Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 61 (601 - 610) By: imge34 Date: July 31, 2014, 10:48:19 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 61 (601 - 610)


601- “ Kim bilerek namaz kılmaz ise inanmayanlara benzemiş olur.” ( Faydul kadir hadis no 8587 )

(Namazın farz olduğunu bildiği halde kılmaz ise günahkâr olur. Allah’tan af dilerde namazlarını kılmaya başlarsa Allah affedebilir. Fakat namaza veya Allah emirlerinden her hangi birine inanmıyor ise şirke girer. Şirk ise affedilmeyen günahların arasında yer alır.)

602- “ Kim üç defa üst üste Cuma namazını özürsüz olarak terk ederse, Allah kalbini mühürler.” ( Faydul kadir hadis no 8589 )

603- “ Kim üç defa üst üste Cuma namazını özürsüz olarak terk ederse, münafıkların arasına yazılır.” ( Faydul kadir hadis no 8590 )

(Yukarıdaki 8589- 8590 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi Cuma namazları mutlaka kılınmalıdır. Cuma günü bütün günlerden daha hayırlıdır. Cuma günü müminlerin bayramıdır. Cenabı Allah’ın kullarına bahşettiği sayısız lütuflarından biri de Cuma namazıdır. Cumayı diğer günlerden daha faziletli kılan husus ise cemaat halinde Cuma namazının kılınmasıdır. Cuma günü yapılan dualar çok makbuldür.
Cuma namazı Müslümanların bir araya gelerek tanışmaları, birbirlerine daha yakın olmaları ve kaynaşmaları için önemli bir vesiledir. Cuma günü okunan hutbeler, müminlere direk hitap etmek suretiyle uyarılarda bulunulması, iyiliklerin yaygınlaşması, kötülüklerin önlenmesi ve müminlerin dini konularda bilgi edinmeleri açısından çok değerlidir. Kuran-ı Kerimdeki Cuma suresi müminlere hitaben şöyle buyurmaktadır: “Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya (namaza) koşun; Alım satımı bırakın; Bilseniz, bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne yayılın, Allah'ın lütfundan rızık isteyin, Allah'ı çok anın ki saadete erişesiniz. Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki: Allah katında olan, eğlenceden de kazançtan da hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en iyisidir.” (Cuma süresi 9. 10. 11. âyetler) Yukarıdaki âyeti kerimede çalışmayı değil alış verişi bırakın buyruğu vardır. Çünkü çalışmayı bırakmak çok kolaydır fakat alım satımı alışverişi bırakmak iş yerini kapamak çok zordur. Birinin elinde para diğerinin elinde ise mal veya hizmet vardır. Diğer sanayi kuruluşları ve imalatçıların işi kolaydır. Sıra ile bir veya iki kişi telefona bakmaları için bırakır, Cuma namazına giderler, gidenlere de nereye gidiyorsun diyen olmaz. Alışverişi bırakmak zordur. Müşterinin ve paranın kaçma durumu mevzu bahistir. Kapıyı kapayıp küçük bir yazıyla, biraz sonra geliyoruz cumadayız derse Yüce Allah’ın yukarıdaki âyeti kerimesine mazhar olmuş olur. Âyeti kerimelerde Cenâbı Allah; “Rızkı ben veririm” buyuruyor. Yani müşteriyi kaçırma korkusundan Cuma namazını terk eder kılmaz isen, Kuran-ı Kerim’deki en önemli buyruklardan birini terk etmiş olur. Yukarıdaki âyeti kerimede, Cuma namazı kılındıktan sonra Müslümanların yeryüzüne dağılıp, Allah’ın kendileri için takdir ettiği rızkı aralamaları emredilmektedir. Şu halde Cuma namazını kıldıktan sonra hemen işlerimizin başına dönerek rızgımızı aramalıyız. Âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de, daraltır da. Onlar ise dünya hayatı ile ferahlanmaktalar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir.” (Rad sûresi 26. âyet) Cuma namazını eda etmek üzere camiye giden müminlerin dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Buna göre, cumaya giderken temiz elbiseler giyilmeli, insanları rahatsız edecek hoş olmayan kokular giderilmeli, güzel kokular sürünmeli, hutbe okunurken susup dinlenmelidir. Çocuklarımızı da Cuma namazına getirmeliyiz ki camiden ve cemaatten uzak kalmasınlar. Yukarıdaki hususların tamamı Yüce Allah’a iman edenler ve dünyanın zevkini sefasını kale almayan müminler için geçerlidir. Çünkü onlar ahirette Cenabı Allah’ın cennetini kazanacaklarını çok iyi biliyorlar. Âyeti kerime şöyle buyurmaktadır: “Allah müminlerin mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe sûresi 111.âyet) Diğer taraftan “Bütün bunlar saçma ben inanmıyorum, bunlar eskilerin uydurmasıdır.” vs. diyenler de vardır. Böylece dünyanın konforu, zevki, sefası ve tüm güzellikleri onların olur. Dünya bazılarına geçici cennet bazılarına da dar olur. Onlara yasak yoktur, onlar Allah’tan değil yalnız güvenlik güçlerinden korkarlar, haramları kendilerine göre yorumlayıp helâlleştirirler. “Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar.” (Enam sûresi 25. âyet) Hadisi şerif ise şöyle buyuruyor: “Dünya müminin tutuk evidir. Kâfirin Cennetidir.”)


604- “ Her sabah yedi adet hurma (Acva adındaki Medine hurması) yiyen kişiye ne zehir ne de sihir dokunmaz.” ( Faydul kadir hadis no 8594 )

605- “ Kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu gibi namaz kılarsa geçmiş günahları af olur.” ( Faydul kadir hadis no 8606 )

606- “ Kim ki kendi yönetiminin dışında başka yabancı bir yönetimi benimserse bağlı bulunduğu İslam halkasını çıkarmış olur.” ( Faydul kadir hadis no 8611 )

607- “ Kim Allah rızası için hac yapar ve refesten (açık seçik müstehcenlik) uzak durur, fusuka (günah içinde hayat sürmek) girmez ise anasından doğduğu gün gibi evine döner.” (Faydul kadir hadis no 8626)

608- “ Kim hac veya umre yaparsa, ayrılırken veda tavafı yapsın.” (Faydul kadir hadis no 8627)

609- “ Benim ümmetimden sünnetim olan kırk hadisi ezberine alanı kıyamet günü şefaatime sokarım.” ( Faydul kadir hadis no 8637 )

610- “ Ümmetimden dilini ve iki bacağının arasındakini muhafaza eden Cennete girer.” ( Faydul kadir hadis no 8638 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2