Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 55 (541 - 550) By: imge34 Date: July 31, 2014, 10:57:00 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 55 (541 - 550)


541- “ Allah faiz yiyeni, yedireni, şahitliğini yapanı ve kâtipliğini yapanı lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7274)

( Faiz ekonomik dengeleri bozan, ihtiyaç sahiplerini sömüren, zengini daha zengin, fakiri daha fakirleştiren bir müessesedir. Baş tarafta 19. sıradaki 171 nolu hadisi şerifte faiz konusu ile detaylı açıklama vardır.)

542- “ Allah benim ashabıma kötü söz söyleyeni lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7278)

543- “ Allah, annesi ile oğlu arasını açanı ve iki kardeş arasını açanı lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7281)

544- “ Allah, anne ve babasını lânetleyeni lânetledi ve Allah, Allah’ın dışında başka bir şeyin adını anarak kesim yapanı (Besmele çekmeden) lânetledi ve Allah, suçlunun suçunu koruyup suçunu saklayanı lânetledi. Ve Allah arsasının veya evin hudutlarını haksız yere değiştireni lânetlemiştir.” ( Faydul kadir hadis no 7282)

545- “ Cennette bir adam gördüm, cennetin tadını çıkarıyordu. Çünkü o kişi dünyada iken yol üzerinde insanlara eziyet veren bir dikenli dalı koparıp yoldan uzaklaştırmıştı.” (Faydul kadir hadis no 7294)

546- “ Sekarat halinde ve ölmek üzere olan akrabalarınıza arada bir ‘lailahe illallah’ diyerek telkin edin.” ( Faydul kadir hadis no 7301)

547- “ (Âdemoğlunun atası Hz. Âdem) Âdeme ruh üflendiğinde morardı, döndü, tereddüt etti ve hapşırdı. Dedi ki: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah buyurdu ki: Yerhamk Allah.” ( Faydul kadir hadis no 7372)


(Yukarıdaki 7372 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifindeki dua bizim için de geçerlidir. Müminin mümin üzerinde olan haklarından birisidir, eğer mümin hapşırırda elhamdu lillâh derse işiten kişi veya kişiler ona yerhamk Allah derler, o da tekrar cevaben yehdini ve yehdik Allah der. Eğer hapşıran kişi elhamdu lillah demez ise karşılık almaya da hakkı yoktur.)

548- “ Ömer İslamiyet’i kabul edince, bana Cibril (Cebrail a.s.) geldi dedi ki: Ömer’in İslamiyet’e girişi sema halkına müjdelendi.” (Faydul kadir hadis no 7377)


549- “ Mümin kişi (Allah c.c. rızası için) hayır yapmaya doymaz (usanmaz), ta ki kendini cennet ile sonlandırıncaya kadar.” ( Faydul kadir hadis no 7390 )


550- “ Güneş doğmadan (sabah) ve güneş batmadan (ikindi) namazını kılan mümini ateş yakmaz.” ( Faydul kadir hadis no 7394 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2