Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
On Sahih Hadisi Şerif 62 (611 - 620) By: imge34 Date: July 31, 2014, 10:46:56 PM
B i s m i l l â h i r r a h m a n i r r a h i m
Esselâmu aleykum…

Konu : On Sahih Hadisi Şerif 62 (611 - 620)


611- “ Emanetlere karşı gelen bizden değildir.” ( Faydul kadir hadis no 8646 )

( Müslümanlara farz kılınan namaz, oruç, zekât, hac gibi Yüce Allah’ın buyrukları bütün müminlerin üzerine emanettir. Bu emanetlere hakkıyla riayet etmeyen Allah’u Teâlâ indide sorumlu olur. Eğer inanmıyor ise şirke girer, şirk ise affedilmeyen günahların arasında yerini alır. İnanıyor da uygulamıyor ise büyük günah işlemiş olur. Dolayısıyla yukarıdaki hadisi şerif bu hususa işaret etmektedir.)

612- “ Kim ki insanlara doğru yolu gösteren ve hidayete yönlendirici çalışmalarda bulunursa alacağı ecir o yolu takip edenlerin ecri gibidir. Her birinin ecri azalmaz. Kim ki kötülüğe ve sapıklığa yönlendirici çalışmalarda bulunursa o kişinin alacağı günah o sapıklığa düşenlerin günahı gibidir. Onların günahı da hiç eksilmez.” ( Faydul kadir hadis no 8663 )

613- “ Kim kardeşine gıyabında dua ederse görevli melek âmin der. Aynısı da senin için olsun der.” ( Faydul kadir hadis no 8664 )

614- “ Benim adım anılırsa bana salavât getirin. Bana salavât getirene de Allah salat getirir.” ( Faydul kadir hadis no 8680 )

(Cenabı Allah’ın salavat getirmesi rahmet, mağfiret ve ecir vermesidir.)

615- “ Kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Gücü yetmez ise diliyle, gücü yetmez ise kalbiyle buğuz etsin. O da imanın en zayıfıdır.” ( Faydul kadir hadis no 8687 )

( Yukarıdaki 8687 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifin açıklaması şöyledir: Arapça da, “Emri bil maruf nehyi anil münker” İyiyi emretmek kötülüğü yasaklamak anlamına gelir. Ayrıca Kuran’ı kerimde bu konuyu içeren birçok âyeti kerime vardır. Bazıları şöyledir: “Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçtirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah rahmet edecektir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.” (Tevbe sûresi 71. âyet) “Kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Gücü yetmez ise diliyle, gücü yetmez ise kalbiyle buğuz etsin. O da imanın en zayıfıdır.” (Faydul kadir hadis no 8687) Bu mubarek hadisi şerif ve âyeti kerimeler, her müminin iyinin yanında yer almasını kötü olan her şeyden uzak kalmasını, yapanı da uyarmasını emretmektedir. Müslüman tanık olduğu her türlü uygunsuz toplumu rencide edici eylemlere karşı sessiz kalmamalıdır. Bana ne, neme lâzım, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, her koyun kendi bacağından asılır gibi sözler, Müminler için geçerli değildir. Böyle sözleri benimseyen toplumlar bir süre sonra yok olmaya mahkûm olurlar. Çevremde veya dünyanın diğer ucundaki olay beni çok, hem de pek çok birinci dereceden ilgilendirir. Hiçbir olay için “Bana ne” deme şansına sahip değilim. Analiz ederim, güzel bir olayı kabullenirim bendede olması için tüm çabamı gösteririm. Çirkin ise bana sıçramaması için tüm tedbirimi alırım ve yetkilileri bilgilendiririm. Bütün bunları Yüce Allah’ın ve Peygamberin rızası için yaparım. Beni sevsinler diye değil. Ayrıca ailemin ve neslimin geleceği benim için daima ön plan’da yerini alır. Örneğin, komşudaki yangın bana sıçramaz bana ne diyemem. Yanımdaki kavşakta sık sık kaza oluyorsa bana ne bize bir şey olmaz diyemem. Bazı densizlerin gözler önünde sergiledikleri çirkin ve hayasız görüntülerden bana ne benimkiler yapmaz diyemem. Bu konuda birçok örnek verebiliriz. Allah’ın bildiğini kuldan neden saklayım sözü ise rahat rahat İslâm’a aykırı davranalım diye İslâm’ın aleyhinde olanlar tarafından uydurulmuş bir sözdür. Örneğim gözünün içine baka baka ramazan ayında ben senin tuttuğu orucu tanımıyorum dercesine sokaklarda aleni oruç yemek sigara içmek gibi. Ayrıca bu uyduruk sözü, İslâm’a aykırı yaşamı tercih edenler benimsemedikleri konular için de sık sık kullanırlar. Açıkçası yolunu şaşırmış kişilerin, İslâm’a ve genel ahlâk kurallarına ters düşen davranışlar sergileyen kimselere doğru yolu göstermek, uyarmak her müminin üzerine düşen bir görevdir. Bu vazifeyi sadece din adamları yapmaz, müminlerinde yapmaları gerekir. “Emri bil maruf nehyi anil münker”’i Uygulamanın kuralları da vardır, her kişiyle muhatap olunmaz. Kişi insanlık dışı davranışlar sergiliyorsa, hidayeti için dua edilir. Söz anlayacak tipte birisi ise tatlı dille nazik bir şekilde kırmadan incitmeden yaptığının yanlış olduğu kendisine ifade edilir. Bunu da yapamaz ise içinden buğuz eder, oda imanın en zayıfıdır. Yüce Rabbim cümlemizi iyileri emrede ve kötülükleri yasaklayanlardan eylesin. Cenabı Allah müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v.’e Cennette komşu eylesin.)

616- “Beni rüyada gören, uyanık iken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.” ( Faydul kadir hadis no 8690 )

617- “ Kim ki gönülden hüsnü niyet ile dua ederek üç kez Allah’tan Cennetini isterse Cennet der ki: Allah’ım onu Cennetine sok. Kim ki gönülden hüsnü niyet ile dua ederek üç kez Allah’tan Cehennemden azat olmasını isterse Cehennem der ki: Allah’ım onu Cehennemden azat et.” ( Faydul kadir hadis no 8728 )

618- “ Kim ki bir Müslüman’ın mahrem yerini kapatmasına neden olursa (Açmaması için tavsiyede bulunur, giyeceği yoksa satın alır, uyarır, örtünmesine yardımcı olur), ölüyü diriltmiş gibi sevap alır.” ( Faydul kadir hadis no 8740)

619- “ Kim ki Müslüman kardeşinin dünyada önceden yaptıklarını örterse (Yaymaz, açığa çıkarmaz), Allah’ta kıyamet günü onu setreder (Örter).” ( Faydul kadir hadis no 8741 )

620- “ Allah’a tövbe edip kim ‘Allah’tan başka ilah yoktur ve tektir’ diye şahadet eder ve ‘Muhammed Allah’ın Resulü’dür’ derse, o mümine Allah ateşi haram eder.” ( Faydul kadir hadis no 8772 )

Cenabı Allah Müminleri Kuran’ı Kerimden ve peygamberimiz s.a.v.’in yolundan ayırmasın. Hepimize Dünyanın ve ahiretin güzellikleri nasip etsin. Hepimizi Peygamberimiz s.a.v. e Cennette komşu eylesin.


SiteMap - İmode - Wap2