Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 53 (521 - 530) By: imge34 Date: August 06, 2014, 10:52:30 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 53 (521 - 530)


521- “ (Peygamber s.a.v.) Hediyeyi yerdi, sadakayı yemezdi.” ( Faydul kadir hadis no 6938)

522- “ (Peygamber s.a.v.)(Salatalık cinsinden olan) Acur’u, taze hurma ile yerdi.” ( Faydul kadir hadis no 6939)


523- “ (Peygamber s.a.v.) Önceden: Cinlerden ve göze gelmekten sana sığınırım diye dua ederdi. ‘Kul euzu birabbilfelak, kul euzu birabbinnas’ sûreleri indikten sonra bu sûreler ile dua etti.” ( Faydul kadir hadis no 6973)

524- “ (Peygamber s.a.v.) Yemesinde, içmesinde, abdest alırken, elbise giyerken, alış ve verişinde sağ elini kullanırdı diğerlerinde sol elini.”
( Faydul kadir hadis no 6985)

525- “ (Peygamber s.a.v.) Tatlıyı ve balı severdi.” ( Faydul kadir hadis no 6999)

526- “ (Peygamber s.a.v.) Kurbanını kendisi keserdi.” ( Faydul kadir hadis no 7025)

527- “ (Peygamber s.a.v.) Kuşluk namazını altı rekât kılardı.” ( Faydul kadir hadis no 7060)


528- “ (Peygamber s.a.v.) Nafile namazını gittiği yöne doğru, binek üzerinde kılardı. Farz namazını binekten iner ve kıbleye doğru kılardı.” ( Faydul kadir hadis no 7063)


(Yukarıdaki 7063 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi; Nafile namazını bineğinin üstünde gittiği yöne doğru kılmış olmasının hikmetini bugün daha iyi anlıyoruz. Hangi yöne olursa olsun Mekke çıkışlı olmak kaydı ile çok mecbur kalınırsa böyle de kılınabilir kolaylığını ümmetine sağlamış oluyor. Belki de bu öneme haiz olan konuya o tarihlerde yanlış anlaşılır diye özellikle açıklık getirmemiş olsa gerek. Fakat günümüz teknolojisinde bu hususu çok daha kolay izah etme imkânına sahibiz. Mümin kişi namazını hiçbir neden ile terk edemeyeceği için, uçakta, otobüste, hasta yatağında, başı ile ima ederek, yattığı yerde, ya da oturarak namaz kılıyorsa elbette kıblesi de çok önemlidir. Dolayısıyla müminlerin kıble konusunda dört seçenekleri vardır; 1- Zorunluluk olmadığı hallerde, camide, evinde, iş yeride veya seyahatte iken varsa kıblegâhı yoksa sorarak kıble yönünü bulur. Seferi (yolculuk hali) veya mukim (yerleşik) olarak namazını eda eder. 2- Olağan dışı durumlarda örneğin uçakta, (bazı uçaklarda mescit ve kıble tayini vardır) otobüste, namazın geçme ihtimâli varsa oturduğu yerde yönü kıbleye doğru ise seferi olarak namazını kılar. Arkası kıbleye dönük ise gittiği yöne doğru kılar. Çünkü dünyanın çevresi yaklaşık kırk bin km. olduğuna göre geriye doğru kat ettiğin yol üç bin km. ise dünya yuvarlak olduğu için ileriye doğru kıble yaklaşık otuz yedi bin km. dir. Burada esas olan yakın mesafeden kıbleye yönelmektir, fakat mecburiyet hali olduğu için uzak mesafeden kıbleye yönelenin inşallah namazı kabul olur. 3- Mekke’de haremi şerif içinde çemberin içine doğru her yönden kâbeye doğru namaz kılınabilir. Başka hiçbir yerde bu olay görsel olarak yaşanamaz. 4- Kıblemizin bulunduğu Mekke şehrinden direk, dünyanın ortasından diğer yüzeyine çıkılsa, bu mesafe de yaklaşık on iki bin yedi yüz km. dir. Dünya haritasındaki bu yer sanıyorum Meksika’nın Pasifik okyanusuna bakan deniz sahillerinde bir bölgeye tekabül etmektedir. Peki, bu bölgede yaşayan müminlerin kıblesi hangi yöne doğru olacaktır? Çemberin dışına her yöne doğru kıbleyi bulabilirsin. Burada her yöne doğru kâbenin uzaklığı da yaklaşık yirmi bin km. dir. Kıble ile ilgili Kuran-ı Kerim’deki âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Favalli vachaka Şatral mescidilharam.” (Bakara suresi 144. ayet) Buyruğundaki şatr “Şakın yarısı” anlamına gelir. Bir karpuzun ortadan yarılmış şekli gibi. Yani kıble biraz sağ olmuş veya sol olmuş insanların vehme düşmesi gerekmez. Fakat yine de kıblemizi doğru tayin ederek namaz kılmak çok daha faziletlidir. Namaz çok önemli bir ibadettir fevkalade bir mazeret olmadan kazaya bırakılmaz. Kuran’ı kerimde ayeti kerime şöyle buyuruyor ; “Eğer korku altında iseniz (güvene kavuşana dek) namazı yürürken yada binek üzerinde kılın.” (Bakara sûresi 239. âyet) Yüce Allah hepimizi doğru yönde namaz kılanlardan eylesin.)

529- “ (Peygamber s.a.v.) Gece namazında (Teheccüt) uzun süre ayakta dururdu ayakları şişerdi. Dediler ki: Geçmiş ve gelecek günahların af olmuş iken neden kendine eziyet ediyorsun? Dedi ki: Allah’a şakir bir kul olmayım mı?”
( Faydul kadir hadis no 7134)

530- “ (Peygamber s.a.v.) Yemek kabının ortasından servis yapılmasını sevmezdi.” (Faydul kadir hadis no 7154)

(Çünkü yemeğin bereketi ortasındadır.)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2