Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 58 (571 - 580) By: imge34 Date: July 31, 2014, 10:49:54 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 58 (571 - 580)


571- “ Mümin bir topluluk avuçlarını açar, Allah’u Teâlâ’dan bir şey isterlerse, onu vermek Allah’a hak olur. İstediklerini ellerinin içine koyar.”
( Faydul kadir hadis no 7912)

572- “ Cibril (Cebrail a.s.) komşu ile güzel ilişki kurulmasını her fırsatta tavsiye ediyor. Öyle ki komşunun komşuya mirasçı olma hükmünü getirecek zannettim.” ( Faydul kadir hadis no 7913)

573- “ Allah, (Mümin) kulunun işlediği günahtan pişmanlık duyduğunu görürse, o af dilemeden onu affeder.” ( Faydul kadir hadis no 7945)

574- “Bu dünyadan (Süslü görkemli yaşam) bana ne, çünkü benim dünyadaki varlığım, binekli yolcunun, bir ağaç altında gölgelenip, ağaç ve gölgesini bırakıp gittiği zaman kadardır.” (Faydul kadir hadis no 7976)


(Yukarıdaki 7976 nolu hadisi şerifle ilgili yorum şöyledir: Peygamber s.a.v alçak gönüllü ve tevazu sahibi idi, daima sert kumaştan yapılmış sade giysileri tercih ederdi. Hz. Ömer Peygamber s.a.v.’in yabancı elçileri ve önemli kişileri karşılarken, görüntüsü güzel elbiseler giymesini isterdi. Pazarda satılan güzel bir elbise gördü ve “Ya Rasulullah bu elbiseyi satın al. Cuma günleri, bayramlarda ve elçileri karşılarken giyersin” deyince Rasulullah s.a.v. şöyle yanıt verdi: “Bu elbiseyi ahiretten ve Allah’ın rahmetinden nasibi olmayan bir adam giyer” buyurdu. Genellikle yünlü kumaştan yapılmış yamalı elbise giyerdi. Mübarek ruhunu da bu elbise içinde teslim etti. Bir gün Hz. Ömer Peygamber s.a.v.’i ziyaret etmişti. Odasına girdiğinde onu kuru bir hasır üzerinde yatmış vaziyette buldu. Yan tarafında, sert hurma yapraklarından yapılmış hasır iz bırakmıştı. Başının altında da dolgusu hurma ağacı lifi olan deriden bir yastık vardı. Örtüsüne bürünmüştü. Hz. Ömer peygamberin kilerine şöyle bir baktı. Yarım ölçek kadar arpa, başucunda da içinde az miktarda su bulunan bir tulum asılıydı. Hz. Ömer’in gözleri yaşla dolmuştu. Hz. Ömer’in hıçkırıklarına uyanan Peygamber s.a.v. “Hattab oğlu seni ağlatan nedir?” diye sordu. Hz. Ömer: “Nasıl ağlamayayım ey Allah’ın Resulü, şu hasıra bak, yan tarafında iz yapmış, kilerindekini de gördüm. Bir de şu Rumların Kayser’ine ve İranlıların Kisrası’na bakıyorum, serveti saman, debdebe ve ihtişam içindeler. Sen ise Allah’ın peygamberi ve has kulusun, sen istediğini elde edecek güce sahipsin”. Bunun üzerine Allah Resul’ü s.a.v. şöyle buyurdu: “Hattab’ın oğlu âhiretin bizim, dünyanın da onların olmasına razı olmaz mısın?”. Allah Resul’ü ashabına daima şöyle derdi: “Dünyadan alacağınız, bir yolcunun seyahate çıkarken aldığı azıktan daha fazla olmasın”. Abdullah bin Mesut r.a. bir rivayetinde anlatmaktadır: “Rasulullah s.a.v. bir gün hasırın üzerinde yatıyordu hasır yan tarafına iz yapmıştı. Uyanınca yan tarafını silmeye başladım ve: ‘Ey Allah’ın Resulü izin versen de şu hasırın üzerine vücudunu koruyan bir yatak sersek” dedi. İşte bu söze yanıt olarak Hz. Peygamber s.a.v. yukarıdaki 7976 nolu hadisi şerifi buyurmuştur. 7763 nolu hadisi şerifte bu hususa işaret etmektedir.)

