Arşiv Anasayfa Türk Kültürü
Sayfalar: 123
Türklerde Mezar Taşları By: zizilita Date: April 02, 2008, 07:46:36 PM
Türklerde Mezar Taşları
Ziyaret olunan yer manasında olan , ölü gömülen ve üzeri bina ile örtülmemiş çukura mezar , kabirdenilmesi, üstü yapılan müslüman kabirlerine türbe adı varilmesine , bu üstüne bina yapılmamış mezarların baş ve ayak uçlarına taş ve heykeller dikildiği görülmektedir.
Eski Yunanlılar ve Romalılarda ve diğer toplumlarda bu maksatla mezarlar, mezar binaları, anıtlara ait bilgiler mevcuttur. Türbeler ve mezar abideleri sanat tarihi bakımından , kurganlar, yer altı mezar mağraları, ehramlar, mozaleler, mezar abideleri , mahsen mezarlar gibişeylerdir. Dinler tarihi bakımından da önemli olan mezar, mezar taşları , türbe ve mezar anıtları geniş bir inceleme konusu olmaktadır.
Bilhassa Göktürklerde hakan veya kahramanların , ünlü kişilerin mezarları üzerine “ öldürdükleri düşmanları” temsil eden heykel veya taşları diktikleri , eğer taş bulamazlarsa ağaçtan yapılmış heykel veya kazıları bu maksatla kullandıkları ve bu şekilde dikilen taşlara Balbal denildiği ileri sürülmektedir. Bu Balbal ve Balbal dikme adeti “Eski Türk Yazıtları” arasında Kül Tegin yazıtının Cenup Bilge Han yazıtının doğu tarafında yer almaktadır. Balbal dikme itikatının , Türklerin öldükten sonra öbür dünyada da haayatın mevcut olduğu ve insanın ölünce öbür dünyaya göç ettiğine, ölünün öbür dünyada herşeye ihtiyacı olacağından eşyaların mezara konmasına inanılırdı.

Öldürülen düşmanlar için , kahramanın mezarı üzerine sembol mahiyetinde bir sıra taşlar konulduğu , ayrıca ünlü kahramanların mezaeına adeta bir mezar taşı gibi heykel dikildiği görüşü de bulunmaktadır. Aslında Balbal heykl değildfir. Sadece öldürülen düşmanlar için dikilmiş taşlardır. Resimli lanlar ise gömülen Türkleri temsil eder. Mezar üstünde birçok taş bulunurdu. Bu Balbal benzeri taş dikme adet ve inancının Asya’nın doğusundan Avrupa’nın batısına kadar hatta İspanya’ya kadar yayıldığı Göktürklerin koydukları Balbal adına karşılık , Mezapotamya’da Sümerlere ait Ur Kıral mezarlarına rastlandığı , böylece gerek coğrafi bakımdan gerek zaman bakımından genişlik ve derinlik gösterdiği anlaşılmaktadır.

BAZI MEZAR TAŞLARI
Mezar taşları olarak baş ve ayak ucunda dikilen veya sandukalı mezarlarda;
Baş ucu taşı (Baş Şahidesi)
Ayak ucu taşı (Ayak Şahidesi)
Yanlardaki taşlar
Özel bir itina ile yapılmakta ve böylece ölen insanların unutulmaması için öteden beri taşcılık , taş işçiliği ve süsleme halinde devam etmektedir. Mezar taşının üzerinde ekseriya çiçek dikmeye mahsus , toprağa kadar giden bir delikle , kuşların toplanan yağmur sularını içebilmeleri için yan yuvarlak ve yürek biçiminde çukurlar bırakılmıştır. Ayrıca bu ölümünde bile iyilik yapmak istediğinin tabiatı sevmesinin en canlı delili olarak da görülmektedir.
Mezar taşlarında sanat özellikleri , tarihi bilgi, kültür, folklor, dinle ilgili husular, şekiller, resimler, meslekler, teşkşlatlar, dualar... görülür. Dini mimari bakımından önem arzeden mezar taşlarında tarih boyunca her hususta değişiklikler olmuştur.
Hayvan sevgisi, bilhassa atlara karşı “ata ait mezar taşları mezar kitabesi” ve mezar atşı bulunduğu gibi hançer , kandil, şamdan, çengel , kalkan , tulumba ve muhtelif dini semboller pek fazladır.
Ayrıca mezar taşlarında nebati süslemelerde sap, yaprak, başak veya yemiş ; yemişlerden Türklerde “ayva, nar, incir”, çiçeklerden ise lale, karanfil, sümbül, nar çiçeği, haşkaş ömemlidir. Mezar taşlarında taş işçiliği , yazı , süsleme sanatları , kıyafet , tarih ve dini tarih önemlidir. Mezar taşları mezarın yerini ve kime ait olduğunu belirtmesi bakımından önemlidir. Bazı mezar taşlarında sembolil manalar ifade eden bir takım figürler bulunur. Örneğin Anadolu’da Akkoyunlu ve Karakoyunluların hakim olduğu bölgelerde koyun ve daha az sayıda olmak üzere at heykeli , hatta insan şeklinde mezar taşları da mevcuttur. Ahlat mezar taşları , teyzine hale sokulmuş ejder motifleriyle dikkati çekmektedir. Bazı taşlarda bu ejder motifleri tamamen teyzine birer kemer şeklinde stilize edilmektedir.
Ayrıca bunların dışında şamdan veya asma kandil motifleri işlenmiştir. Türbelerde çift başlı kartallar görülmektedir. Türk tarihi içinde kuş resimleri , hayvan figürleri ve adlarının bulunduğu da bilinmektedir.

Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: resulbaba7553 Date: April 05, 2008, 01:45:24 PM
paylaşımın için saol
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: LadyEsmer Date: April 06, 2008, 06:41:40 PM
tsklerr..
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: Hayabusa Date: April 09, 2008, 05:01:24 PM
Saol Bİlgiler İçin €llerine SAqlık
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: mer_ve_g Date: April 10, 2008, 04:09:24 PM
bilqiler için saolLL

emeqine saqlıkLK )=
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: By.CeZa Date: April 20, 2008, 11:29:43 PM
bilgiler için teşekkürler.
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: @sen@ Date: June 16, 2011, 01:38:08 PM
Bilgiler için teşekkürler.
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: rapçi_kiz_019 Date: August 01, 2011, 04:08:13 PM
Paylaşım için sağol...
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: dune Date: September 01, 2011, 05:20:47 PM
ilginç bir konu sağol

Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: Buse44 Date: September 14, 2011, 05:00:31 PM
: Sahin07  April 05, 2008, 01:45:24 PM
paylaşımın için saol

Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: w2t8 Date: September 16, 2011, 02:21:39 PM
Paylaşım için teşekkürler
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: buil Date: January 21, 2012, 10:02:33 PM
paylaşım için çok teşekkkürler
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: elze Date: March 08, 2012, 04:20:21 PM
: By.CeZa  April 20, 2008, 11:29:43 PM
bilgiler için teşekkürler.

Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: popcornn Date: March 09, 2012, 07:41:47 PM
paylaşım için teşekkürler
Ynt: Türklerde Mezar Taşları By: izollu44 Date: May 17, 2012, 06:04:53 PM
2 mezar vardır. Anıt mezar, gerçek mezar.

SiteMap - İmode - Wap2