Arşiv Anasayfa Kur'an-ı Kerim.
Sayfalar: 1
Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: StyLeLifeRap Date: September 14, 2009, 10:55:51 PM
Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları
Kuranda Geçen Erkek Ve Kız isimLeri...

ACAR : Cesur becerikli

ACER: HZ.İsmail'in annesi

AFRA: Ayin 13.Gecesi afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

AHSEN: (Ar.) güzel. Erkek ve kadın adı
Daha güzel çok güzel en
AKAY: Dolunay

ALGAN: Fetheden  alan

ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.

AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

AZRA: Yine iffete tekabül eden namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış masum manasında.


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B


BARAN: Yağmur

BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

BENGİSU: Ebedilikölümsüzlük veren su

BEREN: 1. Güçlü kuvvetli. 2. Akıllı

BERFİN: kardan yapılmıştertemiz

BERRA: (Ar.). - Doğru sözlü hayır işleyen kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

BERRE: Manası temizleyicidir

BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.

BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

BURAK: Hz. Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği binek
Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C


CEYLİN: Cennetin kapısı cennete açılan kapı.


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D


DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim şekil. 2. İnce narin zarif.

DALYA: (Tür.) Ka. - Yıldız çiçeği.

DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz çehre. 2. Görme görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda

DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça para. 2. Gümüş para

DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E


EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler dindarlar özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Hz. Osman Hz. Ali Hz. Hasan Hz. Hüseyin.

ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.

ECRİN: ALLAH'IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

EFGAN: (Fars.) Er. - Figan ağlayıp inleme feryat.

EFSA: cennet ırmaklarından birinin adısihirbaz

ELYESA: (Ar.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber

EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan güvenen. 4. İnanılır güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. - 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail'in adı.

EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE: Aşık dost Beylerbeyi Büyük erkek kardeş.

ENER: (Tür.) Er. - En yiğit en kahraman kişi

ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar muavinler müdafiler koruyucular. 2. Medine'ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden Medineli müslümanlara verilen ad. Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak temiz erkek.

ERÇİN: (Fars.) - Merdiven basamak. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.

ERVA: Temiz ahlakli kiz

ESLEM: Allah'a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)

ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi hanımların en onurlusu anlamına gelir.

EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen pişman olan günahlarına tevbe eden demektir. Kur'an'da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah'ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak okunur.

EZGÜ: (Tür.) - Makam hava. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.

EZRAK: (Ar.) - Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F


FERMA: (Fars.). 1. Emreden buyuran. 2. Amir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

FEYZAN: Çok bereketliçok verimli

FÜSUN: (Ar.) Ka. - Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip hayret verici derecede güzel.


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G


GİZEM: (Tür.) Ka. - Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.

GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM: (Tür.). - Halk dilinde yeşile çalan mor. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç taze gelişmiş serpilmiş.


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H


HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet mutluluk


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ


İCLAL: Kudretli büyüklük

İLTEBER: (Tür.) Er. - Eski Türklerde vali kumandan anlamlarında unvan.

İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup Şam'da veya Yemen'de bulunduğu söylenir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

İREM: Cennet


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K


KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan hükümdar.

kadın adı olarak kullanılır

KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin'in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin'de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci

KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey

KAYHAN: (Tür.) Er. - Sert güçlü sesli okuyucu kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik kayırma yardım destek

KAYRAL: (Tür.) Er. - Kayrılan himaye edilen (kimse)

KEREM: Cömertlik soyluluk büyüklük

KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

KORAY: (Tür.) Er. - İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN: (Tür.) Er. - Ateşli canlı hareketli.

KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KUMRU: (Fars.) Ka. - Güvercinlerden uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.
Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M


MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki Allah’tan razı olmuş kişi Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

MERİH: (Ar.) Er. - Dünya'dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

MERT: Sözünün eri sözünde duran

MİNA: Liman

MİRAY: (Fars.) Ka. - Ayın ilk günleri


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N


NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O


OGÜN: (Tür.). - Anımsanan belirli bir günde doğan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç sağlam güçlü. 3. Anlayışı kıt bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

ONUR: Şeref haysiyet izzet-i nefs

ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya'da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek yüce Hun anlamında

OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal mübarek. 2. Beğenilen güzel yer. Alçak yer ova. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

OZGAN: (Tür.) Er. - Öne geçen kazanan başarılı


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R


RANA:Güzel göze hoş gelen

RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S


SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim'in hanımı. 3. Halis katkısız temiz

SARE: Saf temiz

SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin sert şiddetli. 2. Dik çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER: (Tür.) Er. - Sert güçlü erkek.

SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye istiridye gibi) sert beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN: (Tür.) Ka. - Uyanık tetikte gözü açık olan

ŞEHBAL: (Fars.) Ka. - Kuş kanadının en uzun tüyü

SELEN: (Tür.) - Sel gibi coşkun taşkın kimse. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SELİKA: (Ar.) - Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman

SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.

SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme

SERTAÇ: (Fars.) Er. - Baştacı çok sevilen sayılan.

SERTAP: (Tür.) Er. - İnatçı direngen.

SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah esmer esmer güzeli. Mü'minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

SEVİL: (Tür.) Ka. - Her zaman sevilen beğenilen biri olma temennisi

ŞEVVAL: (Ar.). - Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi

SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

SEZER: (Tür.) - Duyar hisseder anlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.

SOYHAN: (Tür.) Ka. - Han soyundan gelen.

SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

SÜSEN: (Tür.) Ka. - Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T


TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U


UMUT: Ummak beklemek ümit etmek


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları


YAREN: Dost arkadaş

YIGIT: Güçlü cesur


Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z


ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü parlak yüzlü çiçek simalı anlamlarına gelir. O Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.

ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.

ZİNNUR:Nur saçan

ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

ZİŞAN: Onurlu şerefli

ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: Mavi_Kiyamet Date: September 17, 2009, 01:34:51 AM
Tesekkürler Canim Kardesim Gülmek :)
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: dark rhyme Date: September 19, 2009, 02:30:14 AM
teşekkürler..(:
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: rap_06_unzel Date: September 30, 2009, 07:09:01 PM
saol=)
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: ×[BLack RoSe]× Date: September 30, 2009, 07:20:32 PM
hepsi yazılmamıs ama yinede teşekkürler Gülmek :)
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: StyLeLifeRap Date: October 01, 2009, 10:58:03 PM
: ×[BLack RoSe]×  September 30, 2009, 07:20:32 PM
hepsi yazılmamıs ama yinede teşekkürler Gülmek :)
BuLduqumuz KadarıyLa Canım Ablam (:
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: honey_face Date: October 05, 2009, 03:05:20 PM
teşekkürler.
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: KumraLim Date: October 05, 2009, 03:26:12 PM
Tesekkürler. (:
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: chiricahura Date: September 13, 2012, 03:48:54 PM
TEŞEKKÜRLER
Ynt: Kuranda Geçen Erkek Ve Kız Isimleri... By: fairytale love Date: December 18, 2014, 10:17:33 PM
Güzel paylaşim teşekkürler

SiteMap - İmode - Wap2