibi.)

593- “ Kim çokça estağfirullah derse Allah onu türlü sıkıntıdan kurtarır, darlıktan aydınlığa çıkarır, hiç hesaplamadığı yerden rızık verir.” ( Faydul kadir hadis no 8508 )

594- “ Kim (çiğ) sarımsak ve soğan yerse bize yaklaşmasın. Camiye de yaklaşmasın, evinde otursun.” (Faydul kadir hadis no 8515 )
(Namazını evinde kılsın.)

595- “ Başınızdaki idareci size isyanı, kötülüğü emrederse ona itaat etmeyin.” ( Faydul kadir hadis no 8530 )


596- “ Kim Allah rızası için sadaka, hayır verirse Allah ona yedi yüz mislini verir.” (Faydul kadir hadis no 8542)

597-“ Kim kurbanının derisini satarsa kurban kesmemiş olur.” (Faydul kadir hadis no 8554)

(Kesim karşılığı bile olsa verilmez, çünkü kurban Allah rızası için kesilir.)

598- “ Kim annesinin ve babasının her konuda rızasını alırsa bütün güzellikler onun olur ve Allah onun ömrünü uzatır.” ( Faydul kadir hadis no 8560 )

(Yukarıdaki 8560 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki buyurduğu Allah hepimize nasip etsin. Yüce Allah, İsrâ sûresi 24. âyeti kerimenin Arapça aslındaki “Vegada Rabbuka” buyruğu, hikmetini bilemediğimiz sanki İlâhi bir yüksek mahkeme tarafından verilmiş bir karar olduğunu bildirmektedir. Aslında Allah’ın böyle bir karar ile kullarını muhatap almaya ihtiyacı yoktur. Fakat gerçek şudur ki anneyi babayı memnun etmek çok zordur. Çünkü anne ve baba çocuklarının eğitimi ve terbiyesi için kırıcı olabilirler, ağır konuşabilirler ve onların gözü ile o hâlâ küçüktür onların yavrusudur onu canlarından daha çok severler. Dolayısıyla Cenabı Allah bu kutsal saygı olayının yüksek öneme haiz olduğunu sıradan bir buyruk olmadığını Anne ve Baba haklarının ne kadar büyük bir değer taşıdığını müminlere ve asi kullarına böyle bir emir ile buyurmaktadır. Kuran-ı Kerim’de bu şekilde alınmış bir karar ile başlayan başka bir âyeti kerime yoktur. Anne ve baba yıllarca bize hizmet verdi gece gündüz demeden çocuğum en güzel makamlara sahip olsun iyilerle aile kursunlar düşüncesi ile bizlere kol kanat germişlerdir. Cenabı Allah bizleri annesine, babasına itaat eden ve onlara hizmet ederek rızasını kazanan kullarından eylesin. Kuran’ı kerimdeki Ayeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Rabbin karar kıldı, ancak bana ibâdet edin, ana ve babaya iyi davranın, onların biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara üf bile deme, onları azarlama, onlara güzel sözler söyle, onları koruyarak üzerlerine kanat ger. Deki; Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirdiler ve korudularsa sende onları esirge diye duâ et.” (İsrâ sûresi 23.24. âyetler)

599- “ Kim yalnız Allah rızası için bir mescid bina ederse Allah onun için Cennette bir köşk bina eder.” ( Faydul kadir hadis no 8566 )

600- “ Kim ki alacak gücü olduğu halde (Modayı takip etmeyerek) Allah rızası için mütevazı giyimi tercih ederse, kıyamet günü, Allah ona bütün yaratıklarının gözü önünde der ki: Şu iman cübbelerinden birini seç ve giy.” ( Faydul kadir hadis no 8584 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Ynt: On Sahih Hadisi Şerif 60 (591 - 600) By: yaz kızım karar Date: August 15, 2014, 11:46:25 AM
Allah razı olsun
Ynt: On Sahih Hadisi Şerif 60 (591 - 600) By: alonge Date: December 28, 2014, 02:20:16 AM
Sağolun
Ynt: On Sahih Hadisi Şerif 60 (591 - 600) By: bktylmz Date: December 29, 2014, 01:30:08 AM
AMiN ARKADAŞIM ALLAH RAZI OLSUN !!!!

SiteMap - İmode - Wap2