Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 56 (551 - 560) By: imge34 Date: July 31, 2014, 10:53:09 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 56 (551 - 560)


551- “ Eğer Cennet kadınlarından birisi yeryüzüne teşrif etse yeryüzü misk kokusu ile dolar, onun parlaklığı da güneşin ve ayın ışığını yok eder.” ( Faydul kadir hadis no 7406 )

552- “ (Şayet bir bitkiye) Ölüm için şifadır denecek olsaydı, sina mekki otu olurdu.” (Faydul kadir hadis no 7414)

(Mekke dağlarında sıkça yetişir sina mekki’nin tükçe adı Mekke sina’sı anlamlına gelir)

553- “ Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız.”( Faydul kadir hadis no 7436 )

554- “ (Namazda) Eğer birinci safta (sırada) ne olduğunu bilseydiniz, (orada namaz kılmak için) aranızda kura çekerdiniz.” ( Faydul kadir hadis no 7444 )

555- “ Âdemoğlunun bir vadi dolusu malı olsa ikinci dolu vadiyi ister. İki vadisi olsa üçüncü vadiyi ister. Âdemoğlunun içini (gözünü) ancak toprak doldurur. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.” ( Faydul kadir hadis no 7476 )

556- “ Allah indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, kâfir kişiye bir bardak su içirtmezdi.” ( Faydul kadir hadis no 7480 )


(Yukarıdaki 7480 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde konu edilen isyankârlardan ve her fırsat bulduklarında Kurandaki emirleri hiçe sayan müşrik ve kâfirlerden Yüce Allah münezzehtir.Onların hal ve davranışları umurunda bile değildir. Eğer öyle olmasaydı Yüce Allah onlara verdiği nimetleri kesiverirdi ve derhal cezalandırırdı. Kuran’ı kerimde cenabı Allah şöyle buyurmaktadır : “Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat, onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar, ne bir saat geri kalabilirler nede öne geçebilirler.” (Nahl sûresi 61. âyet)
“Allah indinde dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı, kâfir kişiye bir bardak su içirtmezdi.” ( Faydul kadir hadis no 7480 ) Kuran’ı Kerim’de bizim dünyada çok az bir süre kaldığımıza dair bir çok âyeti kerime vardır. İslâm’a aykırı davrananlar ileride Allah yoluna dönüş yapmazlar ise cezalarını çok kısa bir süre sonra zaten çekeceklerdir. Kuran’ı kerimde ki buyruk şöyledir: “Sanki onlar kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada geçirdikleri ömür, bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar gelir.” (Naziat sûresi 46. âyet) Yani sürekli Allah’a karşı suç işleyerek hayatını varlık içinde devam ettiren, “Sanki ben sizin yaptıklarınız, o gereksiz olan ibadet dediğiniz şeyleri yapmıyorum da ne kaybettim, neyim eksik? Hatta yaşam seviyem sizden daha üstün” diye düşünen kişiler Allah c.c. derhal cezalandıracak olsaydı, yukarıdaki hadisi şerifte buyurduğu gibi onlara bir bardak su bile içirtmezdi. Çünkü dünyanın Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Arapça da “Dünya” aşağılık anlamına gelir. Müminler dünyanın zevkini, sefasını ve nefse hizmet etmeyi önemsemezler. Çünkü onlar ahirette inşa Allah cennetini kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. Kuran’ı kerimdeki âyeti kerimeler şöyle buyurmaktadır : “Sakın Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma; gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne kadar onları ertelemektedir.” (İbrahim sûresi 42. âyet) “(Allah inkarcılara) Yer yüzünde kaç yıl kaldınız, diye sorar. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık derler. Buyurur; sadece az bir süre kaldınız. Keşke siz (bunu) bilmiş olsaydınız.” (Müminun sûresi 112-113-114.âyetler) “Allah müminlerin mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe sûresi 111.âyet) “Ve onlara nice süslü bir yaşam verdik. Bütün bunlar ve Dünya hayatının geçici zevklerinden başka bir şey değildir, ahiret hayatı ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir.” (Zuhruf sûresi 35. âyet) Bu konu ile ilgili diğer hadisi şerif ise şöyle buyurmaktadır: “Dünya müminin tutuk evidir. Kafirin Cennetidir.”(Faydul kadir hadis no 4275) Dolayısıyla bizim, böyle düşünceye sahip olan kişileri Allah neden hemen cezalandırmıyor diye bir beklentimizin olmaması gerekiyor. Zira o kişiler ileride Cenabı Allah’ın hidayetine mazhar olmaz ise cezalarını çok kısa bir süre sonra zaten çekeceklerdir. )

557- “ Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. Yemeyene ise tozu bulaşacaktır.” ( Faydul kadir hadis no 7531)

558- “ Oruç yalnız yememek ve içmemek değildir. Oruç boş sözlerden ve davranışlardan uzak durmaktır. Eğer biri sana kötü söz söylerse de ki: ‘Ben orucum, ben orucum’.” ( Faydul kadir hadis no 7578 )

559- “Yolculukta oruç ibadeti ilâve sevap kazandırmaz.” ( Faydul kadir hadis no 7667 )

(Çünkü dinde zorlama yoktur. Ruhsatlardan istifade edilmesi gerekir.)

560- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” ( Faydul kadir hadis no 7691 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2