Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 63 (621 - 630) By: imge34 Date: August 06, 2014, 11:09:13 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 63 (621 - 630)


621- “ Kim ramazan ayı orucunu tutarsa ve ardından da şevval ayından altı gün tutarsa bir yıl oruç tutmuş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8777 )

622- “ Kim Hac ayının arefe günü oruç tutarsa iki yıllık günahları affolunur. Bir yıl önceki ve bir yıl sonraki.” ( Faydul kadir hadis no 8781 )

(Yukarıdaki 8781 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde ve diğer hadisi şeriflerde buyurduğu gibi Zilhicce ayının ilk on günü ve özellikle Kurban bayramından bir gün önce arefe günü oruç tutmanın pek çok sevabı vardır, ancak arefe günü orucu, hac da arafatta olanlar için geçerli değildir, evinde bayram yapacaklar için geçerlidir. Çünkü Peygamber s.a.v. 9484 nolu hadisi şerifinde arefe günü arafatta olanlara bu orucu yasaklamıştır.)

623- “ Bir yılın tamamını oruç ile geçiren kişi hiç oruç tutmamış gibidir.” (Faydul kadir hadis no 8784 )

(Yukarıdaki 8784 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki oruç nafile yerine geçmez. Çünkü mümin kişi oruç tutmakla bütün görevlerini yerine getirmiş olmaz. Helâl yollardan ailesine iyi bir gelecek, çocuklarına dini ile birlikte genel kültür ve her konuda eğitimlerini sağlayarak topluma kazandırmak zorundadır. Onların her türlü hal ve davranışlarından anne ve baba bir yaşa kadar Yüce Allah indinde sorumludur. Bütün bu güzel hasletler yalnız ahiretine hizmet veya yalnız dünyasına hizmet ile olmaz. Her hususta dengeli ve mantıklı olunması gerekir.)

624- “ Kim bayram namazından önce kurban keserse, kendi nefsi için kesmiş olur. Kim namazdan sonra keserse, kurbanını kesmiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8826 )

625- “ Allah der ki: Benden samimi olarak şehit olmayı talep edene veririm. Şehitlik olayı olmasa da. (Yatağında ölse bile.) .” ( Faydul kadir hadis no 8836 )

626- “ Kim bir hasta ziyaret ederse, dönünceye kadar Cennet yolunda yürümüş gibi olur.” ( Faydul kadir hadis no 8842)

627- “ Kim evine, kendine, çocuğuna veya eşyasına, gözden (nazardan) koruması için boncuk, nal, cisimli yaratık ve benzeri şeyler takarsa şirke girer.” ( Faydul kadir hadis no 8857 )

(yüce Allah’a ortak koşmuş olur)

(Nazardan ve gözden korunmak için, Muavvuzeteyn yani kul euzu birabbil felak ve kul euzu birabbin nas süreleri okunur veya Peygamber s.a.v.’in buyruğu olan nazar duası okunur. Nazar duası şöyledir: “Bismillahi urgiyke vallahu yeşfiyke minkülli dain yeetike min şerrinneffasati fil ugad vemin şerri hasidin iza hased.” Bu dua üç kez okunur.)

628- “ Kim hile yaparsa (Aldatırsa), bizden değildir.” ( Faydul kadir hadis no 8879 )

629- “ Kim bir oruçluya iftar ettirirse, oda oruç sevabı alır. Oruçlunun da sevabı eksilmez.” ( Faydul kadir hadis no 8889 )

630- “ Kim ihlâs ile ‘lailaheillallah’ derse (Ve gereğini de yaparsa) Cennete girer.” ( Faydul kadir hadis no 8896 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2