Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 57 (561 - 570) By: imge34 Date: July 31, 2014, 10:51:44 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 57 (561 - 570)


561- “ İkindi namazı geçen kişi ailesini ve malını yitirmiş gibi olur.”( Faydul kadir hadis no 7750 )

562- “ Deniz suyu tahurdur.” ( Faydul kadir hadis no 7756 )

(Temizdir ve temizleyicidir.)

563- “ Erkeğin suyu beyazdır, kadının suyu sarıdır. Cima halinde erkeğin menisi önce gelirse Allah’ın izni ile erkek olur. Kadının menisi önce gelirse Allah’ın izni ile kız olur.” (Faydul kadir hadis no 7758)

564- “ Zemzem suyu, içenin niyetine göredir: Eğer şifa olsun diye içerse Allah şifa verir, eğer korunmak için içerse Allah onu korur, susuzluğunu gidermek için içerse Allah susuzluğunu giderir, eğer karnını doyurmak için içerse Allah doyurur. O Cibril’in (Cebrail a.s.) yere ayak çarpması ile çıktı ve (Hz.) İsmail’i suladı.” ( Faydul kadir hadis no 7760 )

565- “ Dünya ile ahiret arasındaki değer ve zaman farkı, kişinin sahilde deniz kumlarında yürüyüp parmağını denize sokup çıkarma zamanı kadardır.” ( Faydul kadir hadis no 7763 )

566- “ Allah âlime ilim verirken ondan bu ilmi saklamaması için söz alır.” ( Faydul kadir hadis no 7767 )

567- “ (Müminler) Bir mecliste yapılan toplantı sonucu, Allah’ı zikretmeden, Peygamber’e salât ve selam getirilmeden ayrılırlar ise bu toplantıda, âhiret gününde anaparasını kaybetmiş gibi hüsrana uğrarlar.” ( Faydul kadir hadis no 7780 )

(Yukarıdaki 7780 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde konu edilen oturum veya toplantı sonucu okunması gereken dua şöyledir: “Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilâhe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke, Allahumme salli alâ Muhammed.” Türkçe anlamı şöyledir: (Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim sana hamd ederim. Senden başka hiçbir ilah olmadığına şahadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum) der ve Peygamber s.a.v.e salavât getirir.)

568- “ Kul Allah’ın verdiği nimetin karşılığı olarak; elhamdülillah derse şükrünü eda etmiş olur. Eğer ikinci kez derse Allah sevabını yeniler. Üçüncü kez derse Allah günahlarını affeder.” ( Faydul kadir hadis no 7843)

569- “ Evim ile minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir.” ( Faydul kadir hadis no 7860)


570- “ Yanında çalışanın işini hafifletmenin karşılığını, kıyamet günü terazinde ecir olarak bulursun.” ( Faydul kadir hadis no 7899)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2