575- “ Hiç kimse yoktur ki, ölümden sonra nedamet duymasın. Eğer iyilik ehliyse keşke daha çok iyilik yapsaydım diye nadim olur. Eğer şer kişi ise kötülüklerden sıyrılıp çıkmadığı için nadim olur.” ( Faydul kadir hadis no 7987)

(Yukarıdaki 7987 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi kişi ölüm sonrası mutlaka nedamet duyacaktır. Aslında Dünya hayatımızda da eyvahlar, nedametler, keşkeler ve acı olaylar karşımıza çıkabiliyor. Fakat bu tip acı olaylar, bir süre sonra insan hafızasında hiçbir zaman ilk gün ki tazeliğini korumaz. Aksi halde kişinin dünya yaşamı, üzüntü ve kederden dolayı ciddi bir şekilde yara alır. Dolayısıyla Cenabı Allah insanoğluna unutma duygusunu lütfetmiştir. Bu acıları bazen hatırlarız ama ilk günkü gibi yıkıcı olmaz. Bütün bu hususlar dünyamız için geçerlidir. Fakat esas olan ölüm sonrasına hazırlıklı olmaktır. Yukarıdaki hadisi şerifin ikinci bölümündeki nedamet olayı ölüm sonrasını kale almayanlar için geçerlidir. İşte asıl nedametler, eyvahlar, keşkeler orada başlayacaktır. Keşke Allah’a ve Peygambere itaat etseydik diyecekler, Allah’ım bizi buradan çıkar diye feryad edeceklerdir. Böyle kişiler için Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! Diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin, düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı). Zalimlerin yardımcısı yoktur.” (Fatır sûresi 37. âyet) Aklı başında olan her insan dünyaya neden ve niçin geldiğini oturup kendini sorgulamalıdır. Allah c.c. bana 70 - 80 sene ömür vermiş ama dünyaya neden geldiğimi niçin yaratıldığımı hiç düşünmedim, hadi yanıldım. Peygamber gönderdi hiç oralı olmadım, hadi yanıldım. Kuran-ı Kerim gönderdi yine yanıldım. Her gün beş vakit ezan işittim ve yanıldım. Cenaze namazlarını kıldım yine yanıldım. Diyorsam ve doğru yolu bulamadıysam orada Allah’tan yardım istemeye yüzüm olacakmı? Kuran’ı kerimdeki âyeti kerimeler şöyle buyurmaktadır: “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat sûresi 56. âyet) Diğer âyeti kerime şöyledir: “Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman; “Ah ne olur keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık” dediklerini bir görsen.” (Enam sûresi 27. âyet)

576- “ Kim ki İslâmî ilimler öğrenmek için evinden çıkarsa, o ilme hürmeten melekler ona evine dönünceye kadar kanatlarını gererler.”
( Faydul kadir hadis no 8024)

577- “ Kim ki bir fidan dikerse, o fidan yaşlanıp meyve veremez hale gelinceye kadar Allah o kişiye ecir yazar.” ( Faydul kadir hadis no 8035)

578- “ Herhangi bir Müslüman, yeşillik eker veya fidan dikerse onlardan yetişenleri kuşlar, insanlar, hayvanlar yerse, o kişi için sadaka olur.”
( Faydul kadir hadis no 8096)

579- “ Allah’a zikredilen bir ev ile Allah’a zikredilmeyen bir ev arasındaki fark, ölü ile diri arasındaki fark gibidir.” ( Faydul kadir hadis no 8129)

580- “ Gaybın anahtarları beştir. Onu ancak Allah’u Teâlâ bilir. Yarın ne olacağını ancak Allah’u Teâlâ bilir. Rahimlerde ne olduğunu (ruh verilmeden önce) Allah’u Teâlâ’dan başka hiç kimse bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’u Teâlâ’dan başka kimse bilmez. Kişinin hangi yerde öleceğini Allah’u Teâlâ’dan başka kimse bilmez ve yağmurun ne zaman geleceğini Allah’u Teâlâ’dan başka kimse bilemez.” ( Faydul kadir hadis no 8190)

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.

Ynt: On Sahih Hadisi Şerif 58 (571 - 580) By: alaiye Date: October 22, 2014, 10:15:33 PM
Her kelamında ayrı bir guzellik

SiteMap - İmode - Wap